Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Saobraćaj spada u grupu:
 • 2. Kroz Srbiju se prostiru meridijani od:
 • 3. Najveći grad na svetu je:
 • 4. Prirodni priraštaj je odnos:
 • 5. Koja zemlja ima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu prirodnog kaučuka u svetu?
 • 6. Kojeg uglja ima najviše u našoj zemlji?
 • 7. Prosečno trajanje života muškaraca u Srbiji iznosi:
 • 8. Kako se naziva granica koja prolazi nekim istaknutim prirodnim objektom?
 • 9. Sa kojim morem plovni sistem Rajna-Majna-Dunav povezuje Severno more?
 • 10. Procenat poljoprivrednog stanovništva u Srbiji iznosi (2000. god)?
 • 11. Najviša tačka Panonske nizije ima visinu od:
 • 12. Najrasprostanjenije stene u Srbiji su:
 • 13. Geografski prostor čine sledeće sfere:
 • 14. Iz ponuđenog niza, izdvojte zemlju koja spada u grupu velikih proizvođača pšenice u svetu:
 • 15. Zlatarsko jezero, po postanku, je: