Prijemni.rs
Maturang

Profesionalna orijentacija


Profesionalna orijentacijaDošlo je vreme za izbor fakulteta, a ti i dalje ne znaš za koji da se odlučiš. Nema potrebe za brigom iako je profesionalna odluka jedna od najvažnijih odluka koje treba doneti, ne treba pristupiti olako. Čovek provede 2/3 svog života radeći i iz tog razloga je važno da posao koji odabereš bude u skladu sa tvojim sposobnostima, karakteristikama ličnosti, tvojim željama i sklonostima, kako bi u njemu mogao/la da uživaš a samim tim i da budeš produktivniji i uspešniji. 

Pre nego što doneseš odluku o tome čime ćeš se dalje baviti, korisno je da sebi postaviš nekoliko pitanja. Njihova uloga je pre svega da te podstaknu na razmišljanje. Krenimo od početka...

  • Da li želim da nastavim studiranje ili bih odmah počeo/la da radim?
  • Da li mi je iz materijalnih ili nekih drugih razloga važno u kom gradu ću upisati fakultet?
  • Da li mi je iz nekih razloga važno da li je to privatni ili državni fakultet?
  • Da li će ovo biti samo moja odluka ili na nju utiče i neka druga strana (npr. roditelji)?
  • Da li mi je važno isključivo da uživam u materiji koju sam odabrao/la ili sam spreman/na da studiram nešto što mi i nije puno zanimljivo, ali pouzdano znam da obećava bolju zaradu i mogućnost zaposlenja?
  • Da li to zanimanje treba da podrazumeva timski ili isključivo individualni rad?
  • Da li to zanimanje treba da donosi puno inovativnosti ili da se odnosi na rad po precizno strukturisanim pravilima?
  • Da li mi je važno da vidim opipljive produkte svog rada ili mi je važno da uživam i u procesu, bez obzira na vrstu ishoda?

Pronalaženjem odgovora na prethodna pitanja sve si bliži/a donošenju za tebe ispravne profesionalne odluke. Dalje je potrebno ispitati tvoje sposobnosti, karakteristike ličnosti, interesovanja, vrednosti i motivaciju kako bi se dobila kompletna slika o tome u kojim oblastima bi imao/la više uspeha, kao i o tome na čemu bi trebao/la poraditi kako bi sam/a povećao verovatnoću uspeha u izabranom zanimanju. U tome ti od pomoći može biti usluga profesionalne orijentacije i savetovanja koja podrazumeva pružanje stručne pomoći i podrške u samostalnom donošenju profesionalne odluke. 

Profesionalna orijentacija podrazumeva psihološko procenjivanje tvojih sposobnosti, ličnosti, interesovanja, motiva i očekivanja, sa ciljem da ti se pomogne u uspešnom izboru zanimanja. Podjednako uspešno služi mladima pri izboru škole ili fakulteta i zaposlenima pri promeni posla i izboru drugog zanimanja. Na taj način, profesionalna orijentacija nagoveštava da li u tebi leži preduzetnik ili si neko čije afinitete prema muzici i slikarstvu treba negovati na nekom umetničkom fakultetu.

Profesionalna orijentacija će ti pomoći da upoznaš sebe i svoja interesovanja (koja interesovanja su važna za dalje obrazovanje i rad, a koja su hobi i zabava) i stekneš bolji uvid u svoje sposobnosti (intelektualne, socijalne, emocionalne, kreativne), odnosno ono u čemu si najbolji, a što je bitno za profesionalni izbor. Da shvatiš šta te motiviše (šta želiš postići u životu, koliko si spreman/a da uložiš napora za ostvarenje svojih ciljeva vrednosti) i koji su ti prioriteti u životu. Procena tvojih sposobnosti naročita je bitna u današnje vreme kada se na tržištu rada pojavljuju zanimanja koja do skoro nisu ni postojala, pogotovo ona vezana za informacione tehnologije. Profesionalna orijentacija otkriva karakteristike programera ili crte ličnosti ljudi stvorenih da postanu menadžeri društvenih medija i vođe IT projekata.

Takođe je važno kakav imaš odnos prema učenju i radu, koje su ti radne navike, organizacija rada, doživljaj neuspeha, uticaj nagrade i kazne. Pri testiranju, meri se 7 različitih vrsta inteligencije (verbalno, numeričko, apstraktno, spacijalno i mehaničko rasuđivanje, perceptivnu brzinu i tačnost te poznavanje gramatike i pravopisa) povezanih s aktivnostima unutar različitih zanimanja. Naime, što su sposobnosti za neko zanimanje veće, veća je i verovatnoća da će trebati manji angažman za postizanje uspeha.

Ono što može da bude od velikog značaja jesu dominante osobine ličnosti (ekstraverzija-introverzija, agresivnost, ambicioznost, emocionalna stabilnost, ugodnost, sklonost dominaciji…), uobičajeni obrasci ponašanja i reagovanja, zainteresiranost za učenje i usvajanje novih znanja. Zatvorenim i povučenim osobama koje ne uživaju u društvu većeg broja ljudi, bolje je usmeriti ka poslovima koji se obavljaju samostalno i koji ne uključuju mnoštvo kontakata s drugima.

Na osnovu testova, intervjua ili njihove kombinacije, od psihologa dobijaš preporuku zanimanja koje odgovara lično tebi i za koje imaš predispozicije da postaneš uspešan/na. Prilikom donošenja odluke šta da upišeš može ti pomoći i naš kalkulator za profesionalnu orijentaciju.