Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Strukovni farmaceut

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Medicina, Farmacija,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Hemija,

Gradovi: Beograd

Studijski program trogodišnjih strukovnih studija Strukovni farmaceutski tehničar  traje šest semestara i nosi 180 ESPB bodova. Nakon završetka studijskog programa i položenog završnog ispita stiče se zvanje Strukovni farmaceutski tehničar.

Svrha studijskog programa iz farmacije je obrazovanje stručnog kadra za sticanje zvanja Strukovni farmaceutski tehničar, na nivou strukovnih studija. Studijski program je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i obezbeđuje sticanje stručnog znanja i određenih kompetencija u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, prosvete i privrede.

Usvajanjem predviđenih teoretskih i praktičnih znanja student se osposobljava za složene zadatke i iskazivanje kreativnosti kako u samostalnom radu, tako i u okviru timova sa drugim zdravstvenim radnicima prilikom pružanja zdravstvenih usluga.
Savladavajući teorijsku i praktičnu nastavu student treba da se osposobi za rad u apoteci, bolničkoj i veterinarskoj apoteci, biohemijskoj, kontrolno-analitičkoj, galenskoj i razvojnoj laboratoriji, konsultanskoj farmaciji (starački domovi), farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti i kliničkoj farmaciji, farmaceutskoj, kozmetičkoj i sličnim industrijama, veletrgovini, marketingu, primeni farmaceutske legislative.

Kompetencije strukovnog farmaceutskog tehničara i njegova stručna sposobnost ogledaju se u sledećim aktivnostima, shodno mestu delovanja:

  • Apoteka
  • Bolnička apoteka
  • Veterinarska apoteka
  • Biohemijska laboratorija
  • Konsultantska farmacija - starački domovi
  • Klinička farmacija
  • Farmaceutska i kozmetička industrija
  • Veletrgovina

Preuzmite raspored predmeta po semestrima i godinama studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog