Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Strukovni medicinski radiolog

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Medicina,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine,

Gradovi: Beograd

Kod velikog broja dijagnostičkih procedura strukovni medicinski radiolog je ravnopravan član tima zajedno sa lekarem dijagnostičarem, ali i drugim specijalistima, kao npr. kardiolozima, neurohirurzima, urolozima i dr. Bez ovog stručnjaka ne bi se mogle izvoditi razne dijagnostičke i terapeutske interventne radiološke metode, počev od koronarografija i raznih drugih angiografija, pa sve do dilatacija, embolizacija, ugradnje raznih stentova i sl. Ovaj stručnjak je osposobnjen i za rad na savremenim radiološkim dijagnostičkim aparatima, od kopjuterizovanog tomografa, preko aparata za magnetnu rezonancu i aparata za ultrazvučnu dijagnostiku.

 

Zapošljavanje:

Po završetku studija strukovni medicinski radiolog može se zaposliti u:

  • dijagnostičkim službama domova zdravlja
  • dijagnostičkim službama opštih bolnica
  • dijagnostičkim službama zdravstvenih i kliničkih centara
  • radiološkim institutima

 

Preuzmite raspored predmeta po semestrima i godinama studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog