Prijemni.rs
Maturang
  • Pogledi na studije


Izaberi jednu ili uporedi više obrazovnih ustanova i saznaj šta tvoje buduće kolege misle o uslovima studiranja i kvalitetu nastave, o mogućnostima za praksu i organizaciji studentskih službi, kao i koliko su zadovoljni radom studentskih organizacija na fakultetu. Sve ovo pomoći će ti da sagledaš stvari iz druge perspektive i doneseš pravu odluku.

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Doc. dr Željko Marčićević


Fakultet tehničkih nauka u Čačku

dr Milan Plazinić, doc., prodekan za nastavu na Tehničkom fakultetu u Čačku


Šumarski fakultet

Đorđe Marić, Student prodekan


Visoka škola za ekonomiju i upravu

Borivoj Glodić, student treće godine Visoke škole za računovodstvo i berzansko poslovanje


Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu

Zlatko Matijaš, predsednik studentskog parlamenta, Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija, Marketing i trgovina


Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu

Nenad Stojanović, predsednik Studentskog parlamenta


Međunarodni fakulteti i visoke škole

Tanja Drmić, student prehrambene biotehnologije


Farmaceutski fakultet

Vladimir Vujović, student prodekan