Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Šta je društvena promena?
 • 2. Futurologija je naučna disciplina koja proučava
 • 3. Šta je privredno pravo?
 • 4. Osnovni činioci društvene proizvodnje su:
 • 5. Šta je evrocentrizam?
 • 6. Kič je, pored ostalog, i:
 • 7. U elitu spadaju najsposobniji u nekoj grani delatnosti smatrao je:
 • 8. Društvena uloga je centralna kategorija:
 • 9. Kakav je metod multivarijantne analize?
 • 10. Funkcionalno samostalna i relativno stabilna, hijerarhijski organizovana celina društvenih delovanja i odnosa pojedinaca i grupa naziva se:
 • 11. Šta je šund?
 • 12. Socološki pravci?
 • 13. Koji pristup predmetu istraživanja karakteriše Sociologiju?
 • 14. Preduslov svakog razvoja jeste očuvanje već stvorenog, prenošenje sa generacije na generacije svega što vredi. Čuvanje već stvorenog naziva se:
 • 15. Religija nastoji da prirodu i više sile kontroliše posredno, nastojeći da ih: