Prijemni.rs
Maturang
  • Testovi sa prošlogodišnjih ispita


U ovom odeljku sakupili smo za vas veliki broj testova sa prijemnih ispita sa prethodnih upisnih rokova. Naša želja je da vam pružanjem primera prošlogodišnjih testova pomognemo da se što bolje pripremite za predstojeće prijemne ispite tj. steknete sliku kakva vas vrsta testa očekuje na prijemnom.