Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Komunikacione tehnologije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije, Telekomunikacije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Studijski program Komunikacione tehnologije realizuje se kroz dva modula: Sistemsko inženjerstvo i Inženjerski menadžment. Prva godina studija je zajednička, a nakon toga studenti vrše izbor modula što im omogućava da se obrazuju za onu granu komunikacionih tehnologija koja najviše odgovara njihovim interesovanjima.

Svi predmeti studijskog programa su razvrstani u dve grupe: obavezni i izborni. Pored fundamentalnih znanja koja studenti stiču u okviru obaveznih predmeta, oni mogu profilisati studije prema svojim sklonostima na način da se u okviru područja komunikacionih tehnologija osposobe za određene vrste poslova za koje imaju izražene sklonosti usvajajući praktična znanja potrebna za administriranje mreža, programiranje aplikacija, upravljanje bazama podataka, rad u elektronskim medijima, posebno digitalne televizije i druge tehničke poslove u TV studiju, kao i u oblasti inženjerskog menadžmenta.

U okviru ovog studijskog programa studenti stiču potrebna znanja za kvalitetno implementiranje i održavanje komunikacione opreme primenom savremenih tehničkih metoda i specijalizovanih softverskih alata, kao i savremenih mrežnih tehnologija, prvenstveno u postojećim mrežama fiksnih i mobilnih telekomunikacija, računarskim i senzorskim mrežama, kao i u mrežama nove generacije u domenu uvođenja, nadzora i održavanja mnogobrojnih servisa kod korisnika.

Studenti takođe imaju priliku da ovladaju praktičnim znanjima i veštinama koji su neophodni na radnim mestima održavanja i administriranja savremenih mreža, primene savremenih aplikativnih softvera, za implementaciju i održavanje softvera baza podataka, kao i veštinama iz oblasti inženjerskog menadžmenta.

Zbog sve veće popularnosti multimedija, cilj je da se studenti studijskog programa Komunikacione tehnologije osposobe da kvalitetno obavljaju tražene poslove u oblasti multimedijalnih telekomunikacija, kao i u ostalim vrstama elektronskih medija.

Studijski program Komunikacione tehnologije ostvaruje se sa ciljem školovanja kvalifikovanog i kompetentnog kadra za poslove održavanja mreža fiksnih i mobilnih komunikacija, senzorskih mreža, elektronskih i optičkih komunikacionih uređaja, menadžmenta i prodaje komunikacionih servisa i uređaja, korišćenje telekomunikacione merne opreme i poslova vezanih za elektronske medije i tehničku podršku u TV studiju.

Po završetku studijskog programa Komunikacione tehnologije i sticanju diplome, studenti dobijaju stručni naziv – strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, u okviru stručne oblasti studija – Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

 

Komunikacione tehnologije

 

Prva godina

Predmet Status ESPB
Matematika O 5
Engleski jezik O 5
Elektrotehnika O 6
Engleski jezik stručni O 5
Osnovi programiranja 1 O 8
Osnovi programiranja 2 O 8
Baze podataka O 8
TCP/IP arhitektura O 7
Poslovne komunikacije O 3
 
Sport i rekreacija 1 I 1
Praktikum iz primene računara I 2
Sport i rekreacija 2 I 1
Grafički softverski alati I 5
Sport i rekreacija 3 I 1
 

Druga godina

 
MODULI

Moduli

Sistemsko inženjerstvo Inženjerski menadžment
Osnovi telekomunikacija O 7 Osnovi telekomunikacija O 7
Transportne mreže O 5 Transportne mreže O 5
Mrežni uređaji 1 O 5 Web dizajn O 8
Bežične komunikacije O 5 Administriranje sistema Windows O 6
Osnovi OOP O 8 Ekonomija O 5
Administriranje sistema Windows O 6 Menadžment O 5
Optičke komunikacije O 6 Menadžment prodaje O 4
  Spoljnotrgovinsko poslovanje O 6
 
Bezbednost informacionih sistema I 3
Administriranje sistema Linux I 8 Mrežni uređaji 1 I 5
Mrežni uređaji 2 I 5 Bezbednost informacionih sistema I 3
Mobilno zdravstvo I 6 Administriranje sistema Linux I 8
Menadžment I 5 Mobilno zdravstvo I 6
Statistika I 7 Statistika I 7
Spoljnotrgovinsko poslovanje I 6 Marketing I 4
  Optičke komunikacije I 6
Treća godina  
Računarske mreže 1 O 5 Treća godina
Merenja i senzori O 7 Upravljanje projektima O 6
iOS programiranje O 6 Internet berze O 4
Praktikum iOS programiranje O 3 Mreže za pristup O 5
Korporativni VoIP O 5 Praktikum O 3
Senzorske mreže O 5 Razvoj i menadžment proizvoda O 6
Sistemski poslovni softver O 5 Sistemski poslovni softver O 5
Multimedijalne komunikacije O 4 Uvod u operaciona istraživanja O 5
Stručna praksa O 1 Televizija O 4
Završni rad O 3 Multimedijalne komunikacije O 4
  Stručna praksa O 1
Računarske mreže 2 I 6 Završni rad O 3
OOP Java I 6  
Informacioni sistemi u medicini I 6 Računarske mreže 1 I 5
Elektronsko bankarstvo I 5 Računarske mreže 2 I 6
Internet berze I 4 Informacioni sistemi u medicini I 6
Mreže za pristup I 5 Elektronsko bankarstvo I 5
Komunikacioni modeli I 5 Finansije I 4
Praktikum I 3 Planiranje preduzetništva I 6
Razvoj i menadžment proizvoda I 6 Strategijski menadžment I 5
Uvod u operaciona istraživanja I 5 Upravljanje rizicima I 4
Televizija I 4 Komunikacioni modeli I 5
Praktikum iz računarskih mreža 1 I 3 Praktikum iOS programiranje I 3
Praktikum iz računarskih mreža 2 I 3 Praktikum iz računarskih mreža 1 I 3
WAN protokoli I 6 Praktikum iz računarskih mreža 2 I 3
      WAN protokoli I 6
      iOS programiranje I 6
      Korporativni VoIP I 5

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog