Prijemni.rs
Maturang

Šta je dualno obrazovanje?


U okviru obrazovanja učenici su obično usmereni ka teorijskom znanju, ali koliko se od svega toga stvarno primenjuje u realnom svetu rada? Dualno obrazovanje pruža odgovor na ovo pitanje, kombinujući praktične i teorijske aspekte obrazovanja kako bi pripremilo mlade za ulazak u radnu snagu. Ali šta to tačno znači i kako se dualno obrazovanje implementira širom sveta, posebno u Srbiji?

Osnovni principi dualnog obrazovanja

Dualno obrazovanje je pedagoški pristup koji integriše teorijsko učenje u školama sa praktičnim iskustvom u preduzećima ili organizacijama. Učenici su u obrazovno-radnom odnosu sa firmom, u kojoj provode deo svoje školske godine, obavljajući praktični rad.

Ovo omogućava srednjoškolcima da steknu vredne veštine koje su direktno primenjive u realnom svetu, kao i da se posle školovanja zaposle u firmi u kojoj su imali praksu.

U dualnom obrazovanju u Srbiji učenici ne rade u klasičnom smislu te reči; umesto toga, uče dok su na radnom mestu. Drugim rečima, ne treba da razmišljaju o Zakonu o radu, jer za njih važe pravila iz oblasti obrazovanja, a ne zaposlenja. Prvo se upišu u školu, a zatim idu kod poslodavca, gde imaju praktičan deo nastave.

Srednje škole ili druge obrazovne ustanove regulišu oba dela obrazovnog procesa: teorijski deo, koji se odvija u učionicama i praktični deo, koji se dešava kod poslodavca.

Istorijat i globalna primena

Koncept dualnog obrazovanja nije nov i vuče korene još iz 19. veka u Švajcarskoj. Danas je ovaj sistem široko prihvaćen u mnogim evropskim zemljama.

Međutim, koncept nije isti u svim zemljama. Zemlje kao što su Austrija, Nemačka i Švajcarska imaju svoje verzije, koje traju već dugo. Naravno, svaka od njih prilagodila je model obrazovanja svojim specifičnim potrebama i okolnostima.

Primena dualnog obrazovanja u Srbiji

U našem regionu dualno obrazovanje je postojalo i u bivšoj SFRJ, ali je tek nedavno počelo da doživljava renesansu u Srbiji, gde je sve veće interesovanje za ovaj model.

Takođe, ovaj koncept u Srbiji nije samo kopija modela iz drugih zemalja. Naprotiv, kreiran je svojevrsni nacionalni model dualnog obrazovanja. Taj model koristi samo iskustva i primere iz zemalja gde je dualno obrazovanje već uveliko razvijeno.

To znači da je oblikovan tako da se uklopi u naše obrazovne ciljeve, tipove škola koje imamo, broj učenika itd. Takođe, uzimaju se u obzir i ekonomski faktori, kao što su pravci u kojima se razvija naša privreda i tip kompanija koje posluju u Srbiji.

Dualno obrazovanje nije svuda dostupno. To je opcija u školama koje se nalaze tamo gde poslodavci jasno kažu: „Hej, trebaju nam učenici koji će učiti na ovom poslu!” Drugim rečima, dualno obrazovanje postoji samo ako privreda to konkretno zahteva. Nije obavezno učešće, ali je odlična opcija za poslodavce i učenike koji razmišljaju unapred. Ako su spremni da ulože u obrazovanje, poslodavci na ovaj način mogu da reše problem sa nedostatkom veštih radnika na duže staze, dok učenici mogu steći vredno radno iskustvo.

Pored toga što se nastava odvija i u učionici i na radnom mestu, dualno obrazovanje u Srbiji ima još jedan bitan dualni aspekt. Dva glavna aktera u ovom procesu su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Privredna komora Srbije.

Zahvaljujući Privrednoj komori Srbije, tokom ovog procesa se ne uči samo teorija već se i program prilagođava stvarnim potrebama firmi i tržišta. Takođe, Privredna komora Srbije pomaže u održavanju visokog kvaliteta prakse kroz akreditaciju kompanija i treninge za ljude koji će raditi s učenicima.

Više o pojmu dualnog obrazovanja u Srbiji možete pročitati ovde.

Prednosti dualnog obrazovanja

Sa sve većom potrebom za praktičnim veštinama u odnosu na teorijska znanja, tradicionalni način obrazovanja polaku gubi na relevantnosti. Dualno obrazovanje nije samo teorija; to je investicija u budućnost mladih i ekonomiju zemlje.

Evo nekoliko konkretnih prednosti koje dualni obrazovni sistem donosi:

  • Praktične veštine od samog početka – U dualnom obrazovanju učenici odmah počinju sa praktičnim zadacima koji su relevantni za njihovu buduću karijeru. Ovo im daje priliku da primene teoriju u praksi i bolje razumeju materijal koji se uči u školi.
  • Bolje razumevanje tržišta rada – Učenici bolje razumeju industriju u kojoj planiraju da se zaposle. Na ovaj način bolje razumeju i zahteve i izazove koji idu uz određenu karijeru i mogu da naprave izbore u vezi sa svojom budućnošću iz adekvatnije perspektive.
  • Povećana šansa za zaposlenje – Istraživanja pokazuju da je šansa za zapošljavanje nakon završetka dualnog obrazovanja znatno veća. Ovo je zato što su učenici već stekli praktične veštine i iskustvo koje poslodavci traže.
  • Zarada tokom školovanja – Iako ovo nije slučaj u svim zemljama, u nekima kao što je Nemačka učenici dobijaju novčanu nadoknadu dok su na praksi. Ovo ne samo da pomaže kada je reč o finansijama već i podstiče osećaj odgovornosti i profesionalizma.
  • Mreža kontakata – Rad u kompaniji tokom obrazovanja pruža šansu da se steknu vredni profesionalni kontakti koji mogu biti korisni u budućoj karijeri.
  • Zadovoljstvo poslodavaca – Firme koje se uključe u dualno obrazovanje obično su zadovoljnije kvalitetom radne snage koju zapošljavaju. Ovi mladi radnici su već obučeni i adaptirani na radnu kulturu preduzeća, te su troškovi i vreme potrebno za dodatnu obuku smanjeni.
  • Povećanje konkurentske sposobnosti ekonomije – Sistem koji proizvodi visoko obučene stručnjake direktno utiče na povećanje konkurentske sposobnosti zemlje tako što povećava radnu sposobnost svojih građana, kako na državnom tako i na nacionalnom nivou. Efikasnost i produktivnost su ključni faktori uspeha za svaku ekonomiju, a dualno obrazovanje direktno doprinosi ovim aspektima.

Budućnost dualnog obrazovanja kod nas i u svetu

Jedna od najvećih prednosti dualnog obrazovanja je što učenici mogu da osete kako je to raditi u pravom poslovnom okruženju, ali i to što mogu odmah da se upuste u radne zadatke u skladu sa svojim sposobnostima.

Firme, sa druge strane, imaju priliku da obuče mlade radnike koji su već upoznati sa radnim procesima. Nemački model pokazuje da ogroman broj učenika (oko 66%) koji ima praksu u firmama ostane da radi u istoj firmi nakon školovanja.

U budućnosti intenzivnije sprovođenje dualnog obrazovanja u Srbiji ima potencijal da utiče na smanjenje stope nezaposlenosti mladih, kao i da pruži firmama stručnjake koji su direktno osposobljeni za njihove potrebe.

Dualno obrazovanje predstavlja inovativni pristup koji može izmeniti način na koji razmišljamo o obrazovanju i zapošljavanju, stvarajući most između teorije i prakse. Njegova sve veća popularnost i uspeh u drugim zemljama daju nam nadu da će i u Srbiji postati ključni element u borbi protiv nezaposlenosti i pripremi mladih za izazove koji ih čekaju.