Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Bankarstvo i poslovna informatika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije, Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika ili test opšte informisanosti i informatičke pismenosti

Vežbaj online: Pokreni vežbu Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Svrha studijskog programa Bankarstvo i poslovna informatika, je da doprinese osposobljavanju studenata za samostalan rad, kao i za originalna praktično relevantna istraživanja fenomena i problema iz oblasti bankarstva i poslovne informatike.

Kroz ovaj studijski program studenti imaju priliku da steknu stručna i praktična znanja i veštine iz oblasti informacionih sistema i tehnologija, kao i finansija i menadžmenta, neophodnih za uspešno obavljanje poslova u oblasti poslovne informatike u preduzećima, bankama i institucijama od državnog značaja.

Takođe, studenti se osposobljavaju za projektovanje i realizaciju softverskih sistema različite složenosti, sa najaktuelnijim programskim jezicima. Stečena znanja će im omogućiti da samostalno rade na razvoju kompleksnih softverskih poslovnih sistema upotrebljavajući najnovije tehnologije.

Strukovni poslovni informatičar specijalizovan za bankarstvo i poslovnu informatiku je prepoznatljiva profesija, koja omogućava rad u mnogobrojnim bankama, obrazovnim ustanovama, kao i drugim organizacinim jedinicima brojnih privrednih institucija, koje su, u okviru svojih osnovnih delatnosti, na neki načim povezane s pružanjem finansijskih usluga. Student može da radi u bankama, osiguravajućim kompanijama, brokersko-dilerskim i revizorskim kućama, faktoring kompanijama, investicionim fondovima i drugim organizacijama iz finansijskog i realnog sektora privrede kao i u društvenim i državnim ustanovima, a uz sve to da profesionalno koristi odgovorajuće aplikativne softvere.

Ovo znači da student koji završi osnovne strukovne studije sa zvanjem strukovni poslovni informatičar mora steći teorijska i praktična znanja neophodna za obavljanje poslova u oblasti bankarstva i poslovne informatike.

 

Bankarstvo i poslovna informatika

Predmet Status ESPB
 
Prva godina
Matematika O 5
Ekonomija O 5
Engleski jezik 1 O 4
Osnovi programiranja 1 O 8
Bankarsko računovodstvo O 6
Poslovne komunikacije O 3
Engleski jezik 2 O 4
Menadžment O 5
Bankarstvo O 6
Baze podataka O 8
 
Sport i rekreacija 1 I 1
Sport i rekreacija 2 I 1
Elektronske komunikacije I 7
Logistički servisi I 6
Sport i rekreacija 3 I 1
Osnovi programiranja 2 I 8
 
Druga godina
Upravljanje poslovnim procesima O 6
Marketing O 4
Finansije O 4
Web dizajn O 8
Elektronsko bankarstvo O 5
Bezbednost informacionih sistema O 3
Spoljnotrgovinsko poslovanje O 6
Statistika O 7
TCP/IP arhitektura O 7
 
Baze podataka - SQL server I 6
Informacioni sistemi u medicini I 6
Multimedijalne komunikacije I 4
Administriranje sistema Windows I 6
Praktikum iz blagajničkog poslovanja I 6
Upravljanje rizicima I 4
 
Treća godina
Internet berze O 4
Strategijski menadžment O 5
Sistemski poslovni softver O 5
Menadžment prodaje O 4
Bankarska praksa O 5
Inovacije i preduzetništvo O 5
Uvod u operaciona istraživanja O 5
Poslovni engleski jezik O 4
Stručna praksa O 1
Završni rad O 3
 
Upravljanje projektima I 6
Mreže za pristup I 6
Komunikacioni modeli I 4
Korporativni VoIP I 5
Planiranje preduzetništva I 6
Osnovi OOP I 8
Grafički softverski alati I 5

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog