Prijemni.rs
Maturang

O nama


Prijemni.rs je sajt posvećen upisu na fakultete, visoke i u srednje škole.
Prijemni.rs pruža informacije o visokom i srednjem obrazovanju, pomaže mladima da odaberu akademsko usmerenje i da se pripreme za upis u srednje škole, na fakultete i visoke škole.

Čemu težimo

Prijemni.rs želi da utiče na povećanje broja visoko obrazovanih ljudi u Srbiji, kroz razvijanje svesti o značaju srednjeg i visokog obrazovanja i uticaj na podizanje njegovog kvaliteta.

Mlade ljude koji razmišljaju o upisu u srednje škole i na studije, Prijemni.rs želi da podrži u nameri da nastave obrazovanje, da ih podstakne da naprave pravi izbor studija za sebe i razviju aktivan pristup svom profesionalnom razvoju.

Prijemni.rs srednjim školama, fakultetima i visokim školama želi da omogući efikasniji i jednostavniji način dolaska do budućih studenata i učenika, želi da podstakne ove ustanove da razvijaju svoje kvalitete i da prikažu značaj obrazovanja i mogućnosti koje dobijaju njihovi studenti i učenici.