Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11

Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2018/2019 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi konkursa

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.

Nastava se izvodi na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku.

Na prijavi na konkurs, kandidat može da izabere do tri studijska programa odnosno modula prikazanih u gornjoj tabeli, s tim da treba da polaže prijemni ispit koji je utvrđen za određeni studijski program.

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe, odnosno module:

 • Mašinstvo (moduli: Razvoj proizvoda i Termotehnika)

 • Elektrotehnika

 • Mehatronika

polažu prijemni ispit iz Matematike (više informacija o pripremama za prijemni možete videti ovde).

Zbirka zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program, odnosno module:

 • Informatika (moduli: Tehnička informatika i Internet i elektronsko poslovanje) polažu prijemni ispit iz Osnova računarstva (više informacija o pripremama za prijemni možete videti ovde).

Zbirka zadataka sa prijemnih ispita iz osnova računarstva

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program:

 • Tehnički komunikacioni menadžment,

polažu prijemni ispit iz Opšte kulture ili Osnova računarstva ili Matematike (po izboru kandidata).

Zbirka zadataka sa prijemnih ispita iz opšte kulture

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidat za upis na studijski program odnosno modul, može osvojiti najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

 

Prijava na konkurs - potrebna dokumenta

Svi kandidati prilikom prijave na konkurs, uz prijavni list koji se dobija u Školi, predaju fotokopije sledećih dokumenata, uz prikaz originala:

 • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,

 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole,

 • izvod iz matične knjige rođenih,

 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, na žiro računa VTŠ, broj :

840-526666-66 (poziv na broj 11-2017), u iznosu od 4.000,00 dinara. Ukoliko kandidat želi da polaže tri prijemna ispita (Matematika, Osnovi računarstva i Opšta kultura), naknada se ne povećava, i za sva tri prijemna ispita iznosi ukupno 4.000,00 dinara).

 

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

 • originalna dokumenta (svedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi),

 • izvod iz matične knjige rođenih (original),

 • dva obrasca ŠV-20 (dobija se u Školi),

 • indeks (dobija se u Školi),

 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,

 • dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju:

1. Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente uz popust od 13,8% (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) – iznosi 58.000,00 dinara

2. Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente bez popusta (uplata 50% školarine prilikom upisa školske godine, uplata 50% školarine prilikom evidencije zimskog semestra) – iznosi 66.000,00 dinara,

3. Troškovi školarine za studente strance iznosi – 2.400 USD dolara

 • dokaz o uplati troškova upisa, koji iznose 8.500,00 dinara (plaćaju svi studenti)

 

Upisne kvote

Prvi rok 2018

Fakultet Budžet Samofinansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina za domaće studente Školarina za ino studente Školarina za ino studente
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici 160 34 194 0 58000-66000 2400 USD
Elektrotehnika 10 9 19 0 58000-66000 - 2400 USD
Informatika - modul Internet i elektronsko poslovanje 42 3 45 0 58000-66000 - 2400 USD
Informatika - modul Tehnička informatika 42 3 45 0 58000-66000 - 2400 USD
Mašinstvo - modul Razvoj proizvoda 26 4 30 0 58000-66000 - 2400 USD
Mašinstvo - modul Termotehnika 0 5 5 0 58000-66000 - 2400 USD
Mehatronika 21 4 25 0 58000-66000 - 2400 USD
Tehnički komunikacioni menadžment 19 6 25 0 58000-66000 - 2400 USD
Termini upisa

Prijem dokumenata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
20-22.6.2018. 4000 26-27.6.2018. 27.6.2018. 4-6.7.2018.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog