Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Internet tehnologije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Svrha studijskog programa Internet tehnologije je osposobljavanje studenata za obavljanje poslova u oblastima: računarske mreže, baze podataka, programiranje i web programiranje. 

Studijski program Internet tehnologije ima četiri modula koje studenti biraju u skladu sa svojim afinitetima počevši od druge godine studija. Ovi moduli oslikavaju realne, tj. očekivane, potrebe tržišta za različitim tipovima kadrova u oblasti ICT-a. Student bira jedan od sledećih modula:

 • Web programiranje,
 • Administriranje računarskih mreža,
 • Medicinska informatika i
 • Informacione tehnologije.

Shodno tome, nakon studija, studenti se opredeljuju za neko od zanimanja: administrator računarskih mreža, sistem inženjer, administrator baza podataka, programer, web programer. Ovo se postiže studijskim programom, koji ima zajednički deo u trajanju od tri trimestra prve godine, u toku kojeg studenti imaju obavezne predmete iz oblasti računarskih mreža, baza podataka i iz oblasti programiranja. Nakon toga, od druge godine studija student u skadu sa svojim afinitetima bira jedan od četiri izborna modula.

Na svakom od modula studenti imaju izborne predmete iz oblasti kojom se modul bavi, ukoliko žele da se specijalizuju samo za tu oblast. Takođe, mogu odabrati izborne predmete koji pripadaju drugom modulu, što treba da omogući da se steknu i neke kompetencije svojstvene drugom modulu. Time otvaraju potencijalnu mogućnost zaposlenja i u drugoj oblasti, shodno uslovima na našem tržitu rada.
Savladavanjem materije iz odabrane oblasti studenti treba da steknu kompetencije potrebne za obavljanje poslova za koje se školuju, samostalno ili u timu.

Na predmetima iz oblasti računarskih mreža izučavaju se:

 • mrežni protokoli, odnosno pravila za komuniciranje u računarskim mrežama,
 • mrežni uređaji i mrežni operatvni sistemi,
 • planiranje i projektovanje računarskih mreža,
 • bezbednost računarskih mreža,
 • administriranje u računarskim mrežama sa serverskim operativim sistemimima na Linux-u i Windows-u.

Posebna pažnja posvećena je sticanju znanja primenljivih u praksi, što se postiže samostalnim radom studenata u savremenoj i dobro opremljenoj laboratoriji za računarske mreže. Studenti u laboratoriji rade u realnim uslovima: povezuju računarske mreže, konfigurišu mrežne uređaje da bi se postigao optimalan rad mreže i proveravaju i verifikuju rezultate. Na osnovu stečenih znanja, studenti se osposobljavaju za projektovanje lokalnih računarskih mreža u skladu sa konkretnim zahtevima.

U Školi postoji i lokalna Cisco akademija, koju studenti mogu da pohađaju, a koja je usklađena sa redovnom nastavom. Naročito je pogodna za studente koji odluče da se usmere ka oblasti računarskih mreža, jer su u tom slučaju u trenutku kad završavaju Školu osposobljeni i za sticanje CCNA sertifikata.

Na predmetima iz oblasti softverskog inženjerstva studenti uče metode i alate koji se koriste za programiranje web i desktop aplikacija. Na ovim predmetima izučava se:

 • projektovanje i implementacija baza podataka: SQL server, Oracle, MySQL, MS Access,
 • administriranje baza podataka,
 • objektno orijentisano programiranje: .Net framework, C#, Java,
 • web programiranje,
 • dizajn web stranica,
 • multimedijalna grafika i animacija.

S obzirom da je Škola član Microsoft-ove akademske alijanse i da je Microsoft IT Akademija naši studenti mogu besplatno da instaliraju i izučavaju sve Microsoft-ove operativne sisteme i sve alate za programiranje na svojim kućnim računarima. Pored toga, Škola je Oracle Akademija tako da je studentima omogućeno pohađanje pojedinih Oracle kurseva i dobijanje sertifikata iz baza podataka.

Posebnu pogodnost predstavlja to što je nastava u Školi organizovana po trimestrima. Tri godine studija imaju 9 trimestara. Ovim je omogućeno da predmeti imaju logičan redosled tako da studenti postepeno stiču znanja počevši od osnovnih stručnih predmeta pa do predmeta na kojima završavaju svoje usavršavanje u Školi.

Po završetku studijskog programa Internet tehnologije studenti stiču visoko obrazovanje prvog stepena strukovnih studija i zvanje - strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

 

Internet tehnologije

 

Prva godina

Predmet Status ESPB
Matematika O 5
Praktikum iz primene računara O 2
Osnovi programiranja 1 O 8
Web dizajn O 8
Engleski jezik O 5
Osnovi programiranja 2 O 8
Baze podataka O 8
TCP/IP arhitektura O 7
Engleski jezik stručni O 5
 
Praktikum iz Web dizajna I 4
Arhitektura računara i operativni sistemi I 4
Menadžment I 5
 

Druga godina

 
MODULI

 

Strelice smerovi

Web programiranje Administriranje računarskih mreža Medicinska informatika Informacione tehnologije
Baze podataka - SQL server O 6 Baze podataka - SQL server O 6 Baze podataka - SQL server O 6 Baze podataka - SQL server O 6
Osnovi OOP O 8 Administriranje sistema Linux O 8 Web programiranje 1 O 5 Osnovi OOP O 8
Projektovanje baza podataka O 5 Administriranje sistema Windows O 6 Mrežni uređaji 1 O 5 Projektovanje baza podataka O 5
Web programiranje 1 O 5 Mrežni uređaji 1 O 5 Administriranje sistema Linux O 8 Web programiranje 1 O 5
Web programiranje 2 O 4 Mrežni uređaji 2 O 5 Administriranje sistema Windows O 6 Web programiranje PHP 1 O 5
Web programiranje PHP 1 O 5   Akvizicija podataka u biomedicini O 6 Mrežni uređaji 1 O 5
Praktikum iz Web programiranja PHP O 4   Administriranje sistema Linux O 8
OOP S# 1 O 8 Osnovi OOP I 8 Osnovi OOP I 8 Administriranje sistema Windows O 6
  Projektovanje baza podataka I 5 Web programiranje 2 I 4  
Praktikum iz baza podataka I 3 Praktikum iz Web programiranja PHP I 4
Praktikum - korisnički interfejs I 4 Web programiranje 1 I 5 Web programiranje PHP 1 I 5 Web programiranje 2 I 4
Praktikum iz baza podataka I 3 Web programiranje 2 I 4 OOP C# 1 I 8 Praktikum iz Web programiranja PHP I 4
Mrežni uređaji 1 I 5 Web programiranje PHP 1 I 5 Praktikum - korisnički interfejs I 4 OOP C# 1 I 8
Administriranje sistema Linux I 8 Praktikum iz Web programiranja PHP I 4 Projektovanje baza podataka I 5 Praktikum - korisnički interfejs I 4
Administriranje sistema Windows I 6 OOP C# 1 I 8 Praktikum iz baza podataka I 3 Akvizicija podataka u biomedicini I 6
Mrežni uređaji 2 I 5 Praktikum - korisnički interfejs I 4 Mrežni uređaji 2 I 5 Praktikum iz baza podataka I 3
  Akvizicija podataka u biomedicini I 6 Optičke komunikacije I 6 Mrežni uređaji 2 I 5
Treća godina Bežične komunikacije I 5   Optičke komunikacije I 6
Web programiranje PHP 2 O 8 Optičke komunikacije I 6 Treća godina  
Web programiranje ASP O 7   Računarske mreže 1 O 5 Treća godina
Projektovanje i testiranje softvera O 5 Treća godina Bezbednost računarskih mreža O 6 Bezbednost informacionih sistema O 3
Bezbednost informacionih sistema O 3 Računarske mreže 1 O 5 Cloud - Linux O 6 Računarske mreže 1 O 5
Administriranje baza podataka O 6 Računarske mreže 2 O 6 Informacioni sistemi u medicini O 6 Projektovanje i testiranje softvera O 5
Stručna praksa O 1 Cloud - Linux O 6 Nove tehnologije u biomedicini O 6 Stručna praksa O 1
Završni rad O 3 Cloud - Windows O 6 Mobilno zdravstvo O 6 Završni rad O 3
  Projektovanje računarskih mreža O 6 Administriranje baza podataka O 6  
Računarske mreže 1 I 5 Bezbednost informacionih sistema O 3 Stručna praksa O 1 OOP Java I 6
OOP Java I 6 Bezbednost računarskih mreža O 6 Završni rad O 3 Web programiranje PHP 2 I 8
OOP C# 2 I 6 Administriranje baza podataka O 6   OOP C# 2 I 6
Programiranje - Android I 6 Stručna praksa O 1 Mreže za pristup I 5 Web programiranje ASP I 7
Cloud - Linux I 6 Završni rad O 3 OOP Java I 6 Programiranje - Android I 6
Praktikum iz računarskih mreža 1 I 3   Web programiranje PHP 2 I 8 Cloud - Linux I 6
Praktikum iz računarskih mreža 2 I 3 Mreže za pristup I 5 Cloud - Windows I 6 Praktikum iz računarskih mreža 1 I 3
Praktikum iz objektnog web programiranja I 3 OOP Java I 6 Bezbednost informacionih sistema I 3 Praktikum iz računarskih mreža 2 I 3
Praktikum - E karton I 3 Internet berze I 4 Računarske mreže 2 I 6 Praktikum iz objektnog web programiranja I 3
Praktikum iOS programiranje I 3 Strategijski menadžment I 5 WAN protokoli I 6 Praktikum - E karton I 3
Cloud - Windows I 6 Web programiranje PHP 2 I 8 Web programiranje ASP I 7 Praktikum iOS programiranje I 3
Računarske mreže 2 I 6 OOP C# 2 I 6 Projektovanje i testiranje softvera I 5 Administriranje baza podataka I 6
Bezbednost računarskih mreža I 6 Programiranje - Android I 6 OOP C# 2 I 6 Cloud - Windows I 6
Mobilno zdravstvo I 6 Web programiranje ASP I 7 Programiranje - Android I 6 Računarske mreže 2 I 6
Nove tehnologije u biomedicini I 6 Projektovanje i testiranje softvera I 5 Praktikum iz računarskih mreža 1 I 3 Projektovanje računarskih mreža I 6
Informacioni sistemi u medicini I 6 Praktikum iz računarskih mreža 1 I 3 Praktikum iz računarskih mreža 2 I 3 Bezbednost računarskih mreža I 6
Internet berze I 4 Praktikum iz računarskih mreža 2 I 3 Praktikum iz objektnog web programiranja I 3 Mobilno zdravstvo I 6
WAN protokoli I 6 Praktikum iz objektnog web programiranja I 3 Praktikum - E karton I 3 Nove tehnologije u biomedicini I 6
Projektovanje računarskih mreža I 6 Praktikum - E karton I 3 Projektovanje računarskih mreža I 6 Informacioni sistemi u medicini I 6
Elektronsko bankarstvo I 5 Mobilno zdravstvo I 6 Korporativni VoIP I 5 WAN protokoli I 6
Upravljanje projektima I 6 Nove tehnologije u biomedicini I 6 Upravljanje projektima I 6 Upravljanje projektima I 6
Poslovne komunikacije I 3 Informacioni sistemi u medicini I 6 Poslovne komunikacije I 3 Poslovne komunikacije I 3
Komunikacioni modeli I 5 WAN protokoli I 6 Internet berze I 4 Elektronsko bankarstvo I 5
iOS programiranje I 6 Elektronsko bankarstvo I 5 Elektronsko bankarstvo I 5 Internet berze I 4
      Korporativni VoIP I 5 Strategijski menadžment I 5 Strategijski menadžment I 5
      Upravljanje projektima I 6 Komunikacioni modeli I 5 Komunikacioni modeli I 5
      Poslovne komunikacije I 3       iOS programiranje I 6
      Komunikacioni modeli I 5            

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog