Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Tvorac prvog Nacionalnog programa u Srbiji ("Načertanija"), napisanog 1844. godine, bio je:
 • 2. Najstarija monoteistička (jednobožačka) religija je:
 • 3. Car Dušan je za savladara sa titulom kralja izabrao:
 • 4. Koja se bitka smatra prekretnicom u Drugom svetskom ratu?
 • 5. Koji je događaj usledio nakon aneksije Bosne i Hercegovine, 1908. godine?
 • 6. Vlada Kraljevine Srbije i jugoslovenski odbor sačinili su, 1917. godine,sporazum i potpisali dokument koji nosi naziv:
 • 7. Drugi bаlkаnski rаt је zаvršеn mirоm u:
 • 8. Falanga je naziv za:
 • 9. Drugi balkanski rat započeo je:
 • 10. „Nоvа Srbiја“ i „Slаvеnоsrbiја“ su tеritоriје kоје su Srbi 1751/1752. gоdinе nаsеlili u:
 • 11. Jedan od simbola helenističkog doba (period koji je otpočeo osvajanjima Aleksandra Makedonskog na Istoku) je "svadba Evrope i Azije ". Ona se odnosi na:
 • 12. Kојi frаnаčki vlаdаr је pоstаviо tеmеlје pаpskој držаvi 756. gоdinе:
 • 13. Žitije despota Stefana Lazarevića napisao je:
 • 14. Koja se pomoćna istorijska nauka bavi proučavanjem starih pisama?
 • 15. U srednjovekovnoj Srbiji dinastija Nemanjića je vladala: