Prijemni.rs
Maturang

Fakulteti bez matematike


Na nekim fakultetima matematika je obavezni predmet, dok se na nekim ona uopšte ne izučava ili se izučava na osnovnom nivou.

Spisak fakulteta koji nisu usredsređeni na matematiku 

Ipak, matematika je deo programa većine fakulteta u Srbiji, bilo kao poseban predmet ili kao sastavni deo drugih predmeta. Stoga je važno da studenti budu svesni toga prilikom odabira fakulteta i studijskih programa kako bi bili spremni da se suoče sa ovom disciplinom u toku studiranja.

Postoji nekoliko fakulteta sa studijskim programima koji ne sadrže gradivo iz matematike.

Neki od njih su:

Prednosti pohađanja fakulteta bez matematike

Jedna od glavnih prednosti pohađanja fakulteta bez matematike je olakšanje za studente koji imaju problema sa matematikom. Matematika se često smatra izazovnim predmetom, a nekim studentima može biti teško da ispune akademske obaveze koje ovaj predmet zahteva. Pohađanjem fakulteta u čijim studijskim programima nema matematike studenti mogu da se usredsrede na oblasti interesovanja bez dodatnog stresa.

Pored toga, ovakvi fakulteti mogu biti dobra opcija za studente koji se pronalaze u oblastima koje ne zahtevaju napredne matematičke veštine. Na primer, studenti koji studiraju jezike, umetnost, istoriju ili neku drugu društvenu nauku neće morati da pohađaju časove matematike kako bi se istakli u izabranim oblastima.

Nedostaci pohađanja fakulteta bez matematike

Međutim, postoje i neki nedostaci pohađanja fakulteta bez matematičkih predmeta. Prvo – studenti koji ne pohađaju matematičke predmete na fakultetu mogu biti u nepovoljnom položaju kada je reč o određenim profesijama. Poslovi koji uključuju bavljenje naukom, inženjeringom, finansijama ili informacionim tehnologijama često zahtevaju napredne matematičke veštine, a studenti koji nemaju dobru osnovu iz matematike neće moći da nađu posao u ovim oblastima.

Još jedan nedostatak pohađanja fakulteta bez matematičkih predmeta je to što studenti mogu propustiti sticanje vrednih veština poput rešavanja problema i kritičkog razmišljanja. Na časovima matematike mogu naučiti kako da pristupe složenim problemima, logično razmišljaju i analiziraju podatke, što su veštine koje im mogu biti dragocene prilikom bavljenja različitim profesijama, a učenici koji ne razvijaju te veštine mogu biti u nepovoljnom položaju u pojedinim situacijama.

Kako bi fakulteti bez matematike uticali na vašu karijeru

Odluka da se pohađa fakultet bez matematike zavisiće od individualnih ciljeva i interesovanja svakog studenta. Oni koji su zainteresovani za karijeru u oblastima koje zahtevaju napredne matematičke veštine sigurno će se opredeliti za fakultet sa jakim matematičkim programima, dok će se studenti kojima matematičke veštine nisu potrebne za bavljenje željenim profesijama pre odlučiti za neku drugu opciju.