Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rsStudentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1

Studijski program - Drumski saobraćaj

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Saobraćaj,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika

Vežbaj online: Matematika,

Gradovi: Kragujevac

Nastavni plan i ispiti

Studijski program Drumski saobraćaj studente osposobljava za poslove:

 • planiranje i organizacija transport. procesa (u teretnom, putničkom i javnom gradskom transportu)
 • planiranje i organizacija procesa održavanja vozila
 • organizacija rada voznih parkova
 • logistika i logistički procesi
 • regulisanje saobraćaja na putnoj mreži
 • bezbednost saobraćaja
 • planiranje saobraćaja i transporta
 • menadžment u saobraćaju.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

R.

br.

Šifra pred-meta

Naziv predmeta

Seme-star

Tip pred-meta

Status pred-meta

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

Prva godina

1

DS01O

Matematika 1

1

AO

O

3

2

0

0

6

2

DS02O

Mehanika 1

1

AO

O

2

2

0

0

6

3

DS03O

Engleski jezik

1

AO

O

2

2

0

0

6

4

DS04O

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

1

ST

O

2

2

0

0

6

5

DS05O

Osnovi informatike

1

ST

O

2

2

0

0

6

6

DS06O

Matematika 2

2

AO

O

3

2

0

0

6

7

DS07O

Mehanika 2

2

AO

O

2

2

0

0

6

8

DS08O

Osnovi ekonomije

2

ST

O

2

1

0

0

4

9

DS09O

Poslovne komunikacije

2

ST

O

2

1

0

0

4

10

DS10O

Mašinski elementi

2

ST

O

2

2

0

0

6

11

DS11O

Uvod u saobraćaj i transport

2

ST

O

2

1

0

0

4

Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/  drugi oblici nastave ) i bodovi na godini

24

19

 

 

60

Ukupno časova aktivne nastave na godini

(24+19) x 15 = 645

 

 

Druga godina

12

DS12O

Metode odlučivanja

3

ST

O

2

2

0

0

6

13

DS13O

Motori

3

ST

O

2

2

0

0

6

14

DS14O

Putevi

3

ST

O

2

2

0

0

6

15

DS15O

Teret u transportu

3

ST

O

2

2

0

0

6

16

DS16O

Bezbednost saobraćaja

3

SA

O

2

2

0

0

6

17

DS17O

Regulisanje saobraćaja

4

SA

O

2

2

0

0

6

18

DS18O

Motorna vozila

4

ST

O

2

2

0

0

6

19

DS19O

Ekonomika troškova

4

ST

O

2

2

0

0

6

20

DS20O

Organizacija drumskog transporta

4

SA

O

3

3

0

0

6

21

DS27I

DS28I

Tehnike bezbednosti i kontrola saobraćaja

Osnovi organizacije i menadžmenta

4

SA

I

2

2

0

0

6

Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ drugi oblici nastave) i bodovi na godini

21

21

 

 

60

Ukupno časova aktivne nastave na godini

(21+21) x 15 = 630

 

 

Treća godina

22

DS21O

Javni transport putnika

5

SA

O

3

3

0

0

6

23

DS22O

Unutrašnji transport

5

SA

O

2

2

0

0

6

24

DS23O

Špedicija

5

SA

O

3

2

0

0

6

25

DS24O

Tehnologije kombinovanog transporta

5

SA

O

3

3

0

0

6

26

DS29I

DS30I

Saobraćaj i održivi razvoj

Planiranje prostora i saobraćaja

5

ST

I

2

2

0

0

6

27

DS31I

DS32I

Dinamika vozila

Inženjering i održavanje vozila

6

SA

I

3

2

0

0

6

28

DS33I

DS34I

Upravljanje kvalitetom Inženjerstvo i inovacije

6

SA

I

3

2

0

0

6

29

DS35I

DS36I

Marketing

Logistika

6

SA

I

3

2

0

0

6

30

DS25O

Stručna praksa

6

ST

O

 

 

 

 

4

31

DS26O

Završni rad

6

SA

O

 

 

 

 

8

Ukupno časova (predavanja/vežbe / DON/ drugi oblici nastave) i bodovi na godini

22

18

 

 

60

Ukupno časova aktivne nastave na godini

(22+18) x 15 = 600

 

 

Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija

1875

 

180
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog