Prijemni.rs
Maturang

Akreditovani privatni fakulteti


Privatni fakulteti imaju ključnu ulogu u obrazovanju, jer omogućavaju studentima pristup velikom broju programa i specijalizovanih obuka iz oblasti koje možda nisu dostupne u državnim ustanovama. Međutim, važno je da se studenti potrude da izaberu akreditovani privatni fakultet kako bi osigurali da će njihovu diplomu i znanje priznati poslodavci i druge akademske ustanove.

Šta je akreditacija

Akreditacija je proces evaluacije kojim se procenjuje sposobnost fakulteta da ispuni određene obrazovne standarde. Agencije za akreditaciju procenjuju faktore kao što su kvalitet fakulteta, strogost akademskih programa i raspoloživi resursi za pružanje podrške studentima. Akreditacija je dobrovoljna, ali je važan pokazatelj posvećenosti koledža u pružanju visokokvalitetnog obrazovanja.

Važnost akreditacije privatnih fakulteta

Akreditacija je važna iz više razloga.

Prvo i osnovno, da bismo razumeli važnost akreditacije privatnih fakulteta, moramo razumeti sumnju koju javno mnjenje često ispoljava kada je reč o ovim ustanovama. Naime, privatni fakulteti posluju da bi ostvarili profit, što povećava rizik da obrazovanje studenata ne bude njihova primarna motivacija. Zbog toga se smatra da je to uzrok česte kupovine diploma. Iako se ove stvari ne odnose samo na privatne fakultete, na njih ove sumnje mnogo pogubnije deluju, jer privatne obrazovne ustanove, kao i privatne firme uopšte, imaju mnogo osetljiviju reputaciju i moraju mnogo više da brinu o njoj nego državne.

U najvećem broju slučajeva današnji privatni fakulteti su usklađeni sa najvišim akademskim standardima, a nekada su i teži od državnih. Ipak, zbog ove sumnje, koja je još uvek prisutna, akreditacija je vrlo važna za fakultete koji su u privatnom vlasništvu.

Osim toga, akreditacija osigurava da studenti dobiju visokokvalitetno obrazovanje koje ispunjava određene standarde. Akreditacija studentima i njihovim porodicama pokazuje da će ih obrazovanje koje plaćaju pripremiti za budući uspeh.

Akreditacija može uticati i na mogućnost studenata da prenesu bodove ili da se upišu na postdiplomske studije. Mnogi fakulteti će prihvatiti bodove samo od akreditovanih institucija, a neki postdiplomski programi zahtevaju da kandidati steknu diplomu na akreditovanom fakultetu.

Na kraju, akreditacija može uticati na zapošljavanje studenata nakon diplomiranja. Mnogi poslodavci uzimaju u obzir samo kandidate koji su stekli diplome na akreditovanim ustanovama, a neke profesije čak i zahtevaju da kandidati imaju diplomu na akreditovanom fakultetu ili univerzitetu.

Ukoliko planirate da upišete privatni fakultet, veoma je važno proveriti akreditaciju, jer privatni fakultet može osnovati bilo ko i njime može rukovoditi bilo ko, te je provera kvaliteta takvih ustanova od strane trećeg lica neophodna.

Kako proveriti da li je privatni fakultet akreditovan

Ukoliko razmišljate o privatnom fakultetu, uvek treba da proverite da li je akreditaciju te ustanove izvršila priznata agencija. Status akreditacije privatnih fakulteta najlakše se može proveriti na sajtu fakulteta.

Takođe, možete pronaći više informacija o akreditaciji na našoj stranici Ko je akreditovan.

Spisak akreditovanih privatnih fakulteta

Akreditovani privatni fakulteti/univerziteti

Spisak svih akreditovanih fakulteta i njihovih programa možete videti u ovom dokumentu.