Prijemni.rs
Maturang

Privatni fakulteti u Novom Sadu


U procesu izbora visokoškolske ustanove, budući studenti u Novom Sadu moraju uzeti u obzir brojne faktore. Među njima, jedno od najkritičnijih pitanja jeste da li da se upišete na državni ili privatni fakultet. Ova odluka vrlo je važna i treba razmotriti: kakav je pristup predavanjima, ukupan kvalitet obrazovanja, kvalitet odnosa sa članovima fakulteta i mogućnost za sticanje praktičnih veština. Kao takvo, to je pitanje koje zaslužuje pažljivo razmatranje i odlučivanje.

Dobre strane studiranja na privatnim fakultetima u Novom Sadu

Jedan od osnovnih razloga zašto se studenti odlučuju da pohađaju privatne fakultete u Novom Sadu je personalizovana pažnja profesora i drugog osoblja. Ove institucije obično nude manja odeljenja, omogućavajući individualizovaniju nastavu i produktivnije akademsko okruženje. Ovaj pristup takođe može da podstakne nove veze i saradnju među učenicima.

Pored toga, mnogi privatni fakulteti imaju partnerstva sa različitim kompanijama i organizacijama, pružajući studentima široke mogućnosti da steknu radno iskustvo kroz praksu ili druge praktične programe.

Kako biste se detaljnije upoznali sa prednostima pohađanja privatnog univerziteta, pogledajte 5 razloga zašto da odaberete privatni fakultet za svoje studije.

Akreditacija – jedan od ključnih problema

U odnosu na Beograd, Novi Sad nema toliki broj privatnih fakulteta, tako da su veoma male šanse da se naiđe na neki bez adekvatne akreditacije. Međutim, uvek je dobro potvrditi informaciju da li ustanova na kojoj planirate da studirate ima adekvatnu dozvolu za rad. Ako razmišljate o privatnom fakultetu, obavezno proverite njegovu akreditaciju.

Sveobuhvatan registar akreditovanih fakulteta nalazi se u zvaničnoj publikaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Kako odabrati privatni fakultet u Novom Sadu po vašoj meri?

Primarni faktor koji treba uzeti u obzir pri izboru univerziteta je, naravno, oblast studija. Kao što je pomenuto u ovom tekstu, privatni fakulteti nude mnogo specijalizovanije programe, što može olakšati odluku ako budući student tačno zna šta želi. Međutim, ako studiranje na privatnom fakultetu zvuči privlačno, ali student još nije siguran šta želi da studira, u nastavku je lista privatnih fakulteta u Novom Sadu koja predstavlja sve moguće izbore povodom ove odluke.

Spisak privatnih fakulteta u Novom Sadu

Fakultet za sport i psihologiju – TIMS
Veb-sajt: www.tims.edu.rs

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK
Veb-sajt: www.fimek.edu.rs

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Veb-sajt: www.pravni-fakultet.edu.rs

Farmaceutski fakultet
Veb-sajt: www.faculty-pharmacy.com

Fakultet za evropske pravno-političke studije – FEPPS
Veb-sajt: fepps.edu.rs

Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić”
Veb-sajt: www.flv.edu.rs

Univerzitet Singidunum – Centar Novi Sad
Veb-sajt: novisad.singidunum.ac.rs

Univerzitet EDUCONS
Veb-sajt: educons.edu.rs