Prijemni.rs
Maturang

Stipendija za nadarene studente


Biti student nije tako lak posao kako se možda u teoriji čini. Kad završite srednju školu, završava se i period rigidnosti i „disanja za vratom”' koje je bilo prisutno tokom te faze obrazovanja. Kao student, najzad imate prostora da učite svojim tempom i odlazite na polaganje ispita samo kada ste spremni, a tu su i mnoge druge prednosti. Međutim, druga strana te medalje donosi mnoštvo predavanja i vežbi, propitivanja, neprospavanih noći, ispitnih rokova i polaganja ispita često iz nekoliko puta. I to sve puta barem četiri godine!

Kako li je tek zahtevno biti izvanredan student? Stoga, za sav uložen trud, postignute uspehe i posvećenost studijama, država Srbija obezbeđuje posebne stipendije za nadarene studente, radi podrške njihovom daljem razvoju i kao podsticaj da nastave da nižu akademske uspehe.

Šta je stipendija za nadarene studente

Stipendija za nadarene studente je oblik finansijske pomoći koja se dodeljuje studentima koji su postigli izuzetne rezultate na akademskom planu; ona može u celosti ili delimično da pokrije troškove studija, smeštaja, hrane i knjiga i druge troškove koje studenti mogu imati tokom studiranja. Ova vrsta stipendije ne samo da pruža finansijsku pomoć već takođe može da pruži i dodatnu motivaciju studentima da nastave da rade na svojim postignućima i postanu stručnjaci u svojoj oblasti, doprinoseći unapređenju našeg društva, nauke i tehnologije.

Najbitnije informacije o stipendiji za nadarene studente

U nastavku članka pronaći ćete detaljne uslove i informacije o prijavi za ovaj tip stipendije, dok su ovo najčešće postavljana pitanja:

Koliko novca iznosi stipendija za nadarene studente?

 • Za studente osnovnih studija – 24.000 dinara
 • Za studente master studija – 24.000 dinara
 • Za studente doktorskih studija – 30.000 dinara

Kako se prijavljujete za stipendiju?

Za stipendiju za nadarene studente se prijavljujete isključivo putem zvaničnog konkursa koji objavljuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije na svom sajtu.

Kada počinje prijava?

Prijava je aktuelna tokom meseca oktobra svake godine. Studenti bi trebalo da prate obaveštenja ministarstva o stipendijama i rasporedu prijava, kako bi se na vreme prijavili na konkurs za stipendiju.

Takođe, za više informacija u vezi sa prijavom na konkurs za stipendiju za nadarene studente možete pozvati broj 011/24-03-547, svakog radnog dana od 10 do 12 h.

Uslovi za dobijanje stipendije za nadarene studente

Da bi se uspešno prijavili za dobijanje stipendije za nadarene studente, studenti moraju ispuniti sledeće uslove:

 • da su upisani u treću godinu studija ili imaju ostvarenih 120 ESPB (ECTS) poena;
 • da imaju položene sve ispite iz prethodnih godina studija (važi za osnovne, master i doktorske studije);
 • prosečna ocena minimum 9,00;
 • da nisu pauzirali studije;
 • u kontinuitetu su na budžetu, od početka studija;
 • položen standardizovani test (ne odnosi se na studente umetničkih akademija koji nisu na teorijskom odseku) – minimum 140 poena.

Polaganje standardizovanog testa

Standardizovani test se polaže 30 dana od verifikacije studenata prijavljenih na konkurs i obuhvata proveru kognitivnih sposobnosti studenata, putem Total Assessment sistema u nekontrolisanim uslovima. Rezultati se automatski smeštaju u bazu podataka, kao i ostvareni poeni. Nakon što se testiranje završi, formira se rang-lista, u skladu sa kojom se studenti mogu pozvati na dodatno, kontrolno testiranje.

Kontrolno testiranje se vrši radi provere numeričkih, verbalnih i vizuospacijalnih sposobnosti. Rezultati kontrolnog testiranja se upoređuju sa prvim krugom testiranja i objavljuju se na portalu talentnet.rs – platformi za podršku kandidatima prijavljenim za stipendiju za nadarene učenike i studente.

Prijavljivanje na konkurs za stipendiju za nadarene studente

Stipendije za izuzetno nadarene studente koji pohađaju državne visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, mogu se dobiti jedino putem konkursa.

Konkurs za stipendije objavljuje Ministarstvo prosvete, a prijave se mogu podneti onlajn preko linka koji je tokom meseca oktobra dostupan na internet stranici ministarstva. Bitno je da ispravno popunite prijavu i izbegnete najčešće greške prilikom konkurisanja za stipendiju.

Nakon provere uslova konkursa, aplikanti dobijaju poruku o statusu svoje prijave putem e-maila. Potom se organizuje polaganje standardizovanog testa, najčešće u roku od 30 dana od dana verifikacije prijavljenih učenika i studenata, nakon čega institut koji sprovodi testiranje dostavlja rezultate ministarstvu.

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata za dodelu stipendije

Konkurs za stipendiju za izuzetno nadarene studente vrši se na osnovu dva kriterijuma:

 1. uspeh ostvaren tokom prethodnih studija – izražava se brojem bodova u visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja; broj bodova za ovaj kriterijum kreće se od 9,00 do 10,00 bodova;
 2. rezultat ostvaren na standardizovanom testu – student ima pravo na rangiranje radi dobijanja stipendije ako ostvari najmanje 140 bodova od maksimalnih 200 bodova na standardizovanom testu.

Studenti se rangiraju na osnovu ukupno ostvarenih poena, odnosno, broja bodova ostvarenih po oba kriterijuma. Kada više studenata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju studenti sa ostvarenim većim brojem bodova na standardizovanom testu.

Izuzetak: Za studente umetničkih akademija koji nisu na teorijskom odseku, rangiranje se vrši na osnovu broja bodova ostvarenih uspehom tokom prethodnih studija. Međutim, ako su studenti ostvarili izuzetne rezultate na takmičenjima, smotrama, izložbama i sl. u toku studija iz odgovarajuće oblasti umetnosti, imaju prednost u rangiranju.

Isplata stipendije za nadarene studente

Stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente dodeljuje se bez obaveze vraćanja i isplaćuje se u 12 jednakih mesečnih rata. Mesečni novčani iznos stipendije utvrđuje ministar, za svaku školsku godinu, u skladu sa zakonom; stipendija se odobrava studentima koji ispunjavaju uslove propisane konkursom.

Isplata stipendije se ostvaruje preko tekućeg računa otvorenog u ovlašćenoj banci – UniCredit Bank Srbija a.d. Međutim, isplata stipendije u određenim slučajevima može biti obustavljena. To se događa kada student netačno prikaže svoje podatke ili kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije. Takođe, isplata se obustavlja kada student izgubi pravo na finansiranje studiranja iz državnog budžeta ili napusti/pauzira studije.

Otvaranje besplatnog računa u UniCredit banci

Da bi studenti primili studentsku stipendiju, moraju otvoriti studentski tekući račun u UniCredit banci. Ovaj račun je u potpunosti besplatan, bez troškova održavanja, i može se otvoriti u najbližoj ekspozituri UniCredit banke.

Kao biste otvorili svoj studentski račun, potrebno je da ponesete samo svoj studentski indeks i svoju ličnu kartu.

Nakon otvaranja računa, stipendija će se vam se automatski uplaćivati na račun i možete je podići bez provizije na svim bankomatima UniCredit banke, koristeći debitnu karticu, ili u ekspozituri, koristeći ličnu kartu.