Prijemni.rs
Maturang
 • Studentski domovi i menze


Studentski centri


Opšti uslovi konkurisanja za smeštaj u domu

Pravo da konkurišu za mesto u domu imaju studenti koji se finansiraju iz budžeta. Oni imaju pravo na smeštaj u domu po dotiranim (nižim) cenama. Samofinansirajući studenti mogu dobiti mesto u domu ukoliko nakon raspodele budžetskim studentima ostane slobodnih mesta, ali oni plaćaju ekonomsku a ne dotiranu cenu stanarine. Pravo na prijem u ustanovu za smeštaj studenata imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • svi studenti visokoškolskih ustanova prvog stepena studija:
  1. osnovne akademske studije;
  2. osnovne strukovne studije

 • svi studenti visokoškolskih ustanova drugog stepena studija:
  1. diplomske akademske studije - master;
  2. specijalističke strukovne studije;
  3. specijalističke akademske studije;

 • studenti visokoškolskih ustanova trećeg stepena studija:
  1. doktorske studije

Prilikom rangiranja studenata za mesto u domu uzimaju se u obzir uspeh pri studiranju i prihod po članu domaćinstva studenta. Obrasci za konkurs se uzimaju na fakultetu i potom mu se vraćaju popunjeni. Raspodela mesta u domovima se vrši po fakultetima, osim za brucoše za koje je raspodela jedinstvena na nivou Univerziteta. Posebni uslovi konkurisanja važe za domove u kojima se smeštaju studenti sa posebnim potrebama. Konkurs za raspodelu mesta u domovima se za brucoše raspisuje u septembru, dok je za studente ostalih godina konkurs aktuelan takođe početkom školske godine. Prodavanje mesta u studentskim domovima, kao i ilegalno stanovanje je zabranjeno i kažnjivo.

Ishrana u studentskim restoranima - menzama

Pravo na ishranu u studentskim restoranima po dotiranoj (nižoj) ceni imaju samo studenti koji se finansiraju iz budžeta. Samofinansirajući studenti mogu da kupuju bonove za ishranu u menzama, ali po ekonomskoj ceni. Studenti koji studiraju u mestu prebivališta mogu da kupuju samo bonove za ručak. Za kupovinu bonova za ishranu (za doručak, ručak i večeru) potrebno je izvaditi abonentsku knjižicu i kupiti žeton za pribor. Izdavanje abonentskih knjižica se vrši u studentskim domovima i restoranima početkom školske godine. U nekim domovima umesto, klasičnih abonentskih knjižica, uvedene su čip kartice koje sadrže celokupnu evidenciju o stanaru studentskog doma. Subotom i nedeljom (i nekim praznicima) nema večere, nego se u terminu za ručak podiže paket sa suvom večerom.