Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Psihologizam je:
 • 2. Relativno stabilan sklop odnosa izmeću elemenata iz kojih se jedno društvo sastoji naziva se:
 • 3. Optimalni društveni razvoj, koji nije u suprotnosti sa prirodnim zakonima i dinamičkom ravnotežom prirodne sredine u savremenoj ekologiji, naziva se:
 • 4. Koji britanski teoretičar kulture je ustanovio da u svakoj društvenoj zajednici "postoje dva jasno izražena domena: duhovni i svetovni"?
 • 5. Proces kroz koji pojedinаc usvаjа vrednosti, norme, simbole, nаčin ponаšаnjа kulture u kojoj živi nаzivа se (obeležite tаčan odgovor):
 • 6. Ideologija je?
 • 7. Manja religijska grupa formirana radikalnim odvajanjem od već postojeće, starije verske zajednice zove se:
 • 8. Šta je saznajni zadatak sociologije?
 • 9. Kakva je socijalna interakcija u gradu?
 • 10. U dosadašnjoj istoriji sociologije uobličena su tri osnovna teorijska stanovišta koja se, uslovno, mogu označiti kao:
 • 11. Šta je teologija?
 • 12. Kulturni sadržaji koji se u jednoj zajednici prenose s pokolenja na pokolenje nazivaju se:
 • 13. Kоја оd nаvеdеnih tеоriја nе оbјаšnjаvа nаstаnаk držаvе (zаоkružitе)?
 • 14. Šta je soterologija?
 • 15. Apolonski kult se odlukuje: