Prijemni.rs
Maturang
 • Studentski domoviMnogim studentima studentski domovi predstavljaju ključan faktor tokom studiranja, jer im upravo oni pružaju mesto za život, tj. mesto koje im je drugi dom na njihovom akademskom putu. Ovi objekti nude jedinstven spoj nezavisnosti, pripadnosti zajednici i podrške, a sve to može imati snažan uticaj na lični i akademski razvoj svakog studenta. Imajući ovo na umu, važno je razumeti različite aspekte studentskih domova i šta oni imaju da ponude. Od različitih tipova smeštaja do usluga i pogodnosti koje pružaju, ovaj članak će proći kroz svet studentskih domova i pružiti značajne informacije za one koji razmatraju ovu opciju.

Značaj studentskih domova

Neke od najznačajnijih prednosti studentskih domova su osećaj pripadnosti zajednici i mreža podrške koju pružaju. Život u studentskom domu omogućava studentima da komuniciraju sa vršnjacima iz različitih sredina i razviju odnose koji mogu trajati ceo život. Ovaj osećaj zajedništva pruža studentima sistem podrške, koji im može pomoći da se snađu u izazovima koje pred njih stavlja studiranje, a pruža im i osećaj pripadnosti.

Pored toga, studentski domovi nude pristupačne opcije stanovanja za studente. Ovo je posebno važno za studente koji možda ne mogu da žive kod kuće ili koji se suočavaju sa finansijskim ograničenjima koja druge opcije stanovanja čine nemogućim. Pružajući pristupačne opcije stanovanja, studentski domovi pomažu u tome da se osigura da svi studenti imaju priliku da uspeju i ostvare svoj puni potencijal, bez obzira na finansijsku situaciju. Sve u svemu, kombinacija pripadanja zajednici i pristupačnosti čini studentske domove vrednim resursom za studente dok slede svoje akademske ciljeve.

Prednosti studentskih domova

Studentski domovi nude mnoštvo prednosti koje ih čine povoljnom opcijom stanovanja.

Pogodna lokacija

Jedna od glavnih prednosti je njihova pogodna lokacija u kampusu ili blizu njega. To omogućava studentima da brzo dođu na predavanja i lako pristupe svim akademskim resursima i učestvuju u nizu drugih studentskih aktivnosti. Ovo je posebno važno za studente koji se prilagođavaju studentskom životu i moraju da budu u neposrednoj blizini različitih usluga koje fakultet pruža.

Isplativo rešenje pitanja stanovanja

Ovo je posebno važno za studente koji možda ne mogu da žive kod kuće ili koji se suočavaju sa finansijskim ograničenjima koja druge opcije stanovanja čine nemogućim. Zbog pristupačne kirije, pristupa zajedničkim objektima i sadržajima i često pogodne lokacije u blizini menze ili prostorija fakulteta za pripremu i posluživanje hrane, studentski domovi nude isplativ način da studenti žive u blizini kampusa.

Društveni faktor

Studentski domovi pružaju mnogo pogodnosti i u pogledu društvenog života. Život u neposrednoj blizini drugih studenata omogućava im da razviju bliske odnose, učestvuju u grupnim aktivnostima i razviju osećaj zajedništva, koji može olakšati period adaptacije na studentski život. Pored toga, domovi često nude razne rekreativne aktivnosti i društvene događaje koji pomažu studentima da se uključe i maksimalno iskoriste svoje studentske dane.

Bezbednost i sigurnost

Studentski domovi pružaju visok nivo bezbednosti i sigurnosti. Uz 24-časovni nadzor, bezbedan pristup i obučeno osoblje, studenti mogu da se osećaju sigurno u svom životnom prostoru i da se koncentrišu na svoje akademske aktivnosti. Ovo poboljšava celokupno studentsko iskustvo, omogućavajući studentima da se osećaju zaštićeno i bezbedno u studentskim domovima.

Vrste studentskih domova

Svi studentski domovi se razlikuju i svaki je dizajniran da zadovolji potrebe različitih studenata. Jedna vrsta studentskog doma je i ženski studentski dom, koji, zapravo, predstavlja okruženje koje je isključivo za žene. Još jedna vrsta je „mešoviti” studentski dom, u kojem žive i studenti i studentkinje. Ove različite vrste domova nude raznovrsno životno iskustvo, jer studenti sa različitim iskustvima mogu da se druže i formiraju bliske odnose. Obe vrste domova pružaju studentima bezbedno i sigurno okruženje za život, pristup zajedničkim objektima i mogućnosti za druženje i učešće u grupnim aktivnostima.

Saznajte detaljnije o studentskim domovima u Srbiji:

Konkurisanje za mesto u domu

Pravo da konkurišu za mesto u domu imaju studenti koji se finansiraju iz budžeta. Oni imaju pravo na smeštaj u domu po dotiranim (nižim) cenama. Samofinansirajući studenti mogu dobiti mesto u domu ukoliko nakon raspodele budžetskim studentima ostane slobodnih mesta, ali oni plaćaju ekonomsku a ne dotiranu cenu stanarine. Pravo na prijem u ustanovu za smeštaj studenata imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • Svi studenti visokoškolskih ustanova prvog stepena studija:
  1. osnovne akademske studije;
  2. osnovne strukovne studije.
 • Svi studenti visokoškolskih ustanova drugog stepena studija:
  1. diplomske akademske studije – master;
  2. specijalističke strukovne studije;
  3. specijalističke akademske studije.
 • Studenti visokoškolskih ustanova trećeg stepena studija:
  1. doktorske studije.

Prilikom rangiranja studenata za mesto u domu uzimaju se u obzir uspeh pri studiranju i prihod po članu domaćinstva studenta. Obrasci za konkurs se uzimaju na fakultetu i potom se vraćaju popunjeni. Raspodela mesta u domovima se vrši po fakultetima, osim za brucoše, za koje je raspodela jedinstvena na nivou univerziteta. Posebni uslovi konkurisanja važe za domove u kojima se smeštaju studenti sa posebnim potrebama. Konkurs za raspodelu mesta u domovima se za brucoše raspisuje u septembru, dok je za studente ostalih godina konkurs aktuelan početkom školske godine. Prodavanje mesta u studentskim domovima, kao i ilegalno stanovanje, je zabranjeno i kažnjivo.