Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka sportska i zdravstvena škola

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis 2018/19.

Visoka sportska i zdravstvena škola upisuje studente u školsku 2018/19. godinu na studijskim programima:

 • Sportski trener........................................................95 studenata (trogodišnje 180 ESPB) 
 • Sportski menadžment ............................................25 studenata (trogodišnje 180 ESPB) 
 • Strukovni fizioterapeut ...........................................48 studenata (trogodišnje 180 ESPB)
 • Strukovna medicinska sestra .................................32 studenta (trogodišnje 180 ESPB)

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom srednjom školom, koja uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit, odnosno lica koja su studirala / studiraju na drugom fakultetu ili visokoj školi. 

 

Prijave za prijemni ispit

Prijave za prijemni ispit primaju se u prostorijama Škole svakog radnog dana od 9:00 do 16:00 časova i subotom od 9:00 do 15:00 časova.

 

Dokumentacija prilikom prijave na prijemni ispit

Kandidat koji polože prijemni ispit, mora da dostavi sledeću dokumentaciju najkasnije 5 dana pre prijemnog ispita:

 • original ili overene fotokopije diplome i svedočanstava sva četiri razreda srednje škole,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • lekarsko uverenje za upis na fakultet/visoku školu,
 • potvrdu od kluba/saveza da se kandidat najmanje tri godine bavio sportom za koji konkuriše (uslov važi samo za upis na studijski program Sportski trener, osim za smer Rekreacija).

Kandidati se mogu prijaviti i popunjavanjem online prijave, uz naknadnu dostavu dokumentacije.

 

Datumi polaganja prijemnog ispita

Svi zainteresovani kandidati mogu polagati prijemni ispit u sledećim terminima:

 • 28.03.2018.
 • 11. 04. ili 25.04.2018.
 • 09.05. ili 23.05.2018.
 • 06.06. ili 20.06.2018.
 • 05.07. ili 06.07.2018.

Prilikom popunjavanja online prijave obavezno navesti željeni datum polaganja.

Nakon dobijanja svedočanstva i diploma iz srednje škole kandidati mogu da se upišu na studije.

 

Priznavanje prijemnog ispita sa drugih visokoškolskih ustanova

Svi kandidati koji za upis polože prijemni ispit na srodnim visokoškolskim ustanovama, mogu da se upišu na Visoku sportsku i zdravstvenu školu bez ponovnog polaganja prijemnog ispita, uz ostvaren minimalni broj poena. Prijemni ispit im se priznaje na osnovu potvrde.

 

Školarina

Školarina za studijski program Osnovne strukovne studije Sportski trener iznosi 1100 evra za jednu godinu (60 ESPB). Školarina se plaća u dinarskoj protivvrednosti, pri čemu se prilikom upisa plaća 300 evra,a ostatak u 9 jednakih mesečnih rata (poslednja rata dospeva u junu naredne godine).

Školarina za studijski program Osnovne strukovne studije Sportski menadžment iznosi 850 evra za jednu godinu (60 ESPB). Školarina se plaća u dinarskoj protivvrednosti, pri čemu se prilikom upisa plaća 250 evra, a ostatak u 9 jednakih mesečnih rata (poslednja rata dospeva u junu naredne godine).

Školarina za studijski program Osnovne strukovne studije Strukovni fizioterapeut iznosi 1400 evra za jednu godinu (60 ESPB). Školarina se plaća u dinarskoj protivvrednosti, pri čemu se prilikom upisa plaća 350 evra, a ostatak u 9 jednakih mesečnih rata (poslednja rata dospeva u junu naredne godine).

Školarina za studijski program Osnovne strukovne studije Strukovna medicinska sestra, iznosi 1600 evra za jednu godinu (60 ESPB). Školarina se plaća u dinarskoj protivvrednosti, pri čemu se prilikom upisa plaća 350 evra, a ostatak u 9 jednakih mesečnih rata (poslednja rata dospeva u junu naredne godine).

Napomena:

Kandidati koji dolaze iz sportskih organizacija, a upisuju se na studijske programe Sportski trener Sportski menadžment, kao i kandidati koji su u radnom odnosu, a upisuju se na studijski program Strukovna medicinska sestra, stiču pravo na umanjenje školarine prilikom upisa u prvu godinu studija. 

Detaljnije informacija mogu dobiti u Studentskoj službi.

 

Pogodnosti:

 1. Učenici koji su srednju školu završili sa odličnim uspehom, ostvaruju 10% popusta na cenu školarine, prilikom upisa u prvu godinu studija (u obzir se uzima zbir prosečnih ocena ostvarenih u sva četiri razreda srednje škole, koji se deli brojem 4; rezultat mora da iznosi najmanje 4.50).
 2. Ako je dvoje upisanih studenata iz iste porodice, jedan student ostvaruje pravo na popust 50% (na nižu školarinu).
 3. Studenti koji na kraju prve godine ostvare prosek od najmanje 9.50, naredni semestar ne plaćaju.
 4. Prijemni ispit je besplatan.
 5. Na studijske programe Sportski trener i Strukovni fizioterapeut, moguće je upisati se i sa završenom trogodišnjom srednjom školom (za program Strukovni fizioterapeut, trogodišnji program za masere), uz polaganje diferencijalnih ispita iz Srpskog jezika i Biologije. Za detaljnije informacije pozvati Studentsku službu, 063/243-414 ili 011/7550-162.
 6. Prilikom upisa, navedene pogodnosti se ne mogu sabrati, već se budući student odlučuje za popust koji mu najviše odgovara.

 

Dokumentacija prilikom prijave na prijemni ispit

Kandidat koji polože prijemni ispit, mora da dostavi sledeću dokumentaciju najkasnije 5 dana pre prijemnog ispita:

 • original ili overene fotokopije diplome i svedočanstava sva četiri razreda srednje škole,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • lekarsko uverenje za upis na fakultet/visoku školu,
 • potvrdu od kluba/saveza da se kandidat najmanje tri godine bavio sportom za koji konkuriše(uslov važi samo za upis na studijski program Sportski trener, osim za smer Rekreacija).

 

Priznavanje prijemnog ispita sa drugih visokoškolskih ustanova

Svi kandidati koji za upis u školsku 2017/18. godinu polože prijemni ispit na srodnim visokoškolskim ustanovama, mogu da se upišu na Visoku sportsku i zdravstvenu školu bez ponovnog polaganja prijemnog ispita, uz ostvaren minimalni broj poena. Prijemni ispit im se priznaje na osnovu potvrde.

 

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata:

Ukupan broj bodova na prijemnom ispitu može biti do 100:

 • Opšti uspeh u srednjoj školi - najviše 40 bodova.
 • Prijemni ispit - najviše 60 bodova, pri čemu minimalni broj bodova mora da bude 31.

Najmanji broj bodova za upis, na osnovu opšteg uspeha i prijemnog ispita, iznosi 51.

 

Dokumentacija prilikom upisa

Kandidat koji položi prijemni ispit i nalazi se na rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis, može izvršiti upis u prvu godinu studija. 

Pri upisu kandidat podnosi:

 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 sm,
 • dokaz o uplati školarine.

 

Prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova

Bez polaganja prijemnog ispita, na Visoku sportsku i zdravstvenu školu može se upisati lice koje je studiralo ili studira na drugom fakultetu ili visokoj školi.

 

Informacije

Informacije se mogu dobiti svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova i subotom od 9:00 do 15:00 časova. 

Tel: +381 11 7550-162, 7550–051, 063/243-414

Ul. Toše Jovanovića 11 (Stankom centar), Banovo brdo, Beograd 
www.vss.edu.rs  skola@vss.edu.rs info@vss.edu.rs


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: