Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

II UPISNI ROK - VAŽNI DATUMI
  • 01.i 02.09.2015. god. od 09:00 dp 13:00 č. - PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA
  • 03.09.2015. god. pd 9:30 č. – POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA
  • 04.09.2015. god.. 12:00 č. – PRELIMINARNA RANG LISTA
  • 05.09.2015. god. 12:00 č. – KONAČNA RANG LISTA
  • 07.09.2015. god. 09:00 dp 13:00 č. – UPIS - bučetski studenti
  • 08. i 09.09.2015. god. 09:00 dp 13:00 č. – UPIS - sampfinasirajući studenti
KORAK 1 - PRIJAVLJIVANJE
Datum prijavljivanja kandidata U DRUGOM UPISNOM ROKU od 01.09. do 02.09. (SEPTEMBAR) 2015. godine od 09:00 do 13:00 časova.

U prvom konkursnom roku pravo upisa imaju svi kandidati koji su završili trogodišnje i četvorogodišnje srednje obrazovanje. Za prijavljivanje kandidata na konkurs potrebno je:

   - Svedočanstva svih razreda srednje škole (originali i fotokopije);
   - Diploma o završnom ispitu (fotokopije i original na uvid );
   - Izvod iz matične knjige rođenih;
   - Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.500,00 dinara
     uplaćuje se na tekući račun 840-785666-36 - Primer .
   - Prijava kandidata (formular se dobija u Školi);

Napomena:

Prilikom prijavljivanja kandidat je obavezan da podnese na uvid originalna dokumenta. Fotokopije dokumenta kandidata se ne vraćaju.
KORAK 2 - PRIJEMNI ISPIT

Na prijemni ispit potrebno je poneti pored identifikacionih dokumenata (lična karta ili pasoš) i hemijsku olovku, običnu olovku i gumicu. Na prijemni ispit potrebno je doći najmanje 30 min. pre zakazanog termina kako bi se kandidati evidentirali.

Pre prijemnog ispita formira se preliminarna rang lista kandidata na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi (zbir prosečnih ocena razreda pomnožen sa 2).

Kandidat polaže prijemni ispit u prostorijama škole, datum i vreme polaganja prijemnog ispita biće naknadno utvrđeni odlukom Ministarstva.

Uputstvo za polaganje prijemnog ispita - preuzmi

KORAK 3 - RANGIRANJE KANDIDATA
Konačna rang lista kandidata formira se nakon prijemnog ispita (najkasnije 4 dana nakon prijemnog ispita).

Kandidat na osnovu uspeha u srednjoj školi može da ostvari maksimalno 40 bodova, dok na prijmnom ispitu može ostvariti maksimalno 60 bodova.

Mesto kandidata na rang listi određuje da li će kandidat biti upisan na teret budžeta ili u statusu samofinansirajućeg. Donji prag bodova za upis je 51 bod, za samofinansirajuće studente je 30 bodova.

Ako kandidat koji je ostvario pravo na upis odustane od upisa u predviđenom roku (rokovi ispod u koraku 4), na njegovom mestu će biti upisan prvi sledeći kandidat sa liste.

Status (budžetski ili samofinasirajući) određuje mesto na rang listi u odnosu na broj budžetskih mesta za studijski program.

KORAK 4 - UPIS
Procedura upisa za studente koji su stekli pravo studiranja na teret BUDžETA Republike Srbije

Za upis kandidata (na osnovu rang liste) potrebno je:

   - Originalna dokumenta, sva svedočanstva, diploma, izvod iz matične knjige rođenih;
      2 slike (kao za pasoš);
   - Uplatnica (svrha uplate: indeks i 2xŠV-20) u iznosu od 1.000,00 dinara
      na ž.r. 840-785666-36 – indeks i obrasci dobijaju se u školi - Primer
   - Uplatnica ličnog osiguranja u iznosu od 300,00 dinara na ž.r. 840-785666-36 - Primer
   - Uplatnica članarine za Studentski parlament Škole u iznosu od 900,00 din
     na ž.r.150-  24462- 84 - Primer.
   - Uplatnica (svrha uplate: Korišćenja stručnih kabineta ) u iznosu od 1,000,00 din
     na ž.r. 840-785666-36 - Primer

Procedura upisa za SAMOFINANSIAJUĆE studente

Procedura upisa za samofinansirajuće studente razlikuje se samo u obavezama koje se odnose na školarinu.

Modeli plaćanja školarine

I model plaćanja školarine – U celosti:

Uplata školarine u iznosu od 49.900,00 dinara na ž.r. 840-785666-36 - ukoliko se školarina plaća u celosti, prilikom upisa (napomena: Plaćanjem školarine u celosti, kandidat stiče pravo na umanjenu školarinu) - Primer.

II model plaćanja školarine – Na rate:

Ukoliko se školarina plaća na 4 rate, iznosi 59.900,00 dinara i uplaćuje se po sledećem modelu na na ž.r. 840-785666-36: 1. rata odmah pri upisu - 25.000,00 dinara 2. rata do 1. decembra - 10.000,00 dinara 3. rata do 1. februara - 10.000,00 dinara 4. rata do 1. aprila - 14.900,00 dinara.

III model plaćanja školarine – Čekovima građana:

Uplata školarine u iznosu od 59.900,00 (na ž.r. 840-785666-36) ukoliko se školarina plaća na 8 mesečnih rata s tim da je prvu ratu potrebno odmah uplatiti pri upisu u iznos od 20.000,00 dinara dok se preostali iznos deli na 8 rata. Uplata se vrši putem čekova građana tako što se prilikom upisa u Školi deponuju popunjeni čekovi sa datumom realizacije. Potrebno je dostaviti ukupno 8 čekova koji će se realizovati po dinamici koja će naknadno biti utvrđena neposrednim dogovorom.

O uslovima upisa možete se informisati i putem dokumentacije koja je priložena, direktnim kontaktom u školi i putem telefona: +381 34 6701 820.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: