Prijemni.rs
Maturang

Iskustva stipendista u Srbiji


Kada je reč o stipendiranju u Srbiji, želimo da vam pružimo realan uvid u to kako izgleda studentski život kada dobijate ovu važnu finansijsku podršku. Finansijske teškoće tokom studija često mogu biti izazovne, ali dole navedene stipendije nude rešenje.

Pitali smo dve osobe koje su bile primaoci stipendija – Dositejeve i republičke – da nam kažu kakvo je njihovo iskustvo. One su nam detaljno opisale svoja iskustva sa stipendijama, koja ćemo podeliti sa vama.

Osobe koje su podelile svoja iskustva zatražile su da ostanu anonimne.

Republička stipendija

Bivša studentkinja Pravnog fakulteta podelila je svoje iskustvo o tome kakvi su uslovi za dobijanje stipendije i za šta joj je sve služila republička studentska stipendija koju je primala tokom studija. Prvi put je čula za studentsku stipendiju od svoje drugarice i prijatno se iznenadila kada je saznala da država prepoznaje trud talentovanih i vrednih mladih ljudi.

Kaži nam nešto opšte o stipendiji. Šta predstavlja i kome je namenjena?

Stipendija je oblik finansijske podrške namenjen studentima koji su postigli visok prosečan uspeh u prvoj godini studija, a koji se dodeljuje tokom druge godine. Ova vrsta podrške pruža mogućnost izuzetnim studentima da nastave svoje obrazovanje bez finansijskih poteškoća. Stipendija je obično uslovljena određenim kriterijumima, kao što je visok akademski uspeh, što podstiče studente da se kontinuirano angažuju i postižu odlične rezultate tokom svog školovanja.

Cilj ove stipendije je da podrži i podstakne mlade talente i omogući im da ostvare svoje akademske planove.

Koliko novca dobijaš i da li te oslobađa od plaćanja nečega, osim što ti donosi novac?

Visina stipendije je bila oko 8.000 dinara, koliko se sećam. Iako stipendija ne oslobađa od dodatnih troškova, kao što su stanarina ili ishrana, ipak je od velike pomoći studentima. Ona omogućava studentima koji pohađaju zahtevne državne fakultete da se fokusiraju isključivo na svoje studije, bez potrebe za dodatnim zapošljavanjem. To je izuzetno važno, jer takvi studenti obično imaju gust raspored obaveza i kurseve koji zahtevaju mnogo vremena i posvećenosti.

Da li stipendija dozvoljava honorarno zaposlenje tokom studija?

Iako nisam svesna konkretnih ograničenja u vezi sa stipendijom, većina stipendista obično posvećuje većinu svog vremena studijama. To može biti zbog zahtevnog akademskog programa ili visokih očekivanja koja dolaze sa stipendijom. U tom kontekstu, retko se čuje da su stipendisti zaposleni honorarno tokom studija.

Da li je moguće dobiti stipendiju još u prvoj godini osnovnih studija?

Da biste dobili stipendiju, potrebno je da završite prvu godinu studija i da imate odgovarajući prosek, to jest uspeh na osnovu ocena iz te prve godine fakulteta. Stipendije se obično ne dodeljuju na osnovu postignuća iz srednje škole, već se uzima u obzir akademski uspeh tokom studija.

Ovo znači da studenti obično ne mogu dobiti stipendiju već u prvoj godini osnovnih studija, već moraju sačekati da se njihov uspeh iz prve godine oceni i uzme u obzir. Na taj način, stipendija se dodeljuje kao priznanje za uspeh postignut tokom studija, motivišući studente da se angažuju i postižu dobre rezultate na fakultetu.

Kolika je bila konkurencija za stipendije i da li ju je teško dobiti?

Ako ispunjavate uslove za stipendiju, obično imate dobre šanse da je dobijete. U mnogim slučajevima, kriterijumi za dobijanje stipendije su jasno definisani, kao što je visok akademski uspeh ili postignuća u određenim oblastima. Ako ispunjavate ove kriterijume i izdvojili ste se kao izuzetan student, to će vam povećati šanse da dobijete stipendiju.

Dakle, ne mora da postoji veliki pritisak kada je reč o konkurenciji, fokus je više na pronalaženju studenata koji su ispunjenjem potrebnih kriterijuma zaslužili finansijsku podršku tokom studija.

Šta je sve potrebno za prijavljivanje za stipendiju?

Da biste se prijavili za stipendiju, obično su potrebni određeni uslovi i dokumentacija. Zahteva se da imate minimum 9,00 prosek. Još jedan neophodan uslov je da su svi ispiti uspešno položeni tokom prethodne godine studija.

Koliko finansijsko rasterećenje predstavlja ta pomoć i u kojoj meri je značajno?

Stipendija predstavlja značajno finansijsko rasterećenje za studente i može imati veliki uticaj na njihovu sposobnost da se usredsrede na studiranje. Pored materijalne podrške koju pruža, stipendija deluje i na mentalni aspekt, koji je podjednako važan. Oslobađanje od finansijskih briga omogućava studentima veću finansijsku slobodu i mir, što im omogućava da se posvete svojim akademskim obavezama bez stalne zabrinutosti za plaćanje školarine, stanarine ili drugih osnovnih potreba.

Za mnoge studente stipendija predstavlja vitalni izvor prihoda koji im omogućava da završe studije. Poznavala sam jednog kolegu koji bez ove finansijske podrške ne bi bio u mogućnosti da završi studije.

Možda to na prvi pogled deluje kao mala suma, ali ne dajte da vas to zavara – uz uštedu na stvarima poput hrane u menzi i smeštaja u domu, stipendija ima potencijala da učini vaše studije manje stresnim.

Dositejeva stipendija

I bivša studentkinja Filološkog fakulteta je imala priliku da podeli svoje iskustvo sa nama, ovaj put je reč o Dositejevoj stipendiji.

Kaži nam nešto opšte o stipendiji. Šta predstavlja i kome je namenjena?

Dositejevu stipendiju dodeljuje Fond za mlade talente Republike Srbije studentima završnih godina osnovnih studija i studentima master studija. Oko 1.000 studenata osnovnih studija i oko 500 studenata master studija godišnje dobije ovu stipendiju. Njen cilj je da se afirmišu mladi talenti i da im se pruži odgovarajuća novčana podrška kao motivacija za dalji rad i postignuća.

Koliko novca dobijaš i da li te oslobađa od plaćanja nečega, osim što ti donosi novac?

Stipendija je podeljena na deset rata od po 30.000 dinara (poslednje godine ovaj iznos je povećan za 2.000 dinara mesečno, dakle, ukupno 20.000, pa je celokupni iznos stipendije bio 320.000 dinara). Nije pokrivala ništa dodatno, osim što je donosila novac, s tim da ima jednu manu: za stipendiju se konkuriše obično početkom godine, kada se na sajtu Ministarstva prosvete raspiše konkurs. Rezultati se objavljuju nakon nekoliko meseci i celokupni iznos stipendije se isplaćuje tek tokom leta (u praksi je tako da na svakih nekoliko dana stiže poneka rata, tako da se celokupna stipendija isplati u julu, čini mi se). To je mana, jer su na taj način studenti cele godine zapravo bez stipendije, pa ne mogu na nju da se oslone za studiranje, a naravno, ne mogu ni da konkurišu za neku drugu stipendiju koju bi dobijali svakog meseca.

Da li stipendija dozvoljava honorarno zaposlenje tokom studija?

Kao što je slučaj i sa ostalim stipendijama, student ne sme biti zaposlen u trenutku kada aplicira za stipendiju. Pored toga, student je u obavezi da pet godina nakon primanja stipendije radi u Srbiji ili da bar tri godine bude prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, tako da ova stipendija nije dobar izbor za one koji bi voleli da nastave svoje obrazovanje u inostranstvu ili da se tamo zaposle odmah po završetku studija.

Da li je moguće dobiti stipendiju još u prvoj godini osnovnih studija?

Ovu stipendiju je moguće dobiti tek na završnoj godini studija i masteru, tako da ona nije opcija na samom početku studiranja. Važan uslov za dobijanje ove stipendije je očišćena godina, odnosno položeni svi ispiti u prethodnim godinama studija, što predstavlja poseban izazov.

Kolika je bila konkurencija za stipendiju i da li ju je teško dobiti?

Za ovu stipendiju je velika konkurencija, budući da za nju konkurišu samo izuzetno uspešni studenti. Ne postoji unapred određen prosek koji studenti moraju imati i koji im garantuje da će dobiti stipendiju, već zavisi od toga koliko je generacija jaka i koliko njih će se prijaviti te godine.

Oni koji imaju prosek preko 9,00 mogu da se nadaju da će dobiti ovu stipendiju, ali poželjno je da prosek bude što veći, jer su onda i šanse automatski veće. Moj prosek na kraju osnovnih studija je bio 9,85, a na master studijama 10,00, tako da sam dve godine zaredom dobitnik ove stipendije.

Šta je sve potrebno za prijavljivanje za stipendiju?

Kao što sam već pomenula, za samo dobijanje stipendije potrebno je imati što veći prosek i očišćenu godinu. Međutim, i ako dobijete stipendiju, to nije kraj. Ova stipendija nosi neka ograničenja – treba da radiš u Srbiji pet godina nakon dobijanja stipendije i postoji rok od dve godine rok da opravdaš stipendiju, tj. da dostaviš overenu kopiju diplome sa osnovnih ili master studija kao dokaz da si završio, kopiju overenog ugovora ako si zaposlen ili dokaz da si nezaposlen od Nacionalne službe za zapošljavanje i popunjen obrazac sa brojem ugovora i drugim neophodnim podacima.