Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Šta je država po svojoj suštini?
 • 2. Proučavanje međuljudskih odnosa (socijalne interakcije) unutar malih društvenih grupa naziva se:
 • 3. Bračni odnosi su?
 • 4. Relativno celovito učenje o društvu ili nekom njegovom delu naziva se:
 • 5. Gvozdeni zakon oligarhije formulisao je:
 • 6. Stagnacija društva je:
 • 7. Elita je ...
 • 8. Kakva je socijalna interakcija u gradu?
 • 9. „Održivi rаzvoj“ je (obeležite tačan odgovor):
 • 10. Stagnaciju karakteriše?
 • 11. Nаsuprot eliti se premа elitističkom modelu društvene strukture nаlаzi (obeležite tаčan odgovor):
 • 12. Koji su sastavni elementi države?
 • 13. Sloboda i pravo građana Srbije mogu biti ograničena?
 • 14. Država u kojoj je institucionalno obezbeđena vladavina prava, podelom i uzajamnom kontrolom zakonodavne, izvršne i sudske vlasti-može se smatrati:
 • 15. Koji nеmаčki sоciоlоg је uоčiо rаzliku izmеđu zајеdnicе i društvа?