Prijemni.rs
Maturang

Privatni fakulteti u Beogradu


Prilikom donošenja odluke o upisu fakulteta postoji mnogo faktora koje brucoši koji počinju studije u Beogradu uzimaju u obzir. Jedan od najbitnijih je to da li će fakultet na kome će studirati biti privatni ili državni. Od ovog faktora zavisi mnogo toga: pristup predavanjima i obrazovanju u celini, odnos sa profesorima, mogućnost sticanja praktičnih znanja itd., što pokazuje da ovo pitanje nije uzalud postavljeno.

Beneficije studiranja na privatnim fakultetima

Neki od glavnih razloga što se brucoši opredeljuju za privatne fakultete u Beogradu su personalizovaniji odnos profesora i drugih zaposlenih prema studentu i specijalizovaniji program studiranja, koji omogućava sticanje praktičnijih veština i brži razvoj karijere. Personalizovaniji odnos podrazumeva veće obraćanje pažnje na svakog studenta pojedinačno, što je beneficija koju manja odeljenja privatnih fakulteta omogućavaju. Takav pristup stvara produktivnije akademsko okruženje i pruža veću mogućnost za sticanje novih kontakata, saradnju i zajedničke poduhvate.

Takođe, mnogi privatni fakulteti sarađuju sa raznim firmama i kompanijama, što otvara dosta mogućnosti za sticanje radnog iskustva kroz praksu.

Ukoliko želite da pročitate nešto detaljnije o ovome, pogledajte 5 razloga zašto upisati studije na privatnom fakultetu.

Akreditacija – jedno od glavnih pitanja

Najveća neizvesnost koju odluka o upisu studija na privatnom fakultetu donosi je akreditacija, tj. dozvola za rad priznata od strane autoritativne ustanove. Iako mnogi privatni fakulteti u Beogradu posluju kao akreditovane ustanove ili čak tvrde da su akreditovani, može se desiti da to nije najpreciznija informacija. Neki nemaju akreditaciju, a kod nekih je proces sticanja pomenute dozvole za rad još u toku. Ukoliko birate privatni fakultet, obavezno proverite da li je akreditovan.

Spisak akreditovanih fakulteta možete proveriti u ovom dokumentu, koji je objavilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Kako odabrati privatni fakultet u Beogradu

Osnovni faktor prilikom odabira fakulteta je, naravno, oblast studija. Kao što je u ovom tekstu već napomenuto, privatni fakulteti imaju mnogo specijalizovanije smerove, što dodatno olakšava donošenje odluke ukoliko budući student tačno zna šta želi. Međutim, ukoliko vam studiranje na privatnom fakultetu zvuči primamljivo, a ipak ne spadate u one koji su definitivno odlučili šta žele studirati, u nastavku ćemo po oblastima pobrojati privatne fakultete u Beogradu kako biste dobili jednu opštu sliku i mogli lakše da donesete odluku.

Spisak privatnih fakulteta u Beogradu

Fakultet savremenih umetnosti

Adresa: Comtrade Technology Center: Savski nasip 7, 11070 Novi Beograd

Telefon: (0)11/78-56-116

Veb-sajt: www.fsu.edu.rs

Email: office@fsu.edu.rs

Akreditovan: Da.

Više o Fakultetu savremenih umetnosti možete saznati ovde.

 

MEF – Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

Adresa: Jevrejska 24/1, 11000 Beograd

Telefon: (Upis) +381 (0)69/770-635, (Studentska služba) +381 (0)11/32-82-473

Veb-sajt: mef.edu.rs

Email: (Upis) upis@mef.edu.rs; (Služba) office@mef.edu.rs

Akreditovan: Da.

Više o MEF-u možete saznati ovde.

 

FDN – Fakultet društvenih nauka

Adresa: Bulevar umetnosti 2a, 11070 Novi Beograd

Telefon: (0)11/77-77-700

Veb-sajt: www.fdn.edu.rs

Email: office@fdn.edu.rs

Akreditovan: Da.

Više o FDN-u možete saznati ovde.

 

FEFA – Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 44 , 11000 Beograd

Telefon: (0)11/77-77-700

Veb-sajt: www.fefa.edu.rs

Email: info@fefa.edu.rs

Akreditovan: Da.

Više o FEFA fakultetu možete saznati ovde.

 

PMC – Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

Adresa: Bože Jankovića 14, Voždovac

Telefon: (0)11/39-12-484, (0)62/577-577

Veb-sajt: pmc.edu.rs

Email: info@pmc.edu.rs

Akreditovan: Da.

Više o PMC fakultetu možete saznati ovde.

 

RAF – Računarski fakultet Beograd

Adresa: Knez Mihailova 6/VI , Beograd

Telefon:  (0)11-33-48-079, (0)11-33-48-081, (0)11/26-27-613, (0)11/26-33-321

Veb-sajt: raf.edu.rs

Email: raf@raf.rs; (Sekretarijat) sekretarijat@raf.rs

Akreditovan: Da.

Više o Računarskom fakultetu fakultetu možete saznati ovde.

 

BBA – Beogradska bankarska akademija

Adresa: Zmaj Jovina 12, Beograd

Telefon: (0)11/26-21-730

Veb-sajt: www.bba.edu.rs

Email: office@bba.edu.rs

Akreditovan: Da.

Više o Beogradskoj bankarskoj akademiji možete saznati ovde.

Ostali privatni fakulteti u Beogradu

Akademija Umetnosti
Veb-sajt:
akademijaumetnosti.edu.rs

Fakultet Digitalnih Umetnosti - Univerzitet “Metropolitan”
Veb-sajt:
www.metropolitan.edu.rs

Fakultet Informacionih Tehnologija - Univerzitet “Metropolitan”
Veb-sajt:
www.metropolitan.edu.rs

Fakultet Digitalnih Umetnosti - Univerzitet “Alfa BK”
Veb-sajt:
alfa.edu.rs

Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - Univerzitet “Megatrend”
Veb-sajt:
megatrend.edu.rs

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine - Univerzitet “Union - Nikola Tesla”
Veb-sajt:
www.unionnikolatesla.edu.rs

Fakultet za evropski biznis i marketing - Evropski Univerzitet
Veb-sajt:
febm.rs

Fakultet za graditeljski menadžment - Univerzitet “Union - Nikola Tesla”
Veb-sajt:
www.unionnikolatesla.edu.rs

Fakultet za Inžinjerski menadžment - FIM
Veb-sajt:
fim.edu.rs

Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu - Univerzitet “Singidunum”
Veb-sajt:
ffkms.singidunum.ac.rs

Fakultet za kompjuterske nauke - Univerzitet “Megatrend”
Veb-sajt:
megatrend.edu.rs

Fakultet za kulturu i medije - Univerzitet “Megatrend”
Veb-sajt:
megatrend.edu.rs

Fakultet za medije i komunikacije – FMK - Univerzitet “Singidunum”
Veb-sajt:
fmk.singidunum.ac.rs

Tehnički fakultet - Univerzitet “Singidunum”
Veb-sajt:
tf.singidunum.ac.rs

Fakultet za menadžment - FM - Univerzitet “Singidunum”
Veb-sajt:
www.metropolitan.ac.rs

Fakultet za menadžment nekretnina - Univerzitet “Union - Nikola Tesla”
Veb-sajt:
www.metropolitan.edu.rs

Fakultet za međunarodnu ekonomiju - Univerzitet “Megatrend”
Veb-sajt:
megatrend.edu.rs

Fakultet za poslovne studije i pravo
Veb-sajt:
www.fpsp.edu.rs

Fakultet za primenjenu ekologiju "Futura"
Veb-sajt:
futura.edu.rs

Fakultet za strateški i operativni menadžment
Veb-sajt:
www.metropolitan.edu.rs

Fakultet za sport - Univerzitet “Union - Nikola Tesla”
Veb-sajt:
www.fzs.edu.rs

Fakultet za strane jezike - Univerzitet “Alfa BK”
Veb-sajt:
alfa.edu.rs

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment - Univerzitet “Singidunum”
Veb-sajt:
fthm.singidunum.ac.rs

Fakultet za trgovinu i Bankarstvo - Univerzitet “Alfa BK”
Veb-sajt:
alfa.edu.rs

Fakultet za Umetnost i dizajn - Univerzitet “Megatrend”
Veb-sajt:
fud.edu.rs

NOVA Akademija umetnosti
Veb-sajt:
nova.edu.rs

Poslovni fakultet - Univerzitet “Singidunum”
Veb-sajt:
www.metropolitan.edu.rs

SAE Institut u Beogradu
Veb-sajt:
belgrade.sae.edu