Prijemni.rs
Maturang

Stipendije Grada Beograda


Stipendije predstavljaju izuzetnu priliku za mlade talente da ostvare svoje potencijale i ostvare obrazovanje na najvišem nivou. Grad Beograd, kao jedan od najvećih gradova u Srbiji, ima poseban program stipendiranja za studente i talentovane srednjoškolce. U ovom članku ćemo se detaljnije upoznati sa stipendijama koje Grad Beograd dodeljuje i potruditi se da vam pružimo relevantne informacije.

Koja je razlika između državne stipendije i stipendije koju dodeljuje Grad Beograd?

Za sam početak korisno je znati da stipendije koje dodeljuje Grad Beograd nemaju veze sa stipendijom za nadarene studente koje dodeljuje Republika Srbija. Razumevanje razlike između državne stipendije i stipendije koju dodeljuje Grad Beograd može biti od ključnog značaja pri donošenju odluke za koju vrstu finansijske podrške želite da aplicirate.

Državna stipendija je finansijska pomoć koju pruža država (obično na nacionalnom nivou) studentima koji ispunjavaju određene kriterijume, kao što su akademski uspeh, socijalni status ili postignuća u određenoj oblasti. Ukoliko želite da saznate više informacija, posetite naš članak o državnoj stipendiji za nadarene studente.

S druge strane, stipendija Grada Beograda je specifična za ovaj grad i predstavlja finansijsku podršku talentovanim srednjoškolcima i studentima na teritoriji ovog grada. Usmerena je ka negovanju lokalnih talenata i podržavanju mladih koji žive i studiraju u Beogradu. Stipendija Grada Beograda je karakteristična po tome što se fokusira na lokalnu zajednicu i omogućava da se unutar grada koji ima bogatu kulturnu, umetničku i naučnu scenu razvijaju mladi talenti.

Svakako, obe vrste stipendija imaju svoje prednosti i uslove za apliciranje, pa je važno sve to proučiti i proceniti koja opcija najbolje odgovara vašim individualnim potrebama i ciljevima.

Stipendija Grada Beograda za studente

S ciljem pružanja podrške obrazovanju i negovanju talenata, Uprava Grada Beograda dodeljuje stipendije studentima visokoškolskih ustanova. Grad Beograd na prosečnom nivou dodeli 111 stipendija studentima godišnje, od kojih je 59 stipendija namenjeno studentima prirodno-matematičkog usmerenja, 39 studentima društveno-humanističkog usmerenja i 13 studentima umetničkog usmerenja.

Konkurs za dodelu stipendija se raspisuje svake godine na proleće, a neto iznos stipendije za studente visokoškolskih ustanova iznosi 15.000 dinara mesečno po korisniku stipendije. Stipendije se isplaćuju u jednakim mesečnim ratama, ukupno deset puta tokom godine.

Dokumentacija za prijavu na konkurs

Da biste aplicirali za stipendiju Grada Beograda, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju propisanu konkursom:

 1. izjavu o saglasnosti da Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu može prikupiti, po službenoj dužnosti, uverenje o državljanstvu RS kandidata ili uverenje o državljanstvu RS;
 2. uverenje o prebivalištu izdato u MUP-u RS;
 3. potvrdu fakulteta o visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja do trenutka raspisivanja konkursa;
 4. potvrdu fakulteta o broju ostvarenih ESPB bodova po godini studiranja za sve prethodne godine studiranja;
 5. potvrdu fakulteta da je student čije se studije finansiraju iz budžeta RS prvi put upisao određenu godinu studija i da je stekao uslov za budžet;
 6. izjavu studenta overenu kod javnog beležnika da nije korisnik drugih opštinskih, gradskih ili republičkih stipendija ili, ukoliko jeste, da će se odreći drugih stipendija nakon dobijanja ove stipendije;
 7. foto-kopiju lične karte (izvod iz čitača);
 8. foto-kopiju kartice tekućeg računa.

Ova dokumenta su neophodna za apliciranje za studentsku stipendiju Grada Beograda. Važno je da se studenti informišu o uslovima konkursa na zvaničnom sajtu Grada Beograda (www.beograd.rs) i pravovremeno dostave kompletnu dokumentaciju u skladu sa rokovima konkursa.

Stipendija Grada Beograda pruža značajnu finansijsku podršku studentima, omogućavajući im da se fokusiraju na svoje studije i ostvarivanje vrhunskih rezultata. Ova stipendija je prilika za studente da razviju svoje talente i ostvare svoje obrazovne ciljeve.

Stipendija Grada Beograda za talentovane srednjoškolce

Fondacija za mlade talente Grada Beograda putem svog Upravnog odbora svake godine objavljuje konkurs za dodelu novčanih sredstava talentovanim učenicima srednjih škola sa sedištem na teritoriji Beograda.

Kako bi ostvarili pravo za apliciranje za stipendiju, kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • da poseduju talenat (osvojeno jedno od prva tri mesta na republičkom/međunarodnom takmičenju u prethodne dve školske godine);
 • da budu državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
 • da imaju prebivalište u Beogradu minimum 12 meseci pre datuma raspisivanja konkursa, odnosno boravište za lica koja imaju status izbeglice;
 • da su redovni učenici prvog, drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednjih škola sa sedištem na teritoriji Beograda.

Proces apliciranja za stipendiju Grada Beograda podrazumeva popunjavanje obrasca prijave. Prijavu za konkurs možete preuzeti na adresi Fondacije za mlade talente Grada Beograda (Trg Nikole Pašića 6, II sprat, kancelarija 218) ili na sajtovima Fondacije za mlade talente (www.fondzamladebeograd.rs) i Grada Beograda (www.beograd.rs), u sekciji „Konkursi”, odnosno „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

Prijave se dostavljaju na sledeću adresu: Fondacija za mlade talente Grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6, 11 000 Beograd, sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu novčanih sredstava talentovanim učenicima srednjih škola sa teritorije grada Beograda u 2023. godini”, a mogu se dostaviti i neposredno Fondaciji ili preporučenom poštom. Prijavu može podneti sam učenik, njegov roditelj/staratelj ili je može predložiti obrazovna ustanova, umetnička, sportska ili naučna organizacija.

Zašto da aplicirate za stipendije Grada Beograda

Apliciranje za stipendije Grada Beograda za talentovane srednjoškolce i studente može izgledati kao izazov s obzirom na veliki broj studenata i srednjoškolaca koji se prijavljuju svake godine. Možda se pitate: „Koje su šanse da baš ja dobijem stipendiju grada Beograda?”, ali ništa vas ne košta da pokušate – uložićete samo malo vremena i truda, a i te kako će vam se isplatiti. Na kraju dana više od 100 mladih ljudi će dobiti potvrdan odgovor i finansijsku podršku od Grada Beograda. Samo jedan korak napred u neizvesnost može vam pružiti dragocenu šansu da lakše ostvarite svoje talente i postignete svoje ciljeve. Ukoliko pak dobijete potvrdan odgovor, odnosno ukoliko vas odbiju za stipendiju Grada Beograda, informišite se o drugim mogućnostima, poput bespovratnih i povratnih studentskih kredita ili stipendija koje nude druge fondacije i organizacije i koje vam mogu pružiti finansijsku pomoć koja vam je neophodna.