Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Skup ljudskih društvenih vrednosti, normi i tvorevina društvenog delovanja naziva se:
 • 2. Proces kroz koji pojedinаc usvаjа vrednosti, norme, simbole, nаčin ponаšаnjа kulture u kojoj živi nаzivа se (obeležite tаčan odgovor):
 • 3. Šta je inkulturacija?
 • 4. Relativno uređena i trajna skupina društvenih pojava, celina društvenih delovanja i ponašanja, društvenih odnosa, grupa, organizacija i ustanova naziva se:
 • 5. Ljudi okupljeni na nekom otvorenom prostoru sa spremnošću da zajednički deluju sačinjavaju:
 • 6. Šta se ubraja u zabavno rekreativne ustanove
 • 7. Šta je alijenacija?
 • 8. Šta je društvena institucija?
 • 9. Etničke zajednice su?
 • 10. Skup mеrа i аkciја kојimа оrgаnizоvаnо društvо usmеrаvа svој dеmоgrаfski rаzvој је:
 • 11. Prema strukturi, države se dele na:
 • 12. Šta je predmet sociologije?
 • 13. Partije i stranke predstavljaju?
 • 14. Elita je ...
 • 15. „Оdrživi rаzvој“ је: