Prijemni.rs
Maturang

Najteži fakulteti u Srbiji


Pitanje o najtežim fakultetima je jedno od pitanja koje je često aktuelno u mnogim razgovorima među studentima. Izreka „Trava je uvek zelenija na drugoj strani” najbolje opisuje stav koji studenti imaju po tom pitanju. Svako ko je upisao fakultet misli da je njemu najteže. Zbog ovakvih stavova studenti pojedinih fakulteta se mogu uobraziti i početi da omalovažavaju studente drugih fakulteta koji su, po njihovom mišljenju, „šetnja u parku”.

Polemika o najtežim fakultetima

Naravno, ne treba optuživati studente bilo kog pojedinačnog fakulteta da ovo rade češće od drugih, isto kao što ne treba omalovažavati studente koji su upisali neki fakultet koji je možda objektivno lakši, ali adekvatno zadovoljava njihove lične i karijerne potrebe. Ne mora da znači da bi se neko kome idu od ruke matematika, fizika ili druge prirodne nauke lako snašao sa društvenim naukama, iako se prirodni fakulteti vode kao „teži”.

Odabir fakulteta treba da bude pre svega jedan proces kome se pristupa sa racionalnog gledišta u kombinaciji sa ličnim željama i potrebama, te bi podelu fakulteta na „teške” i „lake” trebalo eliminisati kako bi se donela prava odluka.

Na kraju krajeva, svaki fakultet je težak ako se ne pronalazite u oblasti za koju ste se opredelili, zar ne? Svakako će najteži fakultet uvek biti onaj koji se pohađa na silu ili kome nismo posvećeni u potpunosti.

Koji su fakulteti zaista najteži

Iako stoji sve što smo rekli u prethodnom delu teksta, s obzirom na to da se fakulteti međusobno drastično razlikuju, težina studija ipak nije jednaka na svim fakultetima. Ne postoji objektivni kriterijum za rangiranje težine studija na svakom pojedinačnom fakultetu, tako da je nemoguće sastaviti konačnu rang-listu, barem sada, kada čovečanstvo još nije pronašlo način za to, ali svakako možemo navesti one koje većina studenata smatra teškim.

Prema iskustvima studenata koji su izneli svoje mišljenje, lista najtežih fakulteta u Srbiji izgleda ovako:

 • Medicinski fakultet;

 • Elektrotehnički fakultet;

 • Pravni fakultet;

 • Biološki fakultet;

 • Farmaceutski fakultet;

 • Tehnološki fakultet;

 • Građevinski fakultet.

U nastavku ćemo probati da vam približimo zašto pobrojani fakulteti spadaju u ovu kategoriju.

Medicinski fakultet

Iako se karijera u medicini ponekad može višestruko isplatiti, dobro razmislite o ceni koju plaćate. Medicinski fakulteti imaju dosta predmeta, među kojima su, prema tvrdnjama nekih studenata, neki od najproblematičnijih Anatomija, Patologija i Interna medicina.

Studiranje neke od medicinskih oblasti zahteva savršenu organizaciju vremena, marljivost i naporan rad kako biste se pripremili za profesiju koja može, ali i ne mora biti zahvalnija od samih studija.

Elektrotehnički fakultet

ETF je najpoznatiji elektrotehnički fakultet u Srbiji, a može se reći – za studente i jedan od najtežih. Taj fakultet ima različite smerove, od Energetike do Informacionih tehnologija, koji se dosta međusobno razlikuju, te je teško reći koji je smer najteži.

Najbolji način da saznate koliko su pojedinačni smerovi na ovom fakultetu zaista teški jeste da porazgovarate sa studentima svih smerova, jer ćete tako steći najobjektivniju sliku.

Pravni fakultet

Još jedna zahtevna oblast sa ove liste je pravo, ovaj put po tome što svi smatraju da se studije na Pravnom fakultetu zasnivaju na tome ko pre može da „nabuba” knjigu od 700 stranica. Za razliku od prethodnih fakulteta na ovoj listi, studije prava podrazumevaju mnogo teorije, dok je sticanje praktičnih veština znatno manje.

Međutim, ukoliko se pronalazite u tome i pretvaranje suvoparne teorije u hijerarhijske strukture vam ide od ruke, onda je ovaj težak fakultet možda baš za vas.

Biološki fakultet

Biološki fakultet takođe nudi raznovrstan izbor smerova. Mnogi od njih nisu poznati kao preteški, ali svakako ima i onih zbog kojih ovaj fakultet zaslužuje da se nađe pri vrhu ove liste (ukoliko bi ona išla gradacijski). Jedan od tih teških smerova je Molekularna biologija.

Kao i za prethodne fakultete – ukoliko imate dosta predznanja čak i iz najtežih oblasti koje se izučavaju na Biološkom fakultetu i ukoliko se tu pronalazite, nikako nemojte odustajati od svojih snova.<

Farmaceutski fakultet

„Mlađi brat” Medicinskog fakulteta koji je skoro podjednako težak kao i on, ali ne dobija toliko pažnje u ovoj diskusiji. Kad kažemo „mlađi”, mislimo, naravno, po statusu, a ne po starosti, jer bi se mnogi koji se ne razumeju u ove oblasti mogli lako prevariti misleći da se na ova dva fakulteta obrađuju potpuno iste oblasti. Iako su farmacija i medicina veoma srodne, ovaj fakultet svakako zaslužuje svoje mesto u ovoj diskusiji.

Obrađuje se izuzetno kompleksno teorijsko gradivo iz raznih podoblasti hemije, a ni laboratorijske vežbe nisu nikakav odmor od toga. Studenti ovog fakulteta imaju veoma malo prostora za propuštanje vežbi, koje su veoma naporne i zahtevaju primenu znanja stečenog na predavanjima.

Naravno, sve ovo što smo rekli ne bi trebalo da vas obeshrabri, već da vam stavi do znanja da, ukoliko ste spremni za navedene izazove, nemate razloga za brigu.

Tehnološki fakultet

Veoma slična situacija kao sa Farmaceutskim fakultetom, samo su oblasti dosta šire. Tehnološki fakulteti pripremaju inženjere za čitav dijapazon industrija, kao što su:

 • industrija materijala;

 • industrija pića;

 • prehrambena industrija;

 • hemijska industrija;

 • kontrola kvaliteta itd.

Laboratorijske i druge vežbe nisu nimalo lakše nego na Farmaceutskom fakultetu, tako da težinu ovog fakulteta svakako ne treba potcenjivati.

Građevinski fakultet

Zamislite fakultet na kome se predmeti iz prirodnih nauka, poput matematike i fizike, dosta obrađuju. Dodajte tome neispavane noći provedene u crtanju projekata iz nacrtne geometrije i predmete koji se bave dosta kompleksnom teorijom i dobili ste građevinski fakultet.

Iako možda ne spada u sam vrh najtežih fakulteta u Srbiji, ukoliko vam neke od pomenutih oblasti ne idu od ruke, možda bi trebalo dobro da razmislite pre nego što odlučite da upišete ovaj fakultet.

Svakako, ako ste spremni da savladate ove izazove i ako vas oni više motivišu nego što vas obeshrabruju, ne dozvolite da vas bilo ko odgovori od njih.

Težina studija je i dalje subjektivna stvar

Namera ovog teksta nije da bilo koga odgovori od studija na nekom fakultetu, već da vam pomogne da saznate najneprijatnije aspekte studiranja na fakultetima od kojih mnogi studenti odustaju. Ukoliko ste svesni najgoreg, a i dalje ste spremni da se suočite sa izazovima koje nose određene studije, to onda znači da su one pravi izbor za vas.