Prijemni.rs
Maturang

Fakulteti u Srbiji


U Srbiji postoji mnogo fakulteta koji nude različite diplomske programe iz različitih oblasti studija. Ovde ćemo istražiti fakultetski sistem u Srbiji i neke od najboljih fakulteta u zemlji. Bez obzira na to da li ste budući student koji želi da studira u Srbiji ili ste jednostavno zainteresovani da saznate više o okruženju visokog obrazovanja u zemlji, ovaj članak će vam ponuditi dragocene informacije.

Sistem fakulteta u Srbiji

Generalno, studenti u Srbiji svoj put visokog obrazovanja započinju četvorogodišnjim dodiplomskim programom. Nakon završetka ovog programa, studenti mogu da izaberu nastavak studija sa magistraturom ili doktoratom. Diplomski programi u Srbiji obično traju dve godine za magisterijum i tri do četiri godine za doktorat.

Privatni i državni fakulteti u Srbiji

Fakultete u Srbiji možemo podeliti i na privatne i državne. Državni fakulteti u Srbiji nude diplome iz velikog broja oblasti – od medicine, preko inženjerstva, do humanističkih nauka. Dostupni su i privatni fakulteti, koji nude diplome iz mnogih oblasti, ali su one specijalizovanije u odnosu na oblasti na državnim fakultetima.

Jedna od glavnih razlika između privatnih i državnih fakulteta je njihovo finansiranje. Državni fakulteti dobijaju sredstva od vlade, dok se privatni fakulteti oslanjaju na školarinu i funkcionišu kao privatne firme. Državni fakulteti su veći i nude širi spektar programa, ali mogu imati i rigidnije birokratske strukture. Privatni fakulteti, s druge strane, često imaju manje grupe, više personalizovanog rada i fleksibilnije akademske programe, ali mogu biti skuplji. Na kraju krajeva, izbor između privatnog ili državnog fakulteta zavisi od individualnih preferencija i prioriteta, kao što su vrsta programa, lokacija, cena i način rada.

Spisak najpoznatijih fakulteta u Srbiji

Fakulteti u Srbiji su grupisani u univerzitete. Svaki veći grad ima svoj univerzitet, dok najveći gradovi mogu imati i više univerziteta. 

Najpoznatiji fakulteti/univerziteti su:

 • Univerzitet u Beogradu – Najveći je i najstariji univerzitet u Beogradu, što ga čini i najvećim i najstarijim u Srbiji. Ima preko 30 fakulteta i nudi razne oblasti studija – od humanističkih nauka do tehničko-tehnoloških.
  Fakulteti u okviru Univerziteta u Beogradu

  • Društveno-humanističke nauke:

   • Ekonomski fakultet;

   • Pravni fakultet;

   • Pravoslavni bogoslovski fakultet;

   • Učiteljski fakultet;

   • Fakultet bezbednosti;

   • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju;

   • Fakultet političkih nauka;

   • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja;

   • Filozofski fakultet;

   • Filološki fakultet.

  • Prirodno-matematičke nauke:

   • Biološki fakultet;

   • Geografski fakultet;

   • Matematički fakultet;

   • Fakultet za fizičku hemiju;

   • Fizički fakultet;

   • Hemijski fakultet.

  • Medicinske nauke:

   • Medicinski fakultet;

   • Stomatološki fakultet;

   • Fakultet veterinarske medicine;

   • Farmaceutski fakultet.

  • Tehničko-tehnološke nauke:

   • Arhitektonski fakultet;

   • Građevinski fakultet;

   • Elektrotehnički fakultet;

   • Mašinski fakultet;

   • Poljoprivredni fakultet;

   • Rudarsko-geološki fakultet;

   • Saobraćajni fakultet;

   • Tehnološko-metalurški fakultet;

   • Fakultet organizacionih nauka;

   • Šumarski fakultet.

 • Univerzitet u Novom Sadu – Najveći je univerzitet u Novom Sadu i drugi po veličini u Srbiji. Iako je po obimu manji od Univerziteta u Beogradu, nudi diplomske programe u oblastima kao što su poljoprivreda, tehničko-tehnološke nauke, medicina i pravo.
  Fakulteti u okviru Univerziteta u Novom Sadu:

  • Filozofski fakultet;

  • Poljoprivredni fakultet;

  • Pravni fakultet;

  • Tehnološki fakultet;

  • Ekonomski fakultet;

  • Fakultet tehničkih nauka;

  • Medicinski fakultet;

  • Prirodno-matematički fakultet;

  • Akademija umetnosti;

  • Građevinski fakultet;

  • Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”

  • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja;

  • Pedagoški fakultet;

  • Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku.

 • Univerzitet u Nišu – Manji je od prethodna dva univerziteta, ali takođe nudi studije iz različitih oblasti.
  Fakulteti u okviru Univerziteta u Nišu:

  • Građevinsko-arhitektonski fakultet;

  • Ekonomski fakultet;

  • Elektronski fakultet;

  • Mašinski fakultet;

  • Medicinski fakultet;

  • Pravni fakultet;

  • Prirodno-matematički fakultet;

  • Tehnološki fakultet;

  • Pedagoški fakultet;

  • Fakultet zaštite na radu;

  • Fakultet umetnosti;

  • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja;

  • Filozofski fakultet;

  • Poljoprivredni fakultet.

 • Univerzitet u Kragujevcu – Kao i prethodno navedeni univerziteti, poseduje određeni broj fakulteta, ali izbor nije toliko veliki, a mnogi fakulteti se i ne nalaze u Kragujevcu, iako pripadaju ovom univerzitetu.
  Fakulteti u okviru Univerziteta u Kragujevcu:

  • Agronomski fakultet (Čačak);

  • Fakultet inženjerskih nauka (Kragujevac);

  • Fakultet medicinskih nauka (Kragujevac);

  • Ekonomski fakultet (Kragujevac);

  • Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo (Kraljevo);

  • Fakultet pedagoških nauka (Jagodina);

  • Pravni fakultet (Kragujevac);

  • Prirodno-matematički fakultet (Kragujevac);

  • Fakultet tehničkih nauka (Čačak);

  • Pedagoški fakultet (Užice);

  • Filološko-umetnički fakultet (Kragujevac);

  • Fakultet za hotelijerstvo i turizam (Vrnjačka Banja).

 • Univerzitet „Singidunum” – U pitanju je prvi privatni univerzitet na ovom spisku. Nalazi se u Beogradu, a ima centre u Novom Sadu i Nišu. Opremljen je po savremenim standardima i nudi veliki izbor uže specijalizovanih studija – od poslovanja, preko informacionih tehnologija, do digitalnog dizajna.
  Fakulteti u okviru Univerziteta „Singidunum”:

  • Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija;

  • Fakultet za medije i komunikaciju.

Fakulteti u sastavu integrisanog univerziteta:

 • Poslovni fakultet u Beogradu;

 • Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment;

 • Fakultet za informatiku i računarstvo;

 • Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu;

 • Tehnički fakultet.

 • Univerzitet „Metropolitan” – U pitanju je još jedan privatni univerzitet u Beogradu. Poseduje manji broj fakulteta, ali zato nudi razne dodatne kurseve koji mogu poboljšati praktično znanje studenata.
  Fakulteti u okviru Univerziteta „Metropolitan”:

  • Fakultet informacionih tehnologija;

  • Fakultet za menadžment;

  • Fakultet digitalnih umetnosti.

 • Univerzitet „UNION” – U pitanju je privatni univerzitet čiji su fakulteti za nijansu fokusiraniji na poslovanje, pravo i bankarstvo nego na neke druge specijalizovane oblasti.
  Fakulteti u okviru Univerziteta „UNION”:

  • Računarski fakultet;

  • Beogradska bankarska akademija;

  • Pravni fakultet Univerziteta „UNION”;

  • Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić”.

 • Fakultet savremenih umetnosti – U pitanju je privatni fakultet čije se studije fokusiraju na spoj tehnologije i umetnosti. Nastoji da buduće umetnike učini uspešnim, dajući im neophodna znanja i veštine u rukovanju tehnološkim alatom kako bi njihova umetnost ostala na nivou savremenog kvaliteta.
  Na Fakultetu savremenih umetnosti na raspolaganju su vam:

  • Osnovne studije:

   • likovne umetnosti;

   • dramske umetnosti;

   • dizajn;

   • kreativne komunikacije.

  • Master studije:

   • dramske umetnosti;

   • dizajn;

   • likovne umetnosti.

  • Doktorske studije:

   • dramske umetnosti;

   • vizuelne umetnosti;

   • dizajn.