Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija u Kruševcu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispit i uslovi za upis:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati sa završenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem:

 1. gimnazija,
 2. srednja stručna škola četvrtog i trećeg stepena:
 • hemijsko-tehnološka,
 • tekstilno-tehnička,
 • poljoprivredno-tehnička,
 • prirodno-tehnička,
 • o grafičko-tehnička,
 • rudarsko-tehnička,
 • geološko-tehnička,
 • građevinsko-tehnička,
 • mašinsko-tehnička,
 • elektrotehnička,
 • drvoprerađivačko-tehnička,
 • trgovačkoekonomsko-tehnička,
 • ugostiteljska,
 • turistička,
 • prehrambeno-tehnička,
 • saobraćajno-tehnička,
 • medicinske struke,
 • sve vojne srednje škole tehnološko-tehničkog i elektrotehničkog smera.

Svi kandidati obavezno polažu klasifikacioni ispit iz Hemije ili Matematike, po sopstvenom izboru.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: