Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka strukovna škola ICEPS

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi upisa:

Pravo upisa imaju kandidati:

 • sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju
 • koji su položili prijemni ispit sa najmanje 12 bodova od 60 (20%) ILI kandidati koja imaju položenu opštu maturu, pri čemu se njima umesto bodova prijemnog ispita srazmerno vrednuju rezultati opšte mature sa istim teorijskim maksimalnim brojem bodova (60)

Prijemnog ispita su oslobođeni (priznaje se maksimalan broj bodova) kandidati koji su:

 • imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole iz dole navedenih predmeta ILI
 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju iz dole navedenih ili srodnih predmeta tokom srednje škole

Studijski program strukovnih studija

Predmet
Zdravstvena nega Zdravstvena nega    
Fizioterapija Zdravstvena nega    
Radiologija Zdravstvena nega    
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog Zdravstvena nega ILI Hemija 

Menadžment u zdravstvu

Zdravstvena nega ILI Osnovi ekonomije 

 

Studijski program strukovnih studija Predmet
Poslovna ekonomija i menadžment: modul: Menadžment u hotelijerstvu

Osnovi ekonomije ILI Osnove turizma i ugostiteljstva

Poslovna ekonomija i menadžment: modul: Menadžment u gastronomiji

Osnovi ekonomije ILI Osnove turizma i ugostiteljstva

Poslovna ekonomija i menadžment: modul: Menadžment u restoraterstvu

Osnovi ekonomije ILI Osnove turizma i ugostiteljstva

*Prijemni ispit se priznaje kandidatima ukoliko su na drugoj visokoškolskoj ustanovi polagali prijemni iz predmeta navedenih kao u tabeli iznad.

Upisni rokovi:

1. Majski predrok I
I    Prijavljivanje kandidata: do 06.05.2023.
II   Prijemni ispit: 09.05.2023.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 10.05.2023.
Rok za žalbe: 11.05.-12.05.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 13.05.2023.
IV Upis primljenih kandidata: do 15.05.2023. (uslovni upis do dostave dokumentacije IV god. srednje škole)

2. Majski predrok II*
I    Prijavljivanje kandidata: 08.05.-13.05.2023.
II   Prijemni ispit: 16.05.2023.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 17.05.2023.
Rok za žalbe: 18.05.-19.05.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 20.05.2023.
IV Upis primljenih kandidata: do 22.05.2023. (uslovni upis do dostave dokumentacije IV god. srednje škole)

3. Majski predrok III*
I    Prijavljivanje kandidata: 15.05.-20.05.2023.
II   Prijemni ispit: 23.05.2023.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 24.05.2023.
Rok za žalbe: 25.05.-26.05.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 27.05.2023.
IV Upis primljenih kandidata: do 29.05.2023. (uslovni upis do dostave dokumentacije IV god. srednje škole)

4. Majski predrok IV*
I    Prijavljivanje kandidata: 22.05.-27.05.2023.
II   Prijemni ispit: 30.05.2023.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 31.05.2023.
Rok za žalbe: 01.06.-02.06.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 03.06.2023.
IV Upis primljenih kandidata: do 05.06.2023. (uslovni upis do dostave dokumentacije IV god. srednje škole)

5. Junski rok I*
I    Prijavljivanje kandidata: 29.05.-03.06.2023.
II   Prijemni ispit: 06.06.2023.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 07.06.2023.
Rok za žalbe: 08.06.-09.06.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 10.06.2023.
IV Upis primljenih kandidata: do 12.06.2023.

6. Junski rok II*
I    Prijavljivanje kandidata: 05.06.-10.06.2023.
II   Prijemni ispit: 13.06.2023.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 14.06.2023.
Rok za žalbe: 15.06.-16.06.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 17.06.2023.
IV Upis primljenih kandidata: do 19.06.2023.

7. Junski rok III*
I    Prijavljivanje kandidata: 12.06.-17.06.2023.
II   Prijemni ispit: 20.06.2023.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 21.06.2023.
Rok za žalbe: 22.06.-23.06.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 24.06.2023.
IV Upis primljenih kandidata: do 26.06.2023.

8. Junski rok IV*
I    Prijavljivanje kandidata: 19.06.-24.06.2023.
II   Prijemni ispit: 27.06.2023.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 28.06.2023.
Rok za žalbe: 29.06.-30.06.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 01.07.2023.
IV Upis primljenih kandidata: do 03.07.2023.

Prijavljivanje kandidata za prijemni ispit

Prijavljivanje kandidata obaviće se prema utvrđenim terminima upisnih rokova lično u Studentskoj službi od 9-19h ili putem mejla/telefona:

Beograd:  office@iceps.edu.rs, (+381) 011 6 555 190, (+381) 064 642 90 86;
Novi Sad: office.novisad@iceps.edu.rs, (+381) 021 523 107, (+381) 064 648 37 40;
Leskovac: office.leskovac@iceps.edu.rs, (+381) 016 601 699, (+381) 064 648 37 42;
Vršac: office.vrsac@iceps.edu.rs, (+381) 013 407 982, (+381) 064 648 30 97;
Kraljevo: office.kraljevo@iceps.edu.rs, (+381) 036 383 720, (+381) 064 829 06 45;
Jagodina: office@jagodina@iceps.edu.rs, (+381) 035 810 16 42, (+381) 064 824 56 88;

Dokumentacija potrebna za prijavu i polaganje prijemnog ispita:

 1. popunjen konkursni list (popunite ovde)
 2. overene fotokopije ili originali svedočanstva I-IV razreda srednje škole
 3. overena fotokopija ili original diplome srednje škole
 4. očitana lična karta ili fotokopija; za strane državljane – pasoš
 5. dokaz o uplati polaganja prijemnog ispita (5.000,00 rsd), osim u slučaju da je kandidat oslobođen polaganja prijemnog ispita
 6. potvrda o položenom prijemnom ispitu (ukoliko je kandidat položio prijemni na drugoj visokoškolskoj ustanovi)

Dokumentaciju možete do upisa dostaviti skeniranu na e-mail adresu Škole, ukoliko niste u mogućnosti da je dostavite lično. Za upis su neophodni originali svih potrebnih dokumenata.

Napomena za upis u majskom predroku: kandidati se upisuju uslovno do dostavljanja dokumentacije iz IV razreda srednje škole, najkasnije do 30.06.2023. god.

Napomena za strane državljane: stavke 2 i 3 moraju biti nostrifikovane od strane ovlašćene institucije (AZK), ukoliko ne potiče sa teritorije Republike Srbije. Ukoliko je tek predat Zahtev, studentu se dozvoljava uslovno polaganje prijemnog ispita uz Potvrdu o predatom Zahtevu, kao i uslovni upis do dobijanja pozitivnog Rešenja Agencije.

Za upis na studijske programe Zdravstvena nega, Fizioterapija i Radiologija prijemni ispit se polaže iz predmeta Zdravstvena nega.

Za upis na studijski program Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog kandidat bira da li će prijemni ispit polagati iz predmeta Zdravstvena nega ILI Biohemija.

Za upis na studijski program Menadžment u zdravstvu kandidat bira da li će prijemni ispit polagati iz predmeta Zdravstvena nega ILI Osnovi ekonomije.

Za upis na studijske programe Menadžment u hotelijerstvu, Menadžment u restoraterstvu i Menadžment u gastronomiji prijemni ispit se polaže iz predmeta Osnovi ekonomije ili Osnove turizma i ugostiteljstva.

Za pripremu prijemnog ispita možete koristiti Zbirke zadataka za polaganje prijemnog ispita (Zdravstvena nega ILI Biohemija). Možete ih preuzeti u prostorijama Škole ili ih poručiti preko dole navedenih kontakata u slučaju slanja poštom, nakon izvršene uplate. Primer uplatnice se nalazi ovde.

Prijemni ispit se sastoji od 30 pitanja teorijskog karaktera. Tačan odgovor obeležava se izborom jednog od ponuđenih odgovora.

Polaganje se odvija u prostorijama Škole u izabranom upisnom roku (datum utvrđen Konkursom o upisu) u 10h. Potrebno je da dođete u 09:40h, kada ćete biti prozvani i raspoređeni u odgovarajuće prostorije. Prijemni ispit traje 30 min.

Prijemni ispit možete polagati i online. U tom slučaju vam je potreban računar sa instaliranom Skype aplikacijom i funkcionalnom kamerom i mikrofonom. Potrebno je da budete ulogovani na e-mail i Skype nalog 15 minuta pre utvrđenog termina.

Studentima sa hendikepom obezbedićemo posebne, prilagođene uslove. Molimo vas da pošaljete zahtev 72h pre termina, kako bismo blagovremeno prilagodili organizaciju polaganja.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog