Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka strukovna škola ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2019/2020 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

 

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: