Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi za upis

Akademske studije na odseku za socijalni rad, prvi stepen (bachelor)

Uslov za prijem na akademske studije prvog stepena (bachelor) na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka, na odseku za socijalni rad je četvorogodišnja srednja škola sa položenim maturskim ispitom. Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete od 2017. godine studije prvog stepena (eksterna forma) traju 7 semestara.

Akademske studije na odseku za socijalni rad, drugi stepen (master)

Uslov za prijem na akademske studije drugog stepena (master) na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka, na odseku za socijalni rad je završeno visokoškolsko obrazovanje (min 180 kredita). Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete od 2017. godine studije drugog stepena (eksterna forma) traju 5 semestara.

Akademske studije na odseku za zdravstvenu negu, prvi stepen

Uslov za prijem na akademske studije zdravstvene nege na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka, na odseku za zdravstvenu negu je završena četvorogodišnja srednja medicinska škola sa položenim maturskim ispitom (smerovi: medicinska sestra, pedijatrijska sestra, ginekološko-akušerska sestra, stomatološka sestra) i zaposlenost u zdravstvenoj ustanovi u struci. Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete od 2017. godine studije prvog stepena (eksterna forma) traju 7 semestara.

 

Kompletna dokumentacija za upis na studije socijalnog rada i zdravstvene nege obuhvata:

 1. Overena kopija (diploma) o završenoj srednjoj školi;
 2. Kopije svedočanstva iz sva četiri razreda srednje škole;
 3. Kratka biografija - CV (potpisan);
 4. Lekarsko uverenje o sposobnosti studenta za univerzitetske studije (za kandidate sa invaliditetom izdaje se posebno uverenje);
 5. Izvod iz matične knjige rođenih;
 6. Tri slike za indeks;
 7. Potvrda o zaposlenju (obavezna za upis zdravstvene nega) / izjava o nezaposlenju 
 8. Dokaz o uplati upisnine
 9. Fotokopija svih dokumenata

 

Troškovi:

Troškovi studiranja na studijama prvog stepena (Bachelor):

145 evra – troškovi godišnje upisnine. Plaća se prilikom upisa na svaku godinu  i predaje dokumenata

740 evra – troškovi godišnje školarine. Mogućnost plaćanja u dve rate (po 370 evra) i to

 • rata do početka zimskog semestra (do 1. oktobra)
 • rata do početka letnjeg semestra (do 15. februara)

Za kombinovanu formu studiranja prvog stepena zdravstvene nege (6 semestara) počevši od 2018/19 godine:

– 145 evra – troškovi godišnje upisnine. Plaća se prilikom upisa na svaku godinu i predaje dokumenata

– 800 evra – troškovi godišnje školarine. Mogućnost plaćanja u dve rate (po 400 evra) i to

 • rata do početka zimskog semestra (do 1. oktobra)
 • rata do početka letnjeg semestra (do 15 februara)

Ostali troškovi:

Cena završnog ispita i odbrane diplomskog rada na kraju studiranja: 185 evra;

Cena ponavljanja završnog ispita: 60 evra

 

Troškovi studiranja na studijama drugog stepena (Master):

– 195 evra – troškovi godišnje upisnine. Plaća se prilikom upisa na svaku godinu i predaje dokumenata

– 740 evra – troškovi godišnje školarine. Mogućnost plaćanja u 4 rate (po 185 evra)

Troškovi studiranja na studijama socijalnog rada (master):

– 200 evra – troškovi godišnje upisnine. Plaća se prilikom upisa na svaku godinu i predaje dokumenata

– 840 evra – troškovi godišnje školarine. Mogućnost plaćanja u 4 rate (po 210 evra)

 

 • 1 rata do 1. oktobra;     
 • 2 rata do 30. decembra
 • 3 rata do 15. februara;     
 • 4 rata do 31. marta

 

Plaćanje i prijava

Detaljna uputstva za plaćanje upisnine i školarine, iz zemlje i inostranstva, studenti će dobiti putem e-maila.

Kompletnu dokumentaciju za upis na studije potrebno je poslati na e-mail adresu vssebp@gmail.com, a overenu fotokopiju diplome i slike za indeks poslati poštom ili doneti lično na adresu konsultativnog centra.

Sve informacije vezano za upis i školarinu možete dobiti na telefone: (+381) 62 1222 441, (+381) 65 3863 386, (+381) 21 780 665
ili
putem e-maila: vssebp@gmail.com

Pharm-advice d.o.o. i  Pharm-advice plus d.o.o.
Radno vreme:

 • ponedeljak i petak od 08:00 do 15:00 h;
 • utorak, sreda i četvrtak od 13:00 do 20:00 h.

ul.: JNA 45, Bački Petrovac 21470, Srbija
tel.: +381 62 1222 441, +381 65 3863 386, +381 21 780 665
e-mail: vssebp@gmail.com
Fakultet zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja studenata ne formira grupu za prvu akademsku godinu studija određenog smera.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog