Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Strukovni farmaceut

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Medicina, Farmacija,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Hemija,

Gradovi: Beograd

Studijski program trogodišnjih strukovnih studija Strukovni farmaceutski tehničar  traje šest semestara i nosi 180 ESPB bodova. Nakon završetka studijskog programa i položenog završnog ispita stiče se zvanje Strukovni farmaceutski tehničar.

Svrha studijskog programa iz farmacije je obrazovanje stručnog kadra za sticanje zvanja Strukovni farmaceutski tehničar, na nivou strukovnih studija. Studijski program je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i obezbeđuje sticanje stručnog znanja i određenih kompetencija u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, prosvete i privrede.

Usvajanjem predviđenih teoretskih i praktičnih znanja student se osposobljava za složene zadatke i iskazivanje kreativnosti kako u samostalnom radu, tako i u okviru timova sa drugim zdravstvenim radnicima prilikom pružanja zdravstvenih usluga.
Savladavajući teorijsku i praktičnu nastavu student treba da se osposobi za rad u apoteci, bolničkoj i veterinarskoj apoteci, biohemijskoj, kontrolno-analitičkoj, galenskoj i razvojnoj laboratoriji, konsultanskoj farmaciji (starački domovi), farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti i kliničkoj farmaciji, farmaceutskoj, kozmetičkoj i sličnim industrijama, veletrgovini, marketingu, primeni farmaceutske legislative.

Kompetencije strukovnog farmaceutskog tehničara i njegova stručna sposobnost ogledaju se u sledećim aktivnostima, shodno mestu delovanja:

 • Apoteka
 • Bolnička apoteka
 • Veterinarska apoteka
 • Biohemijska laboratorija
 • Konsultantska farmacija - starački domovi
 • Klinička farmacija
 • Farmaceutska i kozmetička industrija
 • Veletrgovina

Preuzmite raspored predmeta po semestrima i godinama studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog