Prijemni.rs
Maturang

Ko je akreditovan?


Akreditacija

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete Republike Srbije 2. februara 2018. godine objavila je dokument "Vodič kroz akreditovane studijske programe na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji (.pdf ~ 4.1Mb)".

Akreditacija je proces u kome se utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje posla vezanog za studije (osnovne, strukovne, specijalističke, akademskih i ms, doktorske) tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima.

Pročitajte više o akreditaciji fakulteta.

Pogledajte listu akreditovanih visoko obrazovnih institucija u Srbiji.

Priznati u inostranstvu

Ne postoji jedinstveni spisak visokoobrazovnih institucija koje su priznate u inostranstvu. Priznavanje naših diploma u inostranstvu zavisi od zemlje u kojoj biste da nostrifikujete diplomu, kao i od fakulteta koji bi trebalo da prihvati diplomu, ukoliko želite da nastavite studije u inostranstvu.

Da biste znali da li će vam neki fakultet prihvatiti diplomu ili ispite sa studija u Srbiji, potrebno je da se obratite direktno tom fakultetu i da mu dostavite informacije koje vam budu tražili – o kom fakultetu i smeru u Srbiji je reč, nastavni plan i sl.

Takođe, od svog fakulteta ili više škole možete da tražite informacija o tome koliko je njihova diploma priznata.

Sa primenom Bolonjske deklaracije, upoređivanje diploma bi trebalo da bude jednostavnije.

Priznavanje diploma stečenih u inostranstvu

O priznavanju diploma stečenih u inostranstvu moguće je informisati se na stranici Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.