Prijemni.rs
Maturang

Srednje škole u Beogradu


Srednja škola je mnogo više od običnog prelaznog perioda između osnovne škole i fakulteta – to je vreme kada mladi ljudi počinju da oblikuju svoj identitet, profesionalne ambicije i socijalne veze. U Beogradu, gradu koji je poznat po svojoj dinamičnosti i raznolikosti, izbor srednjih škola je posebno veliki. Koliko je važan odabir prave srednje škole, pogotovo u ovom velikom i uzbudljivom gradu, koje sve srednje škole postoje u Beogradu i druge ključne aspekte koji se tiču ovog važnog perioda u životu otkrivamo vam u ovom tekstu.

Važnost odabira prave srednje škole

U Beogradu, gde se obrazovne i poslovne mogućnosti ukrštaju na svakom koraku, upis u srednju školu koja predstavlja pravi izbor za vas može biti od presudnog značaja za vašu budućnost. Ova odluka nije samo pitanje obrazovanja već i socijalizacije, razvoja veština i pripreme za buduću karijeru.

Na primer, neke škole su poznate po naprednim programima iz oblasti kao što su matematika, nauka ili umetnost, dok su druge fokusirane na profesionalni razvoj i praktične veštine. Od vašeg izbora zavisi koje ćete fakultete kasnije moći da upišete, ali i kako ćete se razvijati u kontekstu beogradskog društva i tržišta rada.

Vrste srednjih škola u Beogradu

Beograd, kao kulturni i obrazovni centar Srbije, nudi širok spektar srednjih škola, koje se mogu grubo podeliti u nekoliko kategorija:

Gimnazije

Gimnazije su opšteobrazovne institucije koje pružaju široko obrazovanje i pripremaju učenike za akademsku karijeru. Neke gimnazije u Beogradu poznate su po svojim specijalizovanim programima, kao što su prirodno-matematički, društveno-jezički ili umetnički smerovi.

Neke od ovih škola sarađuju sa univerzitetima i istraživačkim institucijama, pružajući učenicima priliku da se upuste u ozbiljnije akademske izazove.

Stručne škole

Beograd je i industrijski centar sa mnogobrojnim kompanijama koje traže specijalizovane radnike. Stručne škole su fokusirane na pripremanje za određene profesije i pružaju praktično obrazovanje. Tu spadaju tehničke, ekonomske, medicinske i mnoge druge škole. Ove škole često imaju partnerstva sa lokalnim preduzećima, omogućavajući učenicima da steknu praktično iskustvo kroz stažiranje ili praksu.

Mešovite škole

Ovo su škole koje kombinuju elemente gimnazija i stručnih škola, nudeći na taj način fleksibilnije obrazovne programe. Ovo može biti idealno za učenike koji žele da ostanu otvoreni za različite karijerne puteve.

Bitni aspekti upisa u srednje škole u Beogradu

Osim osnovnih kategorija kao što su vrsta škole i akademski program, postoji niz drugih faktora koji mogu značajno uticati na vaše srednjoškolsko iskustvo, posebno u urbanom i dinamičnom okruženju kao što je Beograd. U nastavku ćemo se detaljnije fokusirati na ove ključne elemente koji mogu oblikovati buduću karijeru srednjoškolaca.

Lokacija i infrastruktura

U velikom i prometnom gradu kao što je Beograd, lokacija škole može biti ključna. Razmislite o tome koliko vremena ćete provesti putujući do škole i nazad, ali i o blizini drugih resursa kao što su biblioteke, kulturni centri ili sportski objekti.

Infrastruktura škole, kao što su sportske sale i biblioteke, može dodatno uticati na kvalitet stečenog obrazovanja i vremena provedenog u školi uopšte, što je naročito bitno ukoliko budući srednjoškolac planira da upiše neku od privatnih srednjih škola u Beogradu.

Kvalitet nastave i nastavnog kadra

Beograd je domaćin mnogim eminentnim stručnjacima u različitim oblastima. Informišite se o kvalitetu nastavnika i metoda nastave. Danas mnoge škole koriste savremene pedagoške pristupe i tehnologiju kako bi unapredile proces učenja, a u Beogradu je to posebno izraženo zbog njegove uloge kao obrazovnog centra, tako da bi bilo šteta ne iskoristiti to.

Finansijski aspekti

Ovaj deo ne važi za one koji planiraju da upišu državne srednje škole, ali finansijske aspekte svakako treba u obzir ukoliko razmišljate da upišete neku od specijalizovanih ili privatnih srednjih škola jer cene školarina mogu biti visoke. Osim toga, razmislite o dodatnim troškovima kao što su udžbenici, ekskurzije i školski pribor. U Beogradu, gde život može biti skuplji u poređenju sa drugim delovima zemlje, ovo je posebno važan faktor.

Bodovi za upis

Jedan od najstresnijih momenata u procesu odabira srednje škole svakako je i sam upis. U Beogradu konkurencija može biti izazovna, posebno u školama koje su visoko rangirane ili imaju specijalizovane programe. Bodovi koje učenik osvoji na završnom ispitu u osnovnoj školi, kao i dodatni bodovi koji se mogu osvojiti kroz takmičenja i dodatne aktivnosti, igraju ključnu ulogu u ovom procesu.

Osim toga, neke škole imaju i svoje interne prijemne ispite. Zato je važno da se unapred informišete o kriterijumima i da planirate kako ćete prikupiti potrebne bodove. U kontekstu Beograda, gde se često nalaze škole sa najvišim brojem bodova potrebnih za upis u ovoj zemlji, ovo je aspekt koji zahteva posebnu pažnju i strategiju.

Koje sve srednje škole postoje u Beogradu?

U nastavku ćemo navesti neke od srednjih škola koje se nalaze u Beogradu.

Vazduhoplovna akademija Beograd

Adresa: Bulevar vojvode Bojovića 2, Beograd
Telefon: (0)11/21-82-944

Geodetska tehnička škola Beograd

Adresa: Milana Rakića 42, Beograd
Telefon: (0)11/24-11-880

Geološka i hidrometeorološka škola „Milutin Milanković” Beograd

Adresa: Esad Pašina 26, Beograd
Telefon: 011/30-98-084

Gimnazija „Sveti Sava” Beograd

Adresa: Resavska 58, Beograd
Telefon: 011/26-42-328

Grafička škola Novi Beograd

Adresa: Otona Župančića 19, Beograd
Telefon: 011/26-96-931

Građevinska tehnička škola „Branko Žeželj” Beograd

Adresa: Hajduk Stankova 2, Beograd
Telefon: 011/24-11-472

Građevinska škola Beograd

Adresa: Hajduk Stanka 2, Beograd
Telefon: 011/24-03-525

Dvanaesta beogradska gimnazija

Adresa: Vojvode Stepe 82, Beograd
Telefon: 011/24-60-361

Deveta gimnazija „Mihailo Petrović Alas” Novi Beograd

Adresa: Bulevar Maršala Tolbuhina 41, Beograd
Telefon: 011/31-93-352

Deseta gimnazija „Mihajlo Pupin” Novi Beograd

Adresa: Antifašističke borbe 1a, Novi Beograd
Telefon: 011/31-14-142

Druga ekonomska škola Beograd

Adresa: Gospodara Vučića 50, Beograd
Telefon: 011/64-40-132

Elektrotehnička škola „Stari grad”

Adresa: Visokog Stevana 37, Beograd
Telefon: 011/26-27-784

Elektrotehnička škola „Nikola Tesla” Beograd

Adresa: Kraljice Natalije 31, Beograd
Telefon: 011/36-12-924

Elektrotehnička škola „Rade Končar” Beograd

Adresa: Braće Grim 32, Beograd
Telefon: 011/27-61-963

Železnička tehnička škola Beograd

Adresa: Zdravka Čelara 14, Beograd
Telefon: 011/27-62-876

Zubotehnička škola Beograd

Adresa: Stanka Vraza 63, Beograd
Telefon: 011/64-42-913

Matematička gimnazija Beograd

Adresa: Kraljice Natalije 37, Beograd
Telefon: 011/36-28-375

Mašinska škola „Kosmaj” Sopot

Adresa: Kneza Miloša 12, Sopot
Telefon: 011/82-51-227

Mašinska škola „Radoje Dakić” Rakovica

Adresa: Miška Kranjca 17, Beograd
Telefon: 011/35-83-939

Medicinska škola Beograd (Zvezdara)

Adresa: Veljka Dugoševića b. b. , Beograd
Telefon: 011/24-15-455

Muzička škola „Vatroslav Lisinski”

Adresa: Straška Pindžura 1/2, Beograd
Telefon: 011/35-46-831

Muzička škola „Dr Vojislav Vučković” Beograd

Adresa: Kondina 6, Beograd
Telefon: 011/32-41-169

Muzička škola „Mokranjac” Beograd

Adresa: Dečanska 6, Beograd
Telefon: 011/32-43-538

Muzička škola „Stanković” Beograd

Adresa: Kneza Miloša 1a, Beograd
Telefon: 011/32-30-226

Muzička škola „Josip Slavenski” Beograd

Adresa: Radoslava Grujića 2a, Beograd
Telefon: 011/24-55-953

Osma beogradska gimnazija

Adresa: Grčića Milenka 71, Beograd
Telefon: 011/28-50-779

Peta beogradska gimnazija

Adresa: Ilije Garašanina 24, Beograd
Telefon: 011/32-36-367

Peta ekonomska škola Rakovica

Adresa: Hasanaginice 8, Beograd
Telefon: 011/35-11-853

Gimnazija „Patrijarh Pavle” Rakovica

Adresa: Gočka 40, Beograd
Telefon: 011/23-22-808

Politehnika – Škola za nove tehnologije Zemun

Adresa: Autoput 18, Zemun
Telefon: 011/26-75-663

Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB Beograd

Adresa: Pančevački put 39, Beograd
Telefon: 011/27-12-715

Prva beogradska gimnazija

Adresa: Cara Dušana 61, Beograd
Telefon: 011/32-82-456

Prva ekonomska škola Beograd

Adresa: Cetinjska 5–7, Beograd
Telefon: 011/33-49-322

Sedma beogradska gimnazija

Adresa: Šejkina 21a, Beograd
Telefon: 011/74-33-642

Sportska gimnazija (Beograd)

Adresa: Herceg Stjepana 7, Beograd
Telefon: 011/26-50-754

Srednja škola „Dositej” Beograd

Adresa: Nušićeva 12, Beograd
Telefon: 011/32-35-500

Srednja tehnička PTT škola Beograd

Adresa: Zdravka Čelara 16, Beograd
Telefon: 011/32-90-861

Srednja tehnička škola „Mihajlo Pupin” Beograd

Adresa: Futoška 17, Novi Sad
Telefon: 021/421-566

Srednja turistička škola Novi Beograd

Adresa: Otona Župančiča 34, Beograd
Telefon: 011/26-07200

Srednja škola „Sveti Sava” Beograd

Adresa: Resavska 58, Beograd
Telefon: 011/26-42-328

Tehnička škola GSP Beograd

Adresa: Radoslava Grujića 2, Beograd
Telefon: 011/24-58-626

Tehnička škola Novi Beograd

Adresa: Omladinskih brigada 25, Beograd
Telefon: 011/21-64-231

Tehnoart Beograd – škola za mašinstvo i umetničke zanate Beograd

Adresa: Svetog Nikole 39, Beograd
Telefon: 011/24-15-556

Trgovačka škola Beograd

Adresa: Hilandarska 1, Beograd
Telefon: 011/32-24-246

Treća beogradska gimnazija

Adresa: Njegoševa 15, Beograd
Telefon: 011/36-40-942

Trinaesta beogradska gimnazija

Adresa: Lješka 47, Beograd
Telefon: 011/35-55-151

Ugostiteljsko-turistička škola Beograd

Adresa: Jug Bogdanova 28, Beograd
Telefon: 011/26-24-777

Farmaceutsko-fizioterapeutska škola Beograd

Adresa: Donska 27–29, Beograd
Telefon: 011/30-47-814

Filološka gimnazija

Adresa: Kamenička 2, Beograd
Telefon: 011/26-21-955

Hemijsko-prehrambena tehnološka škola Beograd

Adresa: Lješka 82, Beograd
Telefon: 011/35-55-054

Četvrta beogradska gimnazija

Adresa: Teodora Drajzera 25 , Beograd
Telefon: 011/26-63-652

Šesta beogradska gimnazija

Adresa: Milana Rakića 33, Beograd
Telefon: 011/24-12-682

Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju Beograd

Adresa: Miloša Pocerca 2, Beograd
Telefon: 011/26-44-396

Škola za dizajn

Adresa: Krupanjska 3 , Beograd
Telefon: 011 3066 408

Škola za dizajn tekstila Beograd

Adresa: Vojislava Ilića 88 , Beograd
Telefon: 011/28-33-697

Škola za negu lepote Beograd

Adresa: Jovana Subotića 2, Beograd
Telefon: 011/34-47-226

Ekonomska škola „Nada Dimić” Zemun

Adresa: 22. oktobra 19, Beograd
Telefon: 011/21-90-386

Elektrotehnička škola Zemun

Adresa: Nade Dimić 4, Zemun
Telefon: 011/26-18-155

Zemunska gimnazija

Adresa: Gradski park 1, Zemun
Telefon: 011/31-62-680

Medicinska škola „Nadežda Petrović” Zemun

Adresa: Nade Dimić 4, Zemun
Telefon: 011/26-18-058

Muzička škola „Kosta Manojlović” Zemun

Adresa: Nemanjina 9, Zemun
Telefon: 011/26-15-223

Pravno-birotehnička škola „Dimitrije Davidović” Zemun

Adresa: Tošin Bunar 17, Zemun
Telefon: 011/31-64-138

Saobraćajno-tehnička škola Zemun

Adresa: Cara Dušana 262, Zemun
Telefon: 011/26-15-224

Politehnika – Škola za nove tehnologije Zemun

Adresa: Autoput 18, Zemun
Telefon: 011/26-75-663

Tehnička škola Kolubara Lazarevac

Adresa: Dositeja Obradovića 6 , Lazarevac
Telefon: 011/81-23-249