Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Šta je sociometrija u sociologiji?
 • 2. Šta je šund?
 • 3. Sociologija je nastala kao nauka?
 • 4. Najveću grupaciju jezika i naroda čine:
 • 5. Šta je soterologija?
 • 6. Štа je konkubinаt?
 • 7. U dosadašnjoj istoriji sociologije uobličena su tri osnovna teorijska stanovišta koja se, uslovno, mogu označiti kao:
 • 8. Šta je religija?
 • 9. Šta je konformizam?
 • 10. Religija nastoji da prirodu i više sile kontroliše posredno, nastojeći da ih:
 • 11. Odredite pojam sociološkog zakona.
 • 12. Ugledni sociolog, koji ukazuje na "podmuklu močvaru kulturnog pluralizma" koji vreba sve one koji prebrzo ostanu bez svog nacionalnog identiteta, zove se:
 • 13. Da se svetsko stanovništvo uvećava geometrijskom progresijom, a sredstva za opstanak ljudi aritmetičkom progresijom, prvi je tvrdio:
 • 14. Šta je društvena moć?
 • 15. Društvena struktura je?