Prijemni.rs
Maturang

Elektrotehnički fakulteti u Srbiji


Elektrotehnika je disciplina koja je postala neodvojivi deo naših života. Od pametnih telefona i kompjutera do obnovljivih izvora energije i autonomnih vozila, elektrotehnika je temelj na kojem počiva moderno društvo. U Srbiji elektrotehnički fakulteti nude obrazovanje koje je usaglašeno sa svetskim trendovima i pruža studentima priliku da postanu deo ovog dinamičnog i brzo rastućeg sektora.

Zašto studirati elektrotehniku

Elektrotehnika je multidisciplinarna oblast koja obuhvata širok spektar poddisciplina, uključujući energetiku, telekomunikacije, elektroniku, automatiku i mnoge druge. Ovo omogućava studentima da se specijalizuju u oblastima koje ih najviše interesuju, dok istovremeno stiču široko znanje koje je primenljivo u različitim industrijama.

Kako tehnologija napreduje, potreba za stručnjacima u ovoj oblasti raste. Elektroinženjeri su ti koji će oblikovati energetske mreže budućnosti, razvijati tehnologije za održivu mobilnost i kreirati komunikacione sisteme koji će povezivati svet na načine koje danas možemo samo da zamislimo.

Osim toga, elektrotehnika je jedna od retkih disciplina koja pruža priliku za rad na projektima koji imaju neposredan uticaj na kvalitet života ljudi u tolikom broju različitih industrija. Bilo da je reč o razvoju medicinskih uređaja koji spašavaju živote ili o tehnologijama za čistu energiju koje pomažu u borbi protiv klimatskih promena, elektroinženjeri su u prilici da naprave stvarnu razliku u svetu.

Kvalitet obrazovanja

Elektrotehnički fakulteti u Srbiji su poznati po visokom kvalitetu obrazovanja. Kao i kod mnogih drugih fakulteta, nastavni planovi i programi su dizajnirani tako da pruže teorijsko znanje, ali i praktične veštine koje su neophodne za uspeh u savremenom svetu. Laboratorijske vežbe, projekti i prakse su integralni deo obrazovanja, što studentima omogućava da primene naučeno znanje u praksi.

Saradnja sa industrijom

Jedan od ključnih aspekata koji izdvajaju elektrotehničke fakultete u Srbiji je bliska saradnja sa industrijom. Kroz različite programe praksi, studentskih projekata i istraživačkih inicijativa studenti imaju priliku da rade na realnim problemima i rešenjima. Ovo im pomaže ne samo da bolje razumeju materiju već i da steknu vredno iskustvo koje će im biti korisno u budućoj karijeri.

Karijerne mogućnosti

Kada se govori o karijernim mogućnostima koje pruža elektrotehnika, važno je shvatiti da ova disciplina ne nudi samo posao već i poziv. Elektroinženjeri su lideri u tehnološkom razvoju, inovacijama i rešavanju kompleksnih problema koji oblikuju naš svet. Njihova uloga je ključna u svim segmentima društva, od energetike i zdravstva do informacionih tehnologija i saobraćaja.

Studiranje elektrotehnike otvara vrata različitih karijernih putanja. Evo nekoliko primera:

 • razvoj softvera – rad u tehnološkim kompanijama na razvoju softvera za različite aplikacije, od mobilnih aplikacija do sistema za veštačku inteligenciju;
 • energetika – planiranje, projektovanje i održavanje sistema za proizvodnju i distribuciju električne energije;
 • telekomunikacije – dizajn i održavanje mreža za prenos podataka, uključujući internet i mobilne komunikacije;
 • automatika i robotika – razvoj sistema za automatizaciju proizvodnih procesa i dizajn robota;
 • istraživanje i razvoj – rad u laboratorijama i istraživačkim centrima na razvoju novih tehnologija i rešenja;
 • konsalting – pružanje stručnih saveta kompanijama u oblasti elektrotehnike i srodnih disciplina.

Koji elektrotehnički fakulteti postoje u Srbiji

Elektrotehnički fakulteti u Srbiji nude obrazovanje koje je u skladu sa najnovijim svetskim trendovima i potrebama tržišta. Kroz multidisciplinarni pristup, saradnju sa industrijom i fokus koji je na praktičnim veštinama studenti se opremaju znanjem i iskustvom koji im omogućavaju da postanu lideri u svojim oblastima. Ako ste zainteresovani za dinamičnu i izazovnu karijeru koja ima potencijal da oblikuje budućnost, elektrotehnika je pravi izbor za vas.

Ovo su neki od fakulteta na kojima možete studirati elektrotehniku:

Elektronski fakultet – Univerzitet u Nišu

Adresa: Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Telefon: +381 (0)18/529-105

Fakultet za elektroniku u Nišu je danas istaknuta edukativna i istraživačka ustanova od izuzetnog značaja za društvo. Ova institucija efikasno prati globalne trendove u oblastima elektrotehnike i ICT-a (informaciono-komunikacionih tehnologija), čime postavlja temelje za savremeni industrijski razvoj u Srbiji u 21. veku.

Što se tiče akademskog programa, Fakultet za elektroniku nudi četvorogodišnje osnovne studije za studijski program Elektrotehnika i računarstvo sa modulima:

 • Elektroenergetika;
 • Elektronske komponente i mikrosistemi;
 • Računarstvo i informatika;
 • Upravljanje sistemima;
 • Elektronika;
 • Komunikacije i informacione tehnologije.

Master akademske studije koje traju jednu godinu sadrže sledeće studijske programe:

 • Elektroenergetika;
 • Elektronika i mikrosistemi;
 • Računarstvo i informatika;
 • Komunikacije i informacione tehnologije;
 • Upravljanje sistemima;
 • Veštačka inteligencija.

Više o ovom fakultetu možete videti ovde.

Ostali elektrotehnički fakulteti u Srbiji

Elektrotehnički fakultet – Beograd

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 73 , Beograd
Telefon: 011 324 8464

Fakultet tehničkih nauka – Kosovska Mitrovica

Adresa: Kneza Miloša 7, Kosovska Mitrovica
Telefon: 028 425 321

Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 6 , Novi Sad
Telefon: 021 450 810