Prijemni.rs
Maturang

Upis u srednje škole


Upis u srednje škole je značajna prekretnica na obrazovnom putu mladih. Bez obzira na to da li ste roditelj ili učenik, proces upisa u srednju školu zahteva pažljivo planiranje i pripremu kako biste uspešno i bez komplikacija prošli kroz ovaj period. Stoga ćemo u nastavku istražiti kako izgleda proces upisa u srednje škole, koji su najvažniji datumi, kao i koju dokumentaciju morate imati spremnu za upis učenika.

Proces upisivanja u srednje škole

Proces prijavljivanja u srednje škole za učenike osnovnih škola obuhvata nekoliko koraka. Prvo, učenici moraju uspešno da završe osmi razred i polože malu maturu (završne ispite), koja obuhvata tri testa, koja u zbiru mogu doneti maksimalno 40 poena, dok preostalih 60 maksimalnih bodova dolazi kao rezultat ostvarenog opšteg uspeha tokom VI, VII i VIII razreda.

Kada budu objavljeni konačni rezultati male mature, učenici treba da sastave listu želja srednjih škola koje bi želeli da pohađaju, rangirajući ih po prioritetu. Nakon toga ostaje da samo pripreme potrebnu dokumentaciju za upis i započnu novi stadijum školovanja.

Prijavljivanje za malu maturu i upis u srednje škole

Portal Moja srednja škola je sveobuhvatna onlajn-platforma koja pruža niz usluga za podršku učenicima i njihovim porodicama tokom procesa upisivanja u srednje škole. Korisnici (učenici i njihovi roditelji ili zakonski zastupnici) mogu da iskoriste razne mogućnosti, kao što su podnošenje:

 • elektronske prijave za polaganje prijemnih ispita;
 • prigovora na rezultate završnih ispita;
 • elektronske liste želja;
 • elektronskog zahteva za upis u srednju školu.

Ovaj portal, koji je kreiralo Ministarstvo prosvete, omogućava pojednostavljen i efikasan proces upisa, štedeći vreme i smanjujući verovatnoću grešaka ili propusta. Služi kao dragocen resurs za učenike i njihove porodice koji prolaze kroz složen proces upisa u srednju školu.

Bodovi za upis u srednje škole

Bodovi za upis u srednju školu računaju se na osnovu kombinacije opšteg uspeha učenika tokom šestog, sedmog i osmog razreda i uspeha na završnim ispitima iz srpskog jezika, matematike i trećeg testa. Svaki od tri završna ispita doprinosi zbiru od maksimalnih 40 poena, dok opšti uspeh donosi maksimalno 60 poena i ima ključan uticaj na ukupan broj bodova.

Obično, što je veći ukapan broj ostvarenih bodova, to su veće šanse da učenik obezbedi mesto u željenoj srednjoj školi. Saznajte detaljnije informacije o tome koliko bodova je potrebno za upis u srednje škole.

Odabir srednje škole i sastavljanje liste želja

Prilikom izrade liste želja za upis u srednju školu ključno je uzeti u obzir nekoliko faktora koji mogu uticati na šanse za upis u željenu srednju školu. Jedan od bitnih faktora jesu postignuti bodovi koje je učenik ostvario, koji mogu imati veliku ulogu u odabiru srednje škole. Ukoliko je za određenu gimnaziju već godinama najmanji prag bodova bio 93, a učenik ima ukupno 86 bodova – male su šanse da će imati priliku da upiše baš tu gimnaziju. Stoga učenici treba pažljivo da sagledaju svoju situaciju i da odaberu škole koje su u skladu sa njihovim postignutim poenima. Pored toga, važno je i da učenici uzmu u obzir i svoje lične preferencije i interesovanja kada sastavljaju listu želja.

Raspoređivanje učenika za upis u srednje škole

Rangiranje učenika – raspoređivanje učenika prilikom upisa zavisi od ostvarenih školskih postignuća u VI, VII i VIII razredu, od uspeha na završnim testovima iz srpskog jezika, matematike i kombinovanog testa, ali i od rezultata ostvarenih na takmičenjima tokom školovanja. Učenici koji su se plasirali na republička takmičenja i osvojili jedno od tri pobednička mesta dobijaju dodatne poene.

Dokumentacija potrebna za upis u srednje škole

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstva iz šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole
 • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Uverenje o položenoj maloj maturi
 • Obrazac za upis u srednju školu
 • Diplome o postignutim uspesima na takmičenjima
 • Lekarsko uverenje za upis u stručne škole (medicinska škola, saobraćajna i slično)

Kalendar aktivnosti za upis u srednje škole

U zvaničnom dokumentu koji svake godine objavljuje Ministarstvo prosvete možete se upoznati sa važnim datumima za proces upisa u srednje škole. Prema tom dokumentu odvija se proces upisa, počev od male mature pa do objave preliminarne i finalne rang-liste. Najvažniji datumi za generaciju 2022/2023:

Probni završni ispiti

 • Petak, 24. 3. 2023. godine, 12:00–14:00 časova – probni završni ispit iz matematike i probni završni ispit po programu FOOO
 • Subota, 25. 3. 2023. godine – probni završni ispit iz srpskog/maternjeg jezika od 9:00 do 11:00 časova, a treći test od 11:30 do 13:30

Polaganje završnih ispita

 • Sreda, 21. 6. 2023. godine, 9:00–11:00 časova – završni ispit iz matematike i završni ispit po programu FOOO
 • Četvrtak, 22. 6. 2023. godine, 9:00–11:00 časova – završni ispit iz srpskog/maternjeg jezika
 • Petak, 23. 6. 2023. godine, 9:00–11:00 časova – završni treći test

Objava rezultata završnih ispita

 • Nedelja, 25. 6. 2023. godine, do 8:00 časova – preliminarni rezultati završnog ispita
 • Sreda, 28. 6. 2023. godine, do 8:00 časova – konačni rezultati završnih ispita

Lista želja

 • Od četvrtka, 29. 6. 2023. godine, u 8:00 časova, do petka, 30. 6. 2023. godine, u 15:00 časova – popunjavanje liste želja elektronskim putem
 • Nedelja, 2. 7. 2023. godine, do 8:00 časova – objavljivanje konačne liste želja učenika i provera liste želja na zvaničnom sajtu

Raspored učenika po srednjim školama

 • Ponedeljak, 3. 7. 2023. godine, do 8:00 časova – objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama