Prijemni.rs
Maturang

Studentske stipendije


Svake godine, više od 20.000 studenata u Srbiji prijavljuje se za barem jedan vid finansijske pomoći, kako bi lakše finansijski prebrodili period studiranja. Od troškova knjiga, preko troškova upisne dokumentacije i overe semestra, do troškova smeštaja i školarine – studenti i njihove porodice se snalaze na različite načine. Neki studenti premošćavaju semestar tako što rade i studiraju, dok u određenim situacijama neki od članova porodice preuzimaju na sebe keš kredit, ukoliko studenti ne ispunjavaju uslove da se prijave na konkurs za studentske stipendije. U nastavku saznajte da li se ipak kvalifikujete za neku od stipendija za studente, kao i šta je sve potrebno da biste dobili ovakvu finansijsku pomoć.

Šta su studentske stipendije

Studentske stipendije su bespovratna novčana sredstva koja se dodeljuju studentima u svrhu finansijske podrške njihovom obrazovanju. Stipendije se dodeljuju studentima na osnovu različitih kriterijuma, poput akademskog uspeha, sportskih ili umetničkih sposobnosti, ali i osetljivosti društvene grupe; najčešće su ključni faktor koji omogućava pristup obrazovanju studentima koji bi inače teško mogli priuštiti sebi školovanje na ovom nivou.

Razlika između studentskih kredita i studentskih stipendija

Kako je reč o državnim finansijskim sredstvima koja se daju na raspolaganje studentima, možda ste čuli da se neki studentski krediti ne moraju vraćati, te dolazi do zabune: da li su studentski krediti isto što i stipendije?

Odgovor je ne. Studentski krediti jesu bespovratna novčana sredstva, ali samo u slučaju kada student ispuni sledeće uslove:

U suprotnom, studenti su dužni da otplate sav studentski kredit koji su primili tokom studiranja. S druge strane, stipendije su uvek bespovratna sredstva, ali se mnogo teže dobijaju.

Kakve sve stipendije za studente postoje

Opšte gledano, studentske stipendije se mogu podeliti po kategorijama ekvivalentnim nivou studija:

 • stipendije za osnovne studije;
 • stipendije za master studije;
 • stipendije za doktorske studije.

Ova podela vam je značajna kada pretražujete stipendije jer vam može znatno olakšati pretragu, s obzirom na to da su stipendije za studente kategorisane tako da možete pregledati npr. samo studentske stipendije za master ili doktorske studije u inostranstvu. Kada konkretizujete pretragu, sigurno ćete lakše doći do relevantnih rezultata kad je reč o stipendijama kakve vas zanimaju.

Akademske stipendije

Ove stipendije se dodeljuju studentima na osnovu njihovih akademskih postignuća, kao što su ocene ili nagrade na konkursima i takmičenjima. Studenti koji imaju izvanredne ocene ili postižu izuzetne rezultate na studentskim istraživačkim seminarima i konkursima, mogu biti nagrađeni akademskim stipendijama.

Sportske stipendije

Studenti sa prostora Balkana koriste sportske stipendije kao ulaznicu za neke od najprestižnijih koledža i studiranje u Americi. Sportske studentske stipendije se dodeljuju studentima koji se profesionalno bave sportom i/ili pokazuju vrhunski sportski potencijal u sportovima poput golfa, veslanja, košarke, tenisa, odbojke, hokeja, plivanja.

Ako vas interesuju sportske stipendije za studije u inostranstvu, pogledajte 2000+ stipendija za studente za koje državljani Srbije mogu konkurisati.

Stipendije za studente iz osetljivih društvenih grupa

 • Studenti sa invaliditetom;
 • studenti sa hroničnim bolestima;
 • studenti bez roditeljskog staranja;
 • studenti iz jednoroditeljske porodice;
 • pripadnici romske nacionalne manjine;
 • studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ;
 • izbeglice i raseljeni studenti;
 • povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti

imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju na konkursu za studentske stipendije koje dodeljuje Ministarstvo prosvete; u tom slučaju, u obavezi su da uz prijavu na konkurs za studentske stipendije dostave i sledeća dokumenta (koja ne smeju biti starija od 90 dana), koja dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi:

 • studenti sa invaliditetom i studenti sa hroničnim bolestima – potvrdu udruženja studenata sa hendikepom, potvrdu udruženja invalida ili lekarsko uverenje izdato od nadležnog doma zdravlja;
 • studenti bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja;
 • studenti iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
 • pripadnici romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
 • studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
 • izbeglice i raseljeni studenti – potvrdu da student ima status izbeglice ili raseljenog lica (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije opštine na kojoj boravi);
 • povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a.

Ko dodeljuje studentske stipendije

Različiti državni organi, organizacije, kompanije i fondacije imaju budžete predviđene za stipendiranje studenata po različitim osnovama – naučna istraživanja, sport, akademska izvrsnost ili pak nedovoljna finansijska sredstva.

Vlada države

Na godišnjem nivou, vlada svake zemlje izdvaja određeni procenat svog budžeta za podršku studentima kroz stipendije. U Srbiji, Ministarstvo prosvete godišnje dodeljuje značajan broj studentskih stipendija, poput stipendije za nadarene studente.

Bitno je pomenuti i opciju da vlade stranih država dodeljuju stipendije za naše studente ili stipendiraju internacionalne studente koji žele da se školuju na nekim od njihovih državnih univerziteta.

Fondacije

Fondacije koje dodeljuju stipendije za studente su organizacije osnovane u svrhe prikupljanja i raspodele novčanih i drugih vrsta resursa za pomoć izvrsnim studentima na njihovom akademskom putu.

Ovo su neke od fondacija koje svake godine imaju otvorene konkurse za stipendije:

Kompanije

Kompanijama nije strano da se bore da okupe najveće talente i najbistrije umove sa fakulteta, te neke od njih nude odlične studentske stipendije i radna mesta nakon završetka studija. Ova razmena ide na obostrano zadovoljstvo, jer donosi benefite i za studenta i za samu kompaniju.

 • Kompanija Hemofarm putem svoje fondacije najboljim studentima završne godine medicinskih, farmaceutskih, tehnoloških i tehničkih fakulteta elektro i mašinskog usmerenja daje priliku da konkurišu za godišnje stipendije.
 • Program stipendija nemačke privrede „Zoran Đinđić” pruža studentima prvo radno iskustvo u Nemačkoj, u nekoj od vodećih nemačkih kompanija.

S druge strane, ukoliko ste već zaposleni u nekoj kompaniji, možete proveriti sa menadžmentom da li su voljni da vam stipendiraju akademsko usavršavanje. Poznato je da su kompanije spremne da zaposlenima finansiraju nastavak školovanja (npr. MBA), jer za njih to znači ispuniti želju lojalnog radnika, koji će novim znanjem dodatno unaprediti njihovo poslovanje.

Kako se prijaviti za studentske stipendije

Kako biste se prijavili za studentske stipendije, potrebno je da se, pazeći na rok prijave, koji je obično u oktobru tekuće godine, prijavite na otvoren konkurs za studentske stipendije, tako što ćete pripremiti svu dokumentaciju koja je naznačena konkursom i ispuniti uslove za prijavu na konkurs za studentske stipendije.

Potrebna dokumentacija

 • Popunjen prijavni obrazac
 • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte bez čipa
 • Dokaz da niste u radnom odnosu
 • Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija
 • Uverenje o uspehu postignutom u prethodnim godinama studija
 • Dodatna dokumentacija propisana konkursom

Uslovi za prijavu na konkurs za stipendije za studente

Postoji mnogo faktora koji utiču na to da li će neki student biti prihvaćen za stipendiju ili ne. Jedan od ključnih faktora svakako jeste prosečna ocena koju je student ostvario tokom studija. Uslovi za prijavu na konkurs za stipendije za studente značajno variraju, te je važno da detaljno istražite sve dostupne mogućnosti. Ako nemate prosek preko 9,00, to i dalje ne znači da ne možete pronaći stipendije za studente koji imaju prosek 8,5. Takođe, možda će vaš najjači adut u tom slučaju biti socioekonomski status vaše porodice.

Pred kakvim god scenariom da se nađete, ukoliko ste marljiv i uspešan student, šanse da dobijete studentsku stipendiju su na vašoj strani. Međutim, ne zaboravite da se prijavite na više različitih mesta, jer je konkurencija za studentske stipendije uvek oštra.