Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Tehničar vuče

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Saobraćaj,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Posao tehničara vuče (mašinovođe) je izuzetno zahtevan i odgovoran, jer se upravljanje vučnim vozilom može poveriti  samo stručno osposobljenom i zdravstveno sposobnom radniku. Zato je ovo zanimanje veoma cenjeno i traženo u Evropi i svetu.

Nakon završenog školovanja u Železničkoj tehničkoj školi, neophodno je praktično osposobljavanje tehničara vuče,  i tek je nakon položenog stručnog ispita tehničar vuče  spreman da upravlja lokomotivom. 

Osim toga, on je dužan da poznaje tehničke propise i normative koji se odnose na konstrukcione karakteristike vučnog vozila, saobraćajne propise i propise službe vuče.

Tehničar vuče je dužan da pripremi vozilo za eksploataciju, da održava njegovu tehničku ispravnost,  da  tokom vožnje upravlja vučnim vozilom i poštuje propise i naređenja koja mu se prenose signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim uređajima. Osim toga, mašinovođa vrši nadzor nad pomoćnikom mašinovođe i nad licima koja se nalaze na obuci u vučenom vozilu.

Veoma je važno da tehničar vuče (mašinovođa ) dobro poznaje bitne karakteristike vučnog vozila i zato su na ovom obrazovnom profilu zastupljeni stručni predmeti: organizacija železničkog saobraćaja, vučna vozila, služba vuče, električni uređaji, kočnice i kočenje...

Važno je istaći da u saradnji sa  a.d. „Železnice Srbije“ Železnička tehnička škola obezbeđuje praktičnu nastavu za učenike. Na blok nastavi učenici se detaljnije upoznaju sa svojim budućim zanimanjem, vežbaju pod nadzorom stručnih lica  i imaju priliku da posmatraju rad mašinovođe, putuju i uče.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog