Prijemni.rs
Maturang
  • Šta treba da znam?


U odeljcima na ovoj stranici upoznajte se sa zakonskim odredbama u vezi sa visokoškolskim obrazovanjem, pravima i obavezama studenta i Bolonjskom deklaracijom. Takođe, otkrijete kako se dolazi do uspeha uz savete ljudi koji su to već savladali. Saznajte šta su studirali, čemu su ih studije naučile, kako su se usavršavali i koje su knjige čitali na svom putu do uspeha.

Odredbe konkursa za upis studija

Upoznajte se sa zakonskim odredbama koje se tiču visokoškolskog obrazovanja u Srbiji.

Prava i obaveze studenata

Kada postanete student stičete nova prava, ali i obaveze. Izdvojili smo za vas najvažnija prava i obaveze iz Zakona o visokom obrazovanju.

Bolonjska deklaracija

Sve što vas interesuje o Bolonjskoj deklaraciji, Bolonjskom procesu, mobilnosti studenata možete naći ovde.

Zakoni i drugi dokumenti

Pogledajte aktuelni Zakon o visokom obrazovanju kao i ostale dokumente značajne za funkcionisanje visokog obrazovanja u Srbiji.

Saveti uspešnih

Saznaj kako se dolazi do uspeha uz savete ljudi koji su to već savladali.

Statistike visokog obrazovanja

Pronađite na jednom mestu aktuelne podatke o visokom obrazovanju, broju i vrsti visokoškolskih ustanova, vlasničkoj strukturi i smerovima.