Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka tehnička škola strukovnih studija - Novi Beograd

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Kandidati za upis na osnovne studije polažu klasifikacioni ispit za proveru znanja iz matematike ili test iz tehničko-tehnološke oblasti i opšte računarske tehnike.
Klasifikacioni ispit se polaže u prostorijama škole prema rasporedu koji se objavljuje na oglasnoj tabli škole. Klasifikacioni ispit je jedinstven za sve studijske grupe i smerove.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: