Prijemni.rs
Maturang

Stipendije za doktorske studije


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije svake godine obezbeđuje sredstva za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija. Ovaj program podsticanja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad ima za cilj razvoj naučnoistraživačkog podmlatka i sprečavanje odliva naučnih kadrova iz Srbije. U nastavku teksta ćemo detaljnije razmotriti stipendije za doktorske studije u Srbiji.

Ministarstvo obezbeđuje do 200 novih stipendija za studente doktorskih akademskih studija svake godine. Osim toga, finansira se i nastavak stipendiranja za oko 350 studenata doktorskih studija u različitim naučnim oblastima. Stipendija za doktorande iznosi 50.000 dinara mesečno, a pored toga, obezbeđeni su i materijalni troškovi u iznosu od 7.000 dinara mesečno. Na taj način, talentovani doktorandi imaju podršku kako bi stekli i razvijali praktična znanja u realnom, podsticajnom naučnom okruženju.

Dostupnost stipendija po naučnim oblastima

Stipendije se dodeljuju u različitim naučnim oblastima. Evo pregleda broja stipendija koje se dodeljuju u nekim od ovih oblasti:

Prirodne nauke:

 • Fizika: do 5 stipendija;
 • Hemija: do 15 stipendija;
 • Biologija: do 15 stipendija;
 • Matematika, računarske nauke i mehanika: do 8 stipendija.

Medicina i stomatologija

 • Medicina: do 23 stipendije;
 • Stomatologija: do 5 stipendija.

Društvene nauke i humanističke nauke

 • Društvene nauke: do 25 stipendija;
 • Istorija, arheologija, etnologija i umetnost: do 9 stipendija;
 • Jezik i književnost: do 8 stipendija.

Tehničke nauke

 • Mašinstvo i industrijski softver: do 10 stipendija;
 • Elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije: do 15 stipendija;
 • Saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo: do 12 stipendija.

Ostale naučne oblasti

 • Geonauke i astronomija: do 6 stipendija;
 • Materijali i hemijske tehnologije: do 10 stipendija;
 • Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost: do 7 stipendija;
 • Biotehnologija: do 8 stipendija;
 • Poljoprivredne nauke: do 12 stipendija;
 • Šumarstvo i zaštita životne sredine: do 10 stipendija.

Ovo su samo neke od naučnih oblasti za koje se dodeljuju stipendije. Broj stipendija može varirati iz godine u godinu u zavisnosti od prioriteta i raspoloživih sredstava Ministarstva prosvete.

Uslovi za dobijanje stipendije za doktorske studije

Da bi se prijavili za stipendiju za doktorske studije, studenti moraju zadovoljavati određene uslove, uključujući sledeće:

 • da su upisani na doktorske akademske studije na nekom od državnih univerziteta u Srbiji;
 • da su državljani Republike Srbije;
 • da imaju odličan uspeh tokom prethodnog školovanja, ukupnu prosečnu ocenu najmanje 8,50 iz svih naučnih oblasti na prethodno završenim nivoima studija;
 • da nemaju zaposlenje u trenutku kandidature za stipendiju;
 • da nisu korisnici drugih stipendija ili sredstava za istu svrhu.

Pored ovih osnovnih uslova, može postojati dodatni set uslova specifičnih za svaku naučnu oblast ili program stipendiranja.

Postupak prijavljivanja za stipendiju za doktorske studije

Postupak prijavljivanja za stipendiju za doktorske studije zahteva od kandidata da ispune određene uslove i dostave odgovarajuću dokumentaciju. Evo detaljnijeg pregleda postupka prijave.

Konkurs za stipendiju za doktorske studije

Konkurs za stipendiju Ministarstva prosvete možete pronaći na sajtu Ministarstva krajem godine. Rok za konkurisanje je u januaru tekuće godine, dok se rezultati konkursa objavljuju tokom meseca aprila. U prijavi na konkurs, kandidat obavezno navodi jednu naučnu oblast, granu ili disciplinu navedenu u konkursu kao oblast angažovanja za koju konkuriše.

Potrebna dokumentacija

Kandidati treba da dostave sledeću dokumentaciju uz prijavu:

 1. overenu kopiju diplome ili uverenja o završenom fakultetu sa navedenom prosečnom ocenom;
 2. overenu kopiju uverenja nadležnog organa fakulteta o položenim ispitima na osnovnim, integrisanim i master akademskim studijama, sa ocenama iz svih predmeta, kao i prosečnom ocenom na studijama za svaki stepen;
 3. overenu kopiju uverenja nadležnog organa visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija o upisu na doktorske akademske studije za odgovarajuću školsku godinu;
 4. originalne potpisane preporuke dva nastavnika sa fakulteta;
 5. originalan dokaz da je nezaposlen, kao što je uverenje ili izvod iz Nacionalne službe za zapošljavanje ili uverenje iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ili potvrda Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje; dokaz ne sme biti stariji od 15 dana u momentu konkurisanja;
 6. kopiju važeće lične karte ili odgovarajućeg dokaza preko elektronskog čitača lične karte koja potvrđuje stalno mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije;
 7. overenu kopiju uverenja o državljanstvu ne stariju od šest meseci;
 8. potpisanu kraću biografiju sa navođenjem bližeg tematskog područja svog opredeljenja za naučni rad i usavršavanje, kao i bibliografijom objavljenih radova;
 9. potpisanu izjavu (napisanu u slobodnoj formi) da ne koristi druge stipendije ili kredite, odnosno da će u slučaju dobijanja stipendije Ministarstva prestati sa njihovim korišćenjem;
 10. potpisanu saglasnost kojom se odobrava korišćenje podataka o ličnosti (obrazac na sajtu).

Dostavljanje prijave

Rangiranje se obavlja u skladu sa uslovima konkursa, pri čemu se poseban prioritet daje kriterijumu postignutog uspeha na prethodno završenim nivoima studija. Odlučujući faktor za rangiranje je ukupna prosečna ocena koja se izračunava deljenjem broja prethodnih nivoa studija sa zbirom prosečnih ocena na integrisanim ili osnovnim akademskim studijama i ocenom na master akademskim studijama.

Ministarstvo takođe uzima u obzir produženje trajanja studiranja iznad predviđenog perioda i opravdane razloge kao što su porodiljsko odsustvo, teža bolest ili čekanje da se upišu master ili doktorske akademske studije. Takođe se razmatraju kandidati koji su imali produženo studiranje zbog mirovanja prava i obaveza studenata u skladu sa propisima o visokom obrazovanju, kao i kandidati koji su iz ličnih razloga bili sprečeni da upišu doktorske studije u prvom narednom roku nakon završetka osnovnih/integrisanih studija, uz dostavljanje odgovarajućih dokaza.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti prosek, prednost se daje mlađem kandidatu. U situacijama kada postoji manji broj prijavljenih kandidata u određenim oblastima, Ministarstvo donosi odluku o preraspodeli stipendija kako bi se ispunio ukupno predviđen broj.

Kandidati imaju pravo da podnesu prigovor na preliminarne rang liste u roku od osam dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva. Takođe, ukoliko kandidat odustane od daljeg školovanja, ode na studije u inostranstvo ili zasnuje radni odnos, Ministarstvo treba da bude obavešteno o svim takvim promenama u periodu od podnošenja prijave po konkursu do donošenja konačne rang-liste.

Ovaj proces rangiranja ima za cilj obezbeđivanje transparentnosti i pravičnosti prilikom dodele stipendija za doktorske studije, kako bi se podržali mladi naučnici u njihovom daljem akademskom razvoju.

Objava konačne rang-liste i zaključivanje ugovora o stipendiji

Konačne rang-liste kandidata kojima su odobrene stipendije se objavljuju na sajtu Ministarstva.
Kada kandidat stekne status stipendiste Ministarstva, Ministarstvo zaključuje ugovor sa doktorandom koji se odnosi na period i uslove isplate stipendije. Stipendija Ministarstva se odobrava za ukupno četiri godine, počevši od prve godine doktorskih akademskih studija; kandidati treba da dostave broj računa preko kojeg će se vršiti uplata stipendije, potpisanu saglasnost o angažovanju u radu naučnoistraživačke organizacije i dokaz da nisu zaposleni, kao i izjavu da ne koriste druge stipendije ili kredite.