Prijemni.rs
Maturang

Ispisivanje sa fakulteta


Možda ste na svom akademskom putu došli do tačke kada više niste zainteresovani za fakultetsko obrazovanje. Već godinama radite, a vaš indeks stoji negde pri dnu ormara ili u kutiji ispod kreveta, nestrpljiv da ugleda svetlost dana, ali ne planirate da se vratite na ispite i u amfiteatre. Možda ste pak odlučili da je najzad vreme za promenu i da ste spremni da se prebacite na drugi fakultet i nastavite studije u boljem okruženju i iz možda potpuno drugačije oblasti.

Formalno napuštanje fakulteta i odustajanje od fakulteta su dve različite stvari, ali bez obzira na razlog vašeg odlaska, obe uključuju završetak jednog segmenta vašeg akademskog puta, ali i formalnost u vidu zvaničnog ispisivanja sa fakulteta. Kako biste lakše ispratili celu proceduru i izbegli situaciju da vam fali jedan papir, pročitajte naš kratak ali sveobuhvatan vodič.

Koraci za ispisivanje sa fakulteta

1. Popunite zahtev za ispis sa fakulteta

Da biste započeli proces ispisa sa fakulteta, najpre je potrebno da popunite zahtev za ispis. Zahtev možete nabaviti u studentskoj službi fakulteta koji trenutno pohađate, na blagajni sa dokumentacijom, ili na sajtu fakulteta u slučaju da postoji okačen dokument koji možete odštampati.

Ukoliko je zahtev potrebno kupiti, cena će obično biti naznačena u cenovniku troškova, koji svaka visokoškolska ustanova treba da ima na svom veb-sajtu. Korisno je znati da cene ovog zahteva mogu biti i do nekoliko hiljada dinara. Ukoliko niste sigurni o kom novčanom iznosu je reč, pozovite studentsku službu da proverite.

Zahtev za ispis sa fakulteta se popunjava na jednostavan način, unošenjem vaših osnovnih ličnih (ime, prezime, imejl-adresa, kontakt telefon) i akademskih informacija (broj indeksa i studijski smer), a prvenstveno služi kao potvrda da ste po ispisu preuzeli sledeća dokumenta:

  • svedočanstva iz srednje škole;
  • srednjoškolsku diplomu;
  • izvod iz matične knjige rođenih.

2. Nabavite potvrdu da ne dugujete knjige fakultetskoj biblioteci

Isto kao što pre diplomiranja studentskoj službi treba da dostavite potvrdu da nemate dugovanja prema biblioteci, tako je i prilikom ispisivanja sa fakulteta neophodno da preuzmete potvrdu da ste vratili sve knjige koje ste zadužili u prethodnom periodu.

Potvrdu može izdati jedino fakultetski bibliotekar.

3. Uplatite novac za ispis sa fakulteta i izmirite sve dugove

Cena za ispis sa fakulteta može varirati u zavisnosti od institucije i specifičnih okolnosti vašeg premeštaja. Da biste saznali cenu i potom izvršili uplatu, trebalo bi da se obratite administrativnoj ili studentskoj službi fakulteta koji trenutno pohađate. Od njih ćete moći da dobijete tačne informacije u vezi sa naknadama i opcijama plaćanja. Važno je da sve svoje troškove u potpunosti izmirite pre prelaska na drugi fakultet kako biste izbegli bilo kakva kašnjenja ili komplikacije prilikom prebacivanja na drugi fakultet.

4. Prikupite potrebna dokumenta, indeks, i zaputite se u studentsku službu

Došli ste do finalnog koraka, kada se formalno ispisujete sa fakulteta. Ponesite popunjen zahtev za ispis sa fakulteta, potvrdu da ne dugujete knjige fakultetskoj biblioteci, uplatnicu za ispis sa fakulteta, kao i indeks, i naoružajte se strpljenjem, jer će ubrzo sve biti gotovo i moći ćete da upišete drugi fakultet.

Koliki su troškovi ispisivanja sa fakulteta

Ukupni troškovi ispisivanja sa fakulteta, bez obzira na to da li se prebacujete na drugi fakultet ili samo napuštate trenutni, iznose od 2.000 do 45.000 dinara u zavisnosti od fakulteta. Zahtev za ispis sa fakulteta nije jedini trošak. Po zakonu, potrebno je da platite i uverenja o položenim ispitima, bez kojih nećete biti u mogućnosti da se ispišete i koji će vam biti neophodni za priznavanje ispita ukoliko se prebacite na drugi fakultet. Informaciju o tačnom iznosu možete dobiti od službe za studentske poslove putem mejla ili telefona ukoliko već nije istaknuta na zvaničnom sajtu fakulteta.