Prijemni.rs
Maturang

Zamrzavanje godine na fakultetu


Tokom perioda studiranja mogu vas zadesiti neke neočekivane situacije koje će vas sprečavati da ispunite svoje akademske obaveze. Pitate se da li postoji rešenje koje vam neće upropastiti prosek, doneti dodatan stres ili vas staviti u poziciju da zapostavite svoje zdravlje i druge potrebe kako biste nesmetano nastavili studije. Na sreću, većina univerziteta nudi mogućnost privremenog suspendovanja vaših prava i obaveza, poznatijeg kao zamrzavanje godine na fakultetu. U ovom članku ćemo objasniti šta je to zamrzavanje fakultetske godine, koja su vaša prava i obaveze i kako ceo proces funkcioniše.

Šta je zamrzavanje godine na fakultetu

Zamrzavanje godine na fakultetu ili suspenzija prava i obaveza koje imate kao student predstavlja privremenu suspenziju vaših akademskih dužnosti i obaveza kao studenta, što vam omogućava da privremeno pauzirate svoje studije dok se razlozi iz kojih to zahtevate ne okončaju, te da po povratku nastavite studije nesmetano, tamo gde ste stali.

Ko ima pravo na zamrzavanje godine na fakultetu

Opcija zamrzavanja studijske godine vam je na raspolaganju u sledećim okolnostima:

  • ako bolujete od teške bolesti;
  • ako pohađate stručnu praksu u trajanju od najmanje šest meseci;
  • ako izvršavate obavezu služenja vojnog roka;
  • ako odgajate svoje dete uzrasta do godinu dana;
  • ako održavate trudnoću;
  • ako se pripremate za Olimpijadu, svetska ili evropska prvenstva (kada imate status profesionalnog sportiste);
  • u drugim slučajevima određenim statutom univerziteta ili fakulteta.

Odluku o odobrenju zamrzavanja godine donosi dekan fakulteta na osnovu pismenog zahteva studenta i propratne dokumentacije.

Mirovanje prava i obaveza studenta

Po zakonu kao studenti imate određena prava i obaveze koji su od suštinskog značaja za vaš akademski život i koje ste dužni da poštujete i ispunjavate kako biste održali status studenta.

Neka od prava i obaveza su da prisustvujete predavanjima, polažete ispite, poštujete univerzitetska pravila i propise, plaćate školarinu i ispunjavate obaveze u zadatom vremenskom roku. Međutim, ako se nađete u bilo kojoj od gore navedenih situacija i ona vas sprečava da ispunite svoje studijske obaveze, imate pravo da zatražite privremenu suspenziju svojih studentskih obaveza.

Kako funkcioniše zamrzavanje godine na fakultetu

Procedura zahtevanja statusa mirovanja sastoji se iz sledećih koraka:

1. Podnošenje zahteva za zamrzavanje godine na fakultetu

Potrebno je da napišete molbu za status mirovanja studenta, gde ćete ostaviti svoje podatke (ime i prezime, naziv studijskog programa, broj indeksa, kontakt telefon i imejl-adresu) i predstaviti razloge zbog kojih tražite da vam bude odobreno zamrzavanje studentske godine. Obrazac za molbu možete nabaviti u studentskoj službi, gde možete dobiti više informacija o ispravnom popunjavanju zahteva.

2. Pribavljanje dokumentacije koja potvrđuje vaše razloge za mirovanje

Uz popunjenu molbu za zamrzavanje studijske godine, neophodno je da priložite adekvatnu dokumentaciju, odnosno uverenja koja će potkrepiti razloge zbog kojih zahtevate zamrzavanje godine. U slučaju medicinskih razloga treba da priložite specijalističke nalaze i izveštaje sa pregleda; u slučaju obavljanja stručne prakse – ugovor koji ste potpisali sa kompanijom, gde će biti tačno naveden period na koji ste se obavezali. Ukoliko imate neki drugačiji, specifičan slučaj, iz studentske administracije će vas rado uputiti u to šta je sve potrebno da priložite kako bi vaš zahtev bio razmotren.

3. Odobrenje/odbijanje zahteva za zamrzavanje godine na fakultetu

Ukoliko komisija odobri vaš zahtev za zamrzavanje fakultetske godine, vaše akademske obaveze će biti suspendovane tokom navedenog perioda. Za to vreme od vas se neće tražiti da pohađate predavanja, polažete kolokvijume i ispite ili idete na fakultetske vežbe. Međutim, ako ste u situaciji da ste propustili ispit zbog bolesti ili stručnog usavršavanja koje je trajalo nekoliko meseci, a ne cele godine, možda ćete dobiti priliku da polažete ispit u prvom narednom ispitnom roku. U tom slučaju treba da se obratite studentskoj službi i svom predmetnom profesoru i proverite svoje mogućnosti.