Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. U srednjovekovnoj Srbiji dinastija Nemanjića je vladala:
 • 2. Označite koji od navedenih naroda, u starom veku, nije naseljavao Apeninsko poluostrvo:
 • 3. Stаrо Vаvilоnskо cаrstvо fоrmirаli su:
 • 4. Tvorac prvog Nacionalnog programa u Srbiji ("Načertanija"), napisanog 1844. godine, bio je:
 • 5. Kојi frаnаčki vlаdаr је pоstаviо tеmеlје pаpskој držаvi 756. gоdinе:
 • 6. Kako se zvala vojska kojom je komandovao Dragoljub-Draža Mihailović?
 • 7. Rimska vlast na Balkanskom poluostrvu proširena je do Dunava za vreme vladavine cara:
 • 8. U Mohačkoj bici 1526. godine Turci su porazili:
 • 9. Ko je izgovorio poznatu naredbu: "Čekati se ne sme! Može se izgubiti sve. Uzeti vlast odmah"?
 • 10. Apolon mu je poklonio luk i strele, Hermes - mač, a Hefest - oklop od zlata. Bio je to:
 • 11. Silama Antante u Prvom svetskom ratu je prišla i sledeća država:
 • 12. Tokom Grčko-Persijskih ratova (5. vek pre n. e.) Grci i Persijanci su vodili četiri bitke, od kojih je jedna bila pomorska. Reč je o:
 • 13. Napoleon je umro na ostrvu:
 • 14. Karolinzi su bili dinastija:
 • 15. Car Dušan je za savladara sa titulom kralja izabrao: