Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Strukovna medicinska sestra

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Medicina,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine,

Gradovi: Beograd

Strukovna medicinska sestra je zdravstveni radnik koji je osposobljen da održava i unapređuje zdravlje svakog pojedinca kroz odgovarajuće korišćenje dostupnih resursa.

Pruža zdravstvenu negu obolelim, onesposobljenim i umirujućim, uz korišćenje visoke tehnologije.

Učestvuje u pripremi bolesnika za dijagnostičke postupke, a posebno kod sofisticiranih dijagnostičkih metoda.

Sprovodi psihološku potporu pacijenta i porodice

Sarađuje usko sa lekarima u okviru fizičke i psihičke rehabilitacije

Vodi medicinsku dokumentaciju u delokrugu nege i terapijske podele lekova.

 

Zapošljavanje:

Po završetku studija strukovna medicinksa sestra se može zaposliti:

  • Bolnicama, domovima zdravlja
  • Dispanzerima, savetovalištima
  • Patronažnoj službi, zavodima zdravstvene zaštite
  • Klimatskim lečilištima, staračkim domovima
  • Školama i predškolskim ustanovama
  • I u privatnom sektoru što je jasno izdvaja od drugih zdravstvenih radnika u zdravstvenom sistemu.

 

Preuzmite raspored predmeta po semestrima i godinama studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog