Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola za komunikacije

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Studiranje na Visokoj školi za komunikacije počinje upisom a završava se diplomiranjem na izabranom studijskom programu. Upis novih studenata vrši se svake godine za narednu školsku godinu prema važećem kalendaru upisnih aktivnosti. Škola jednom godišnje objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu sa detaljnim uslovima i procedurama upisa. Konkurse možete pogledati ovde.

Ko može da se upiše?

Pravo upisa imaju kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu i položili prijemni ispit. U slučaju većeg broja kandidata od broja upisnih mesta, prednost se daje kandidatima sa više osvojenih bodova prema kriterijumima Konkursa.

Škola priznaje prijemne ispite koji su položeni na drugim srodnim visokoškolskim ustanovama ili srodnim/istim studijskim programima. Bliža uputstva i informacije o priznavanju prijemnih ispita drugih škola i fakulteta možete dobiti u našoj službi lično, telefonom ili elektronskom poštom.

Upis na VŠK mogu ostvariti i studenti drugih fakulteta i visokih škola akademskih studija prema pravilima studija.

Predupisni rok

Predupisni rok uobičajeno počinje prvog radnog dana prolećnog semestra i on uopšteno označava početak perioda aktivnih priprema za upis. Tokom predupisnog roka Škola poziva buduće studente na informativne sesije, promocije i ostale oblike upoznavanja sa studijama i Školom. Tokom predupisnog roka vrši se preliminarno prijavljivanje zainteresovanih kandidata.

Upisni rokovi

Upisni rokovi su u junu i septembru za narednu školsku godinu a sve upisne radnje u ovim rokovima sprovode se prema kalendaru i kriterijumima navedenim u Konkursu.

Broj mesta je ograničen!

Škola u prvu godinu upisuje broj studenata koji je predviđen akreditacijom i planovima rada. Za upis u školsku 2017/18 godinu upisujemo:

Studijski programi ESPB/ECTS Ukupan broj studenata Broj slobodnih mesta
Osnovne akademske studije Komunikacije 240 30 14
Osnovne akademske studije Savremene kulture 240 30 12
Master akademske studije Kultura i komunikacije 60 25 9

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: