Prijemni.rs
Maturang

Stipendije za srednjoškolce


Stipendije su jedan od načina da se omogući finansijska podrška učenicima tokom srednjoškolskog obrazovanja, što može biti posebno važno u slučajevima kada učenici dolaze iz porodica sa niskim primanjima ili kada je pohađanje srednje škole van domašaja zbog ekonomskih poteškoća.

Šta je sve potrebno za dobijanje srednjoškolske stipendije?

Da bi srednjoškolac dobio stipendiju, potrebno je da ispunjava određene uslove koji se razlikuju u zavisnosti od programa ili fonda koji je dodeljuje.

U nastavku su navedeni neki od opštih uslova koji se obično traže za dobijanje stipendije:

 • prosečna ocena – većina programa zahteva da učenik ima određenu prosečnu ocenu da bi bio kvalifikovan za dobijanje stipendije. Prosečna ocena može se razlikovati u zavisnosti od programa, ali obično je potrebna ocena iznad 4,5;

 • finansijska situacija – na nekim programima prioritet se daje učenicima iz porodica sa niskim primanjima. Učenici obično moraju priložiti dokaz o prihodima svoje porodice kako bi se kvalifikovali za dobijanje stipendije;

 • uspeh u školi – osim prosečne ocene, neki programi stipendiranja mogu tražiti i dodatne uspehe u školi, kao što su nagrade, takmičenja ili ostale aktivnosti koje ukazuju na izuzetnost učenika;

 • uzrast – učenici obično moraju biti mlađi od 19 godina da bi se kvalifikovali za dobijanje stipendije;

 • državljanstvo – učenici obično moraju biti državljani Srbije da bi se kvalifikovali za dobijanje stipendije.

Potrebna dokumentacija

U zavisnosti od vrste stipendije za srednjoškolce ili ustanove koja je dodeljuje, postoje različiti neophodni dokumenti za prijavu.

Ovo je potrebna dokumentacija za učeničku stipendiju koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:

 • prijava (Obrazac br. 1);

 • uverenje o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju (Obrazac br. 2);

 • uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period januar–jun, u neto iznosu, tekuće godine (Obrazac br. 4);

 • dva primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog ugovora o učeničkoj stipendiji (Obrazac br. 5);

 • štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotografija važeće lične karte (bez čipa) roditelja ili staratelja učenika.

Učenici koji su prethodne školske godine bili primaoci stipendija i žele se prijaviti i za sledeću u obavezi su da dostave:

 • prijavu (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu u prethodnom školovanju;

 • uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (Obrazac br. 4);

 • štampane podatke sa elektronske lične karte ili foto-kopiju važne lične karte (bez čipa) roditelja ili staratelja učenika.

Potrebno je da ova dokumenta budu overena od strane odgovarajućih službi, i to:

 • Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava srednja škola u kojoj je učenik upisan;

 • Obrazac br. 4 – overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja ili staratelja učenika, a koji se izdaje na osnovu priložene izjave o članovima porodice (Obrazac br. 3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice od januara do juna tekuće godine;

 • izjave o članovima porodice (Obrazac br. 3) i odgovarajući dokazi o ostvarenim prihodima porodice u naznačenom periodu.

Učenici iz osetljivih društvenih grupa, osim prethodno navedenih dokumenata, podnose i sledeću dokumentaciju:

 • učenici bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja;

 • iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;

 • pripadnici romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;

 • učenici sa invaliditetom i učenici sa hroničnim bolestima – mišljenje Interresorne komisije, potvrdu udruženja osoba sa invaliditetom ili lekarsko uverenje izdato od nadležnog doma zdravlja;

 • učenici čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;

 • izbeglice i raseljeni učenici potvrđuju da imaju status izbeglice ili raseljenog lica (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije opštine na kojoj boravi);

 • povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrdu MUP-a.

Za više informacija posetite sajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Link do PDF obrazaca potrebnih za prijavu možete naći ovde.

Vrste stipendija

U zavisnosti od veličine uspeha učenika, stipendije se mogu podeliti u dve vrste.

Lokalne stipendije

Lokalne stipendije se dodeljuju učenicima na temelju njihove pripadnosti određenom gradu ili opštini. One se često dodeljuju učenicima koji imaju odlične akademske uspehe, ali se mogu dodeliti i učenicima sa finansijskim poteškoćama.

Iznos ovih stipendija je obično manji od iznosa nacionalnih stipendija, ali i dalje može biti značajna pomoć srednjoškolcima.

Nacionalne stipendije

Nacionalne stipendije za srednjoškolce u Srbiji su potpore koje se dodeljuju najuspešnijim učenicima u zemlji. Njihov iznos je obično najveći i zahtevaju visoke standarde postignuća, uključujući izvrsne akademske uspehe, kako u ocenama tako i u vannastavnim aktivnostima. Najpoznatija među njima je „Dositeja”.

Ko sve nudi stipendije srednjoškolcima?

Postoje različiti programi i fondovi koji nude stipendije za srednjoškolce. Učenici se mogu prijaviti na nekoliko načina, u zavisnosti od programa.<

Takođe se mogu informisati o svim dostupnim programima stipendiranja preko zvaničnih sajtova institucija koje ih nude, kao i preko svojih škola.

U nastavku ćemo nabrojati neke od ustanova koje nude stipendije srednjoškolcima.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije dodeljuje stipendije za učenike srednjih škola. Učenici se mogu prijaviti putem Elektronskog upisa učenika u srednju školu (eUprava), gde će popuniti aplikaciju i priložiti potrebne dokumente.

Gradovi i opštine

Mnogi gradovi i opštine u Srbiji nude stipendije za učenike srednjih škola. Učenici se mogu informisati o programima putem zvaničnih sajtova gradova i opština ili preko svojih škola.

Fondacije i organizacije

Postoje i brojne fondacije i organizacije koje nude stipendije za srednjoškolce u Srbiji. Neke od ovih organizacija su, na primer, Fondacija „Ana i Vlade Divac”, Fondacija za mlade talente i druge.

Privatne kompanije

Nekoliko privatnih kompanija takođe nudi stipendije za srednjoškolce ili druge vidove finansijske pomoći i projekata. Ove kompanije često nude stipendije za učenike koji se školuju za neke od traženih zanimanja, kao što su IT, medicina, inženjerstvo i slično.

Pored temeljne informisanosti, savetuje se učenicima da budu u toku sa rokovima za prijavu i da pravovremeno podnesu svoje prijave.