Prijemni.rs
Maturang

Privatni fakulteti za psihologiju


Psihologija je popularna oblast studija koja privlači mnoge studente zbog tema kojima se bavi i potencijalnih mogućnosti za karijeru. Privatni univerziteti nude jedinstvene pogodnosti za studente koji stiču diplomu iz psihologije, kao što su manje grupe, veća pažnja profesora i specijalizovani programi.

Kriterijumi za izbor privatnog univerziteta za psihologiju

Akreditacija

Važno je izabrati privatni fakultet koji je akreditovala priznata agencija za akreditaciju. Akreditacija osigurava da ustanova ispunjava određene standarde kvaliteta i da će vašu diplomu priznati poslodavac.

Lokacija

Lokacija univerziteta je takođe veoma važna. Studenti treba da uzmu u obzir troškove života i dostupnost stanova, jer su to bitni faktori pri odabiru svakog fakulteta.

Ponuda programa

Studenti treba da istraže programe psihologije kako bi bili sigurni da izabrani program zadovoljava njihove potrebe i interesovanja. Takođe, treba da uzmu u obzir fakultet i oblast koju pokriva, kao i dostupnost istraživanja i stažiranja.

Spisak privatnih fakulteta za psihologiju

CITY College, University of York Europe Campus
Adresa: Vladimira Popovića 38–40, Beograd
Veb-sajt: Departman za psihologiju
Telefon: +381 (0)11 7156905

Univerzitet „Singidunum” – Fakultet za medije i komunikacije – Departman za psihologiju
Adresa: Karađorđeva 65, Beograd
Veb-sajt: Departman za psihologiju
Telefon: +381 (0)11/26-26-474

Univerzitet „Metropolitan” – FEFA fakultet – Psihologija i biznis
Adresa: Bulevar oslobođenja 76, Laze Lazarevića 1, Novi Sad
Veb-sajt: Psihologija i biznis
Telefon (Novi Sad): +381 (0)11/26-05-999

Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić” – Poslovna psihologija
Adresa: Bulevar oslobođenja 76, Laze Lazarevića 1, Novi Sad
Veb-sajt: Poslovna psihologija
Telefon (Novi Sad): +381 (0)21/47-27-884
Telefon (Niš): +381 (0)18/294-220

Univerzitet „Educons” – Fakultet za sport i psihologiju
Adresa: Radnička 30a, Novi Sad
Veb-sajt: Departman za psihologiju
Telefon: 021/530-633

DOBA fakultet – Studije primenjene psihologije
Adresa: Prešernova ulica 1, Maribor
Veb-sajt: Studije primenjene psihologije
Telefon: 00386 2 228 38 90

U nastavku ćemo predstaviti šta možete očekivati od privatnog programa psihologije, ali i istražiti prednosti studiranja psihologije na privatnim fakultetima.

Šta očekivati od programa psihologije na privatnim fakultetima?

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program psihologije na privatnim fakultetima je sličan onom na državnim fakultetima, te pokriva teme kao što su abnormalna psihologija, kognitivna psihologija, razvojna psihologija i socijalna psihologija. Međutim, privatni fakulteti mogu obrađivati uže specijalizovane oblasti ili omogućiti veću fleksibilnost pri odabiru izbornih predmeta.

Stručno osoblje

Privatni fakulteti psihologije mogu biti manji od državnih, ali članovi fakulteta su visoko kvalifikovani i iskusni u svojim oblastima. Studenti imaju priliku da blisko sarađuju sa članovima fakulteta na istraživačkim projektima ili kao asistenti u nastavi.

Opremljene prostorije

Privatni fakulteti mogu imati novije i modernije objekte od državnih, koji studentima pružaju udobnije i modernije okruženje za učenje. Ovo je posebno važno u psihologiji, gde studentima može biti potreban pristup specijalizovanoj opremi ili tehnologiji za istraživačke projekte.

Cena

Privatni fakulteti su generalno skuplji od državnih fakulteta, tako da studenti treba da uzmu u obzir troškove kada odlučuju gde će se školovati. Takođe, uslovi za stipendiju, studentski kredit ili finansijsku pomoć na državnim fakultetima su mnogo povoljniji, te treba dobro razmisliti o finansijskim mogućnostima pre nego što se upiše psihologija na privatnom fakultetu.

Prednosti privatnih fakulteta za studente psihologije

Manje grupe

Jedna od glavnih prednosti studiranja psihologije na privatnom fakultetu jesu manje grupe. Zbog manjeg broja studenata u svakom odeljenju profesori mogu posvetiti više pažnje svakom pojedincu. Ovo može biti posebno korisno u psihologiji, jer studenti razgovaraju o ličnim pitanjima ili složenim idejama na vežbama ili predavanjima.

Pažnja profesora

Studentima se na privatnim fakultetima profesori mogu posvetiti tokom ali i van nastave. Ovo može biti od pomoći kada tražite smernice za istraživačke projekte ili za prijave za postdiplomske studije, kao i kada su vam potrebni saveti za karijeru.

Specijalizovani programi

Privatni fakulteti mogu ponuditi specijalizovane programe iz psihologije koji nisu dostupni na državnim fakultetima. Na primer, privatni fakultet može imati program fokusiran na kliničku psihologiju ili neuronauku, dok državni fakulteti imaju opštije programe.

Veće mogućnosti istraživanja

Privatni fakulteti često imaju više resursa i konekcija sa drugim ustanovama od državnih fakulteta, što studentima psihologije može pružiti više mogućnosti za učestvovanje u istraživačkim projektima. Istraživačko iskustvo u oblasti psihologije veoma cene postdiplomske škole i poslodavci.

Da li se isplati studirati psihologiju na privatnim fakultetima?

Studiranje psihologije na privatnom fakultetu podrazumeva brojne prednosti, uključujući manje grupe, veću posvećenost profesora, specijalizovane programe itd. Međutim, studenti treba pažljivo da razmotre cenu, lokaciju i ponudu programa kada biraju privatni fakultet za studije psihologije.

Uz pravo istraživanje i pripremu, diploma sa privatnog fakulteta može studentima pružiti odličnu osnovu za uspešnu karijeru u psihologiji.