Prijemni.rs
MaturangPrijemni ispit i uslovi za upis - Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2023/2024 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi za upis

Akademske studije na odseku za socijalni rad, prvi stepen (bachelor)

Uslov za prijem na akademske studije prvog stepena (bachelor) na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka, na odseku za socijalni rad je četvorogodišnja srednja škola sa položenim maturskim ispitom. Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete od 2017. godine studije prvog stepena (eksterna forma) traju 7 semestara.

Akademske studije na odseku za socijalni rad, drugi stepen (master)

Uslov za prijem na akademske studije drugog stepena (master) na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka, na odseku za socijalni rad je završeno visokoškolsko obrazovanje (min 180 kredita). Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete od 2017. godine studije drugog stepena (eksterna forma) traju 5 semestara.

Akademske studije na odseku za zdravstvenu negu, prvi stepen

Uslov za prijem na akademske studije zdravstvene nege na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka, na odseku za zdravstvenu negu je završena četvorogodišnja srednja medicinska škola sa položenim maturskim ispitom (smerovi: medicinska sestra, pedijatrijska sestra, ginekološko-akušerska sestra, stomatološka sestra) i zaposlenost u zdravstvenoj ustanovi u struci. Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete od 2017. godine studije prvog stepena (eksterna forma) traju 7 semestara.

Kompletna dokumentacija za upis na studije socijalnog rada i zdravstvene nege obuhvata:

 1. Overena kopija (diploma) o završenoj srednjoj školi;
 2. Kopije svedočanstva iz sva četiri razreda srednje škole;
 3. Kratka biografija - CV (potpisan);
 4. Lekarsko uverenje o sposobnosti studenta za univerzitetske studije (za kandidate sa invaliditetom izdaje se posebno uverenje);
 5. Izvod iz matične knjige rođenih;
 6. Tri slike za indeks;
 7. Potvrda o zaposlenju (obavezna za upis zdravstvene nega) / izjava o nezaposlenju 
 8. Dokaz o uplati upisnine
 9. Fotokopija svih dokumenata

Upis na sve smerove traje do 30.06.2022.

Akademske studije na odseku za socijalni rad, prvi stepen (bachelor)

Uslov za prijem: četvorogodišnja srednja škola sa položenim maturskim ispitom.

Troškovi studiranja na studijama na odseku za socijalni rad, prvi stepen (bachelor):

 • Troškovi nostrifikacije diplome pri upisu: 150 evra u dinarskoj protivrednosti za uplate iz Srbije, računato po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate (gleda se kurs ,,Prodajni efektiva’’). Plaća se jednokratno prilikom upisa. Studenti koji su završili srednju školu u Slovačkoj, ne plaćaju ovaj iznos.
 • Troškovi godišnje upisnine: 145 evra za prvu godinu i 95 evra za drugu i treću godinu u dinarskoj protivrednosti, računato po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate (gleda se kurs ,,Prodajni efektiva’’). Plaća se prilikom upisa na svaku godinu.
 • Troškovi školarine i administrativnih usluga:
 • TRENUTNO: Troškovi godišnje školarine: 800 evra u dinarskoj protivrednosti. Troškovi se zbog ekonomske situacije, odlukom rektora, mogu menjati. Trenutne iznose školarine u Slovačkoj možete pogledati na sajtu Visoke škole: https://www.vssvalzbety.sk poplatky, informácie o štúdiu.
 • U sluačaju promene iznosa školarine i administrativnih usluga, bićete obavešteni.

Ostali troškovi:

 • Cena završnog ispita i odbrane završnog rada: 195 evra i plaća se najkasnije 14 dana pre odbrane završnog ispita
 • Cena ponavljanja završnog ispita: 65 evra

Visoka škola zadržava pravo da povisi troškove školovanja tokom studija, u skladu sa odlukom rektora.

Dodatne informacije možete pogledati na sajtu Visoke škole: http://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie?utm_source=Prijemni&utm_medium=PrijemniIspitIUsloviZaUpis&utm_campaign=Portali.

Za detaljna uputstva za plaćanje upisnine i školarine, iz zemlje i inostranstva, napišite nam e-mail sa napomenom koji smer studija Vas interesuje.

Akademske studije na odseku za socijalni rad, drugi stepen (master)

Uslov za prijem: završeno visokoškolsko obrazovanje sa položenim završnim ispitom (min 180 kredita).

Dužina studiranja: Odlukom rektora za studente koji upišu od školske 2022/23. studije traju 2,5 godine (5 semestara).

Troškovi studiranja na studijama na odseku za socijalni rad, drugi stepen (master):

 • Troškovi nostrifikacije diplome pri upisu: 150 evra u dinarskoj protivrednosti za uplate iz Srbije, računato po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate (gleda se kurs ,,Prodajni efektiva’’). Plaća se jednokratno prilikom upisa. Studenti koji su završili studije prvog stepena (bachelor) na fakultetu iz Slovačke, ne plaćaju ovaj iznos.
 • Troškovi godišnje upisnine: 200 evra u dinarskoj protivrednosti za uplate iz Srbije, računato po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate (gleda se kurs ,,Prodajni efektiva’’). Plaća se prilikom upisa na svaku godinu.
 • Troškovi školarine i administrativnih usluga: 950 evra godišnje, u dinarskoj protivrednosti. Troškovi se zbog ekonomske situacije, odlukom rektora, mogu menjati.

Ostali troškovi:

 • Cena završnog ispita i odbrane završnog rada: 195 evra i plaća se najkasnije 14 dana pre odbrane završnog ispita
 • Cena ponavljanja završnog ispita: 65 evra

Mogućnost plaćanja u 4 rate na zahtev studenta (zahtev se predaje pre početka semestra).

Visoka škola zadržava pravo da povisi troškove školovanja tokom studija, u skladu sa odlukom rektora.

Dodatne informacije možete pogledati na sajtu Visoke škole: http://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie?utm_source=Prijemni&utm_medium=PrijemniIspitIUsloviZaUpis&utm_campaign=Portali.

Za detaljna uputstva za plaćanje upisnine i školarine, iz zemlje i inostranstva, napišite nam e-mail sa napomenom koji smer studija Vas interesuje.

Akademske studije na odseku za zdravstvenu negu, prvi stepen (bachelor)

Uslov za prijem: završena četvorogodišnja srednja medicinska škola opšteg smera, pedijatrijskog, ili ginekološko akušerskog, sa položenim maturskim ispitom. Student mora biti zaposlen tokom celog vremena studiranja u zdravstvenoj ustanovi na radnom mestu medicinska sestra.

Dužina studiranja: 3 godine (6 semestara)

Troškovi studiranja na studijama na odseku za zdravstvenu negu, prvi stepen (bachelor):

Troškovi za studente koji upisuju prvu godinu školske 2022/2023 godine:

 • Ukupni troškovi za 1. godinu (upisnina, školarina sa popustom i administrativni troškovi):  1247 EUR + 150 EUR troškovi nostrifikacije srednjoškolske diplome

Ukupni troškovi za drugu godinu: 1295 EUR
Ukupni troškovi za treću godinu: 1295 EUR
Troškovi za polaganje završnog ispita:195 EUR

 • Visoka škola zadržava pravo izmene troškova studiranja.
 • Dodatne informacije možete pogledati na sajtu Visoke škole: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie.

Za detaljna uputstva za plaćanje upisnine i školarine, iz zemlje i inostranstva, napišite nam e-mail sa napomenom koji smer studija Vas interesuje.

Akademske studije na odseku za zdravstvenu negu, drugi stepen (master)

Uslov za prijem: završeno visokoškolsko obrazovanje u struci sa položenim završnim ispitom (min 180 kredita). Student mora biti zaposlen tokom celog vremena studiranja u zdravstvenoj ustanovi na radnom mestu medicinska sestra.

Dužina studiranja: Odlukom rektora za studente koji upišu od školske 2022/23. studije traju 2,5 godine (5 semestara).

Troškovi studiranja na studijama na odseku za zdravstvenu negu, drugi stepen (master):

 • Troškovi nostrifikacije diplome pri upisu: 150 evra u dinarskoj protivrednosti za uplate iz Srbije, računato po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate (gleda se kurs ,,Prodajni efektiva’’). Plaća se jednokratno prilikom upisa. Studenti koji su završili studije prvog stepena (bachelor) na fakultetu iz Slovačke, ne plaćaju ovaj iznos.
 • Troškovi godišnje upisnine: 200 evra u dinarskoj protivrednosti za uplate iz Srbije, računato po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate (gleda se kurs ,,Prodajni efektiva’’). Plaća se prilikom upisa na svaku godinu.
 • Troškovi školarine i administrativnih usluga:
 • TRENUTNO: Troškovi godišnje školarine: 950 evra u dinarskoj protivrednosti. Troškovi se zbog ekonomske situacije, odlukom rektora, mogu menjati. Trenutne iznose školarine u Slovačkoj možete pogledati na sajtu Visoke škole: https://www.vssvalzbety.sk poplatky, informácie o štúdiu.U sluačaju promene iznosa školarine i administrativnih usluga, bićete obavešteni.

Ostali troškovi:

 • Cena završnog ispita i odbrane završnog rada: 195 evra i plaća se najkasnije 14 dana pre odbrane završnog ispita
 • Cena ponavljanja završnog ispita: 65 evra

Mogućnost plaćanja u 4 rate na zahtev studenta (zahtev se predaje pre početka semestra).

Visoka škola zadržava pravo da povisi troškove školovanja tokom studija, u skladu sa odlukom rektora.

Dodatne informacije možete pogledati na sajtu Visoke škole: http://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie?utm_source=Prijemni&utm_medium=PrijemniIspitIUsloviZaUpis&utm_campaign=Portali.

Za detaljna uputstva za plaćanje upisnine i školarine, iz zemlje i inostranstva, napišite nam e-mail sa napomenom koji smer studija Vas interesuje.

Kompletna dokumentacija za upis na osnovne (bachelor) studije socijalnog rada i zdravstvene nege obuhvata:

 1. Popunjena prijavu za visokoškolsko studiranje za: prvi stepen (bachelor) zdravstvene nege; prvi stepen (bachelor) socijalnog rada;
 2. Kopija diplome završene srednje škole, overena kod notara (overiti isključivo kod notara, overa u opštini ili u ambasadi neće biti prihvaćena).
 3. Kod notara overena punomoć. Ako postoji mogućnost, overiti verziju punomoći koja je na slovačkom jeziku, ako ne, onda verziju na srpskom.
 4. Popunjen i potpisan zahtev za nostrifikaciju diplome.
 5. Neoverene kopije svedočanstva iz sva četiri razreda srednje škole.
 6. Neoverena kopija izvoda iz matične knjige rođenih.
 7. Original, ili kod notara overena kopija izvoda iz matične knjige venčanih (ovaj dokument je potreban samo ako na diplomi stoji drugačije prezime od aktuelnog);
 8. Kratka biografija – CV (potpisan);
 9. Potvrda o zaposlenju na kojoj je navedeno radno mesto kandidata i datum izdavanja potvrde (potrebna je samo za studije zdravstvene nege). Ukoliko je potvrda na jeziku koji nije srpski, slovački ili engleski, onda bi trebalo da priložite i prevod potvrde;
 10. Tri slike za indeks;
 11. Dokaz o uplati troškova nostrifikacije, upisnine i polovine godišnje školarine;
 12. Kopija pasoša;
 13. Popunjen slovački formular za saglasnost pomoću prevedenog formulara
 14. Popunjen Formular za upis;

Molimo Vas da sve formulare popunjavate latinicom.

Dokumenta poslati poštom na adresu: DANIELA SABO PR AGENCIJA ZA PREVOĐENJE, Kulpinska 26, 21470 Bački Petrovac, Srbija. Osim poštom, skeniranu ili uslikanu diplomu poslati na mejl: daniela.agencija@gmail.com.

Kompletna dokumentacija za upis na master studije socijalnog rada i zdravstvene nege obuhvata:

 1. Popunjena prijava za visokoškolsko studiranje za: drugi stepen (master) zdravstvene negedrugi stepen (master) socijalnog rada;
 2. Kod notara overena kopija diplome visokoškolskog obrazovanja.
 3. Neoverena kopija potvrde o položenim ispitima iz visokoškolskog obrazovanja.
 4. Popunjena punomoć, i to verzija koja je na slovačkom jeziku.
 5. Popunjen slovački zahtev za nostrifikaciju diplome, pomoću prevoda zahteva za nostrifikaciju diplome);
 6. Neoverena kopija izvoda iz matične knjige rođenih
 7. Original, ili kod notara overena kopija izvoda iz matične knjige venčanih (ovaj dokument je potreban samo ako na diplomi stoji drugačije prezime od aktuelnog);
 8. Kratka biografija – CV (potpisan);
 9. Potvrda o zaposlenju na kojoj je navedeno radno mesto kandidata i datum izdavanja potvrde (potrebna je samo za studije zdravstvene nege). Ukoliko je potvrda na jeziku koji nije srpski, slovački ili engleski, onda bi trebalo da priložite i prevod potvrde;
 10. Tri slike za indeks;
 11. Dokaz o uplati troškova nostrifikacije, upisnine i polovine godišnje školarine;
 12. Kopija pasoša;
 13. Popunjen slovački formular za saglasnost pomoću prevedenog formulara
 14. Popunjen Formular za upis;

Molimo Vas da sve formulare popunjavate latinicom.

Dokumenta poslati poštom na adresu: DANIELA SABO PR AGENCIJA ZA PREVOĐENJE, Kulpinska 26, 21470 Bački Petrovac, Srbija. Osim poštom, skeniranu ili uslikanu diplomu poslati na mejl: daniela.agencija@gmail.com.

 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja studenata ne formira grupu za prvu akademsku godinu studija određenog smera.

Sve informacije vezano za upis i školarinu možete dobiti na telefone: (+381) 65 3863 386, (+381) 21 2280 665 ili putem e-maila: vssebp@gmail.com

Radno vreme:

 • ponedeljak i petak od 08:00 do 15:00 h
 • utorak, sreda i četvrtak od 13:00 do 20:00 hVesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog