Prijemni.rs
Maturang

Privatni fakulteti u Kragujevcu


Privatni fakulteti postaju sve popularniji među studentima koji traže prilagođeniji i praktičniji pristup obrazovanju. U Kragujevcu trenutno postoji jedan privatni fakultet koji nudi programe iz oblasti prava i poslovanja, a nadamo se da će ih uskoro biti i više. Ukoliko u jednom gradu postoji veći broj privatnih fakulteta, oni su jedni drugima konkurencija, što je uvek dobro za krajnje korisnike (u ovom slučaju studente) jer se fakulteti moraju izboriti za svoje mesto na tržištu, a najbolji način za to je poboljšanje kvaliteta studija.

Privatni fakulteti pružaju podršku i fleksibilnije okruženje za učenje, sa manjim brojem časova, fokusom na iskustvu iz stvarnog sveta i individualnom pažnjom profesora.

Fakulteti u privatnom vlasništvu nude studentima jedinstvenu priliku da steknu kvalitetno obrazovanje u podsticajnom i praktičnom okruženju. Takođe, oni predstavljaju odličan izbor za studente koji žele da steknu vredne veštine i pripreme se za svoju buduću karijeru.

Prednosti privatnog fakulteta u Kragujevcu

Privatne studije u Kragujevcu imaju nekoliko prednosti u odnosu na studije na državnim fakultetima. Pre svega, u manjim grupama studenti će dobiti personalizovanu pažnju profesora, što može biti posebno dragoceno za učenike kojima je potrebna dodatna pomoć ili koji žele da se više posvete određenom predmetu.

Takođe, privatni fakulteti mogu imati na raspolaganju više dostupnih resursa za različite vannastavne aktivnosti, omogućavajući studentima da zadovolje svoja interesovanja i van učionice. To može dodatno podstaći studente da otkrivaju svoje potencijale, što će im biti izuzetno korisno u kasnijim akademskim ili poslovnim poduhvatima.

Privatni fakulteti mogu imati i više dostupnih resursa za podršku studentima kao što su savetovanje o karijeri, akademska podrška ili profesionalna orijentacija. Sve to može pomoći studentima da se snađu sa izazovima života na fakultetu i da na najbolji mogući način iskoriste vreme dok studiraju.

Pored toga, oni često stavljaju veći akcenat na praktično učenje – učenici tako stiču praktične veštine i pripremaju se za buduću karijeru.

Isto tako, mnogi od njih nude studiranje na daljinu, što može biti od neprocenjive koristi za studente koji bi u suprotnom bili primorani na vanredno studiranje ili koji jednostavno žele da prate predavanja iz svoje zone komfora.

Pre nego što upišete privatni fakultet u Kragujevcu…

Pre nego što se odlučite za privatne studije u Kragujevcu, trebalo bi ispitati da li su programi fakulteta po vašoj meri. Izbor privatnih fakulteta u Kragujevcu je ograničen – ukoliko oni ne zadovoljavaju vaše potrebe, trebalo bi razmotriti druge opcije: državne fakultete u Kragujevcu ili studije u nekom drugom gradu.

Još jedan važan korak je razgovor sa sadašnjim ili bivšim studentima fakulteta. Ne samo da ćete na taj način saznati više o kvalitetu same institucije već ćete dobiti i dragocene savete. Izgradnja bliskih odnosa sa studentima koji su na istoj godini studija kao i vi ili na višim godinama takođe može biti značajna za vaš akademski put.

Fakultet za poslovne studije i pravo – Univerzitet „Union – Nikola Tesla”

Adresa: Kralja Milana IV 78, Kragujevac

Veb-sajt: www.fpsp.edu.rs

Cena:

  • osnovne studije – 1.200 € po godini;

  • master studije – 1.800 € po godini.

Postoji i mogućnost plaćanja školarine na rate.

Fakultet za poslovne studije i pravo – Univerzitet „Union – Nikola Tesla” je privatni fakultet koji ima svoj odsek u Kragujevcu. Akreditovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.